Сучасні вірші, проза, твори Літературні твори, вірші, проза на теми: кохання, любов, життя
Корзина: +0

 [Логін]
 [Пароль]
14.06.2012 00:56Релігія та міфологія
Для студентів  Для дорослих (18+)  Для дорослих  Про час  Про землю  Про життя  Про Бога  
00000
Без обмежень
© Юрій Вороньківський

І. Взаємодія структур. Програми розвитку.

Життя

Це філософський підхід та пояснення практичного досвіду щодо об`ємного бачення людини, розкриття її можливостей та відкриттю нового, доволі не звичного, для неї світу. Щоб прояснити - це як звичайне споглядання за всім, що оточує, як і в поезії, бачиш та відчуваєш більше, чим інші (якщо ти відкритий до цього), хочеш прекрасне донести до розуміння іншим людям. Ідея - чому це не може робити будь-хто (з гарною душею, як у поета), мета - як донести це бачення (обємне, гармонічне) іншим, навчити людину вмінню споглядати і розуміти цей світ.
Юрій Вороньківський
Опубліковано 14.06.2012 / 11646

Вступ

Щодо статті. Це філософський підхід та пояснення практичного досвіду щодо об`ємного бачення людини, розкриття її можливостей та відкриттю нового, доволі не звичного, для неї світу. Щоб прояснити - це як звичайне споглядання за всім, що оточує, як і в поезії, бачиш та відчуваєш більше, чим інші (якщо ти відкритий до цього), хочеш прекрасне донести до розуміння іншим людям. Ідея - чому це не може робити будь-хто (з гарною душею, як у поета), мета - як донести це бачення (обємне, гармонічне) іншим, навчити людину вмінню споглядати і розуміти цей світ. Цьому мало вчать у школі. Гіпотеза (незакінчена теорія) - людина бачить світ в плоскому вигляді (без гармонізуючої (світлової) енергії що є в кожному предметі (структурі). Якщо вміти екстаполювати розвиток (в природі все майже оживає), то чому не засосовувати це в житті (люба структура (таблиця - плоский вигляд), якщо знаєш закони, принципи і правила розвитку структури, відкривається в обємі, видна її суть і задум створення. Потім знову споглядання і аналіз того що бачив (експеримент у чистому вигляді), фіксування на папері, потім вибіркові консультації з фахівцями (доволі рідко хто цим займається професійно). Цікаво було аналізувати та відкривате нове для себе у сферах діяльності, які ти не вивчав раніше. Дякую за розуміння. Пояснюю, що було використано на практиці і чому (з книжок):

 1. Завдання методології наукових досліджень – вивчення засобів, методів, прийомів дослідження за допомогою яких отримується нове знання в науці. Завдання ж логіки наукових досліджень є аналіз структури наукового знання. Сьогодні воно зводиться до аналізу процесу виникнення нових гіпотез, законів та теорій науки.

Формування наукового знання та перевірка його істинності на практиці є основним завданням логіки наукових досліджень. Проте, вона не забезпечує реальної можливості для відкриття в науці, оскільки таких правил не існує, вона може лише реконструювати процес відкриття, шляхом аналізу послідовності міркування, яке приводить до нового результату.

2. Важливим принципом загальнонаукової методології є принцип комплексності. Основою його є кооперація яка дає можливість поєднувати при дослідження різні методи, підходи, навіть подекуди досить суперечливі. При чому поєднуватись можуть методи різних наук та різних сфер духовної діяльності, в тому числі, які належать до ірраціональної сфери  (інтуїція з логічним міркуванням).

На думку істориків та методологів науки початок ХХІ століття – це період здіснення міждисциплінарних досліджень, які характеризуються трансдисциплінарний зв’язок реальності з певними переносами, символічними мотивами, які носять евристичний характер на відміну від причинно-наслідкового характеру дисциплінарної методології попереднього століття.

3. Філософська методологія – це загальна система принципів, яка визначає формальні прийоми дослідницької діяльності і є основою для формування світоглядної орієнтації дослідника. Використано Філософський метод (це сукупність певних рекомендацій, спрямованих на досягнення істини при вирішенні фундаментальних проблем, що тісно пов’язане з досвідом). А також беручи до уваги вислів філософа Борна “що існують загальні тенденції думок, які надзвичайно повільно змінюються і таким чином вони утворюють певні філософські підходи з характерними ідеями для всіх сфер людської діяльності”.

4. Однією із форм філософської методології є нелінійна діалектика, яка на сьогодні перебуває на етапі свого активного становлення. Нелінійна діалектика – це філософсько-світоглядний метод, який характеризує процедурну частину здійснення наукового дослідження і спрямований на наукову творчість та отримання інноваційних істин. Головна мета – забезпечення адекватного розуміння, сутності явищ об’єктивної дійсності шляхом вироблення конструктивного світогляду

Нелінійна діалектика передбачає використання поряд з методами та прийомами природничих та технічних наук певних когнітивних засобів гуманітарного пізнання. Сьогодні реально змінилась природа пізнавальної діяльності, оскільки вона набула когнітивного характеру, що в свою чергу вимагає від дослідника в першу чергу розуміння внутрішніх закономірностей певного явища, його структуру і суть.

5. Широкі пізнавальні можливості розуміння пов’язані з тим, що дослідник використовує всі види пізнання як наукові, так і не наукові, включаючи свій життєвий досвід. При цьому важливу роль починає відігравати поняття мудрості, інтуїції, вживається навіть поняття “стратегічної інтуїції”.

Пізнання як специфічна форма відношення людини до світу та його дослідження. Людина не зможе існувати в цьому світі, якщо спочатку не навчиться в ньому орієнтуватись. Орієнтуватись в цьому світ, людина зможе лише тоді, коли адекватно сприйматиме дійсність. Мова йде про відображення людиною об’єктивного зовнішнього і не залежного від неї світу.

6. Істина одна. Досягнення істини можливе як процес сходження до істинного знання. Істинність: об’єкт слід розглядати в тих умовах місця та часу, в тих зв’язках та відношеннях в яких він виник, існує та розвивається (програма -  в теперішньому часі). Незнання цих меж, або їх ігнорування перетворює наші знання з істини в оману. Основні ознаки істини: об’єктивність (зміст істини обумовлений властивостями об’єкту і не залежить від волі та свідомості суб’єкту) та процесуальність (істина досягається не від разу, а поступово (в розвитку) – звідси поняття абсолютного та відносного в істині)

7. Інтуїтивний рівень пізнання – це рівень пізнання людиною об’єктивної дійсності за допомогою інтуїції (здатність безпосереднього осягнення істини без належного обґрунтування та без усвідомлення шляхів її досягнення). Інтуїція – це форма координації між людиною та світом. Доцільність інтуїтивного рівня пізнання визнавав Б.Спіноза, який вбачав в ньому найвищий рівень пізнання людиною об’єктивної дійсності. Л.Фейербах під інтуїцією розумів пізнання у формі чуттєвого споглядання.

Інтуїція як основа інтуїтивного рівня пізнання являє собою форму безпосереднього інтелектуального знання або споглядання, яке є необхідною умовою досягнення пізнавального результату.

Життя в Космосі, Всесвіт існує давно. Визначається законами розвитку буття. Закони зберігаються в архівах. Людина знає закони, організацію енергетичного обміну. Розуміє зв`язки Космоса і Землі, їх взаємний вплив. Розвиває рівень своєї свідомості. Розуміє призначення. Знає будову структур і енергій. Відкриває вхідні ворота у організацію Всесвіту, проникає в середину Космосу. Єднає космічний розвиток і людини на Землі. Пізнає структури у складі Космосу. Знає будову цілого і взаємодіє у світлових енергетичних структурах. Взаємодія приносить успіх у розвиток та зближує енергетичні частини цілого. Буття розділяється на пропорційні частини, плани. Стан кожного визначається довжиною світлової хвилі фізичного світу. Через координати довжини хвилі світлового простору і спрямованості буття, план входить до складу побудови системи, Галактики, інших частин цілого Всесвіту. Входить до складу без часового визначення положення структури. Енергетична будова планів визначається в законі Взаємодії структур. Істина одна і суцільна.

          Перехідна область людини відкриває енергетичну структуру світла, споконвічно передає взаємовідносини інтелекту фізичного світу і розуму цілого, без впливу умовностей і принципів. Людина вивчає закон від цілого до частини, проникає в енергетичну будову, визначає та розуміє суть речей. Розуміє закон цілого через глибоке знання життя людини (знання століть), будує структури в розвитку та взаємодії, дає новий подих у будову Всесвіту. Додає світло у взаємодію структур, відкриває шлях розвитку людини в повному осмисленому напрямку. Вирішує задачі людства для розкриття можливостей людини і структури (фізичного світу) у взаємодії з цілим Всесвітом.

       Взаємодія енергетична спрямовує розвиток структури і людини, відкриває енергію структури людини для взаємодії енергій фізичного плану, переходить через енергетичну структуру в більш вищу значимість (шлях людини), дає можливість через енергетичний перехід брати участь у взаємодії структур іншого плану, масштабу й енергетичного розуміння. Взаємодія енергетична людини є джерелом вихідної структури, її гармонією, енергетичним потенціалом, спрямовує погляд у Всесвіт, використовує можливості структури людини для подорожі до інших світів та творінь у Космосі.

        Буття дає людині можливість взаємодії в енергетичній структурі Космосу, змінює життя на фізичному плані і прискорює процес розвитку людей, людської структури. Цю взаємодію людина робить із дитинства до старості, майже щодня, елементарним простими розрахунком приймає усі процеси взаємодії. Присутнє бачення суті речей і елементарного творіння, знання законів і будови структур. Бачення має особливість при різних епізодах розвитку людини, ним володіє великий у фізичному плані і великий Всесвіту. Людина застосовує знання законів, вносить зміну в буття, знання про структури і їх розвиток. Бачення стародавнє, людині дане як спадщина при житті на Землі. Перший і останній закон людини, суть суті, знання цілого, знання зверху вниз, знання усього, що може складати і доповнювати людську структуру.

          Все дано людині в ранньому віці, закладено в таблиці, цифри і знання, як складові частини цілого. Людина знає, розуміє та бачить суть речей, необхідність йти по шляху Істини, без перекручування простору і часу. Людина є гарантом суті структури, має знання і будову структури, буде відновлена як споконвічна енергетична складова, відкрита і готова до взаємодії з енергетикою Всесвіту.

       Планета. Розвиток зумовлює своє відношення до показників структури у просторі. Більшість з них вже відомі сьогодні, інші будуть зрозумілі в процесі набуття навичок у роботі з ними. Об`ємне знання структурних складових процесу обміну поширює знання в розвитку, дає розуміння впливу масштабних процесів в світлових енергетичних структурах, які впливають на енергетичну складову структур фізичного світу, плану буття. Гармонічність структури планети, її видів і розвитку залежить від гармонічного перебування у плані буття. Людина співпрацює із структурами, має незначні нестабільні складові структури поля. Має гармонізуючі складові у своїй структурі, впливає та співпрацює із структурними частинами енергетики планети і Весвіту. Гармонізація структур змінює фізичний світ, привносить зміни у життя людини.

      При взаємодії визначаються показники простору – ймовірносні показники планетного рівня, які мають постійну енергетичну складову поля, виражену рядами розвитку енергетичної структури. Ряди пов`язані з перехідною частиною простору, в точці розширення-зжаття, мають спільні показники енергетик та будову розвитку. Ряди побудовані по принципу світлової енергетичної структури, мають вісім видів будови і загальні ймовірносні показники розвитку та гармонізації. При взаємодії структур проходить енергетична зміна побудови енергетик, яка змінюється від макроенергетичної структури, через мікропобудови енергетик, до гармонізації енергетик цілих систем.

     Формування показників простору веде до об`ємного сприйняття структури поля людини, впливу її на навколишнє середовище. Людина своїм полем, полем організації суспільства впливає на показники простору. Від гармонічних взаємовідносин полів залежить гармонічна структурна складова планетного рівня, її вплив на фізичну складову структури планети Земля, що проходять в розвитку і часі. Гармонічна складова поля людини, зі своїми всплесками і розвитком, впливає на коливання структури Земної і на показники простору Земного плану. Кількість і якість впливу поля людини збільшується, росте. Сьогодні інший рівень взаємовідносин і впливу структур одна на одну. Масштаби та розміри впливу одиничного поля людини більші, не кажучи за поле групи людей, нації та народу.

       Гармонізація розвитку структур показує, що після накопичення енергетичної, польової ваги (значимості) показників простору, проходить світлова кристалізація структури. Гра малюнка відшліфовує процеси, що проходять в структурі, упорядковує та гармонізує їх. Виникає процес руху гармонічної структури, розвитку і доповнення гармонічного ритму всіх структур, починаючи від людини, Землі та простору. Поєднання та вплив різного значення структур дає можливість розуміння процесів розвитку сьогодення та осмислення всього, що оточує людину в дивному для неї світі. Сьогодні розуміння свого шляху, призначення та простору, дає можливість правильного вибору, всього що бажане інтуітивно і потрібно людині, як складовій великого плану життя.

        Людство знає перспективу життя земного розвитку. Життя розумне існує поруч із людиною, яка бачить себе і навколишню природу, як частину великого Всесвіту. Є наука розуміння і бачення всього, що оточує людину. Є можливість влитися в єдиний потік розумного життя природи та розуміти її. Це веде людину до розуміння законів розвитку Всесвіту, розумного життя, космічного розуміння себе, своєї організації та свого призначення. Відкриває новий крок до розуміння життя Космосу, не руйнує фізичну структуру вищу, що дає енергію, а бере енергію та використовує її для людства.

          Обмінний процес визначається: коли жива енергія у процесі обміну замінюється живою енергією іншої якості (не порушується тонка структура, що дає енергію), процес обміну вписується в загальний процес обміну природи, космічний закон обміну і розвитку буття без руйнації структур. Вища енергетична структура (джерело енергії), із якого черпається енергія, має універсальнішу та гармонічну енергію для обміну. Усе більше є мале, частина є ціле – божественна суть розуму. Розуміти закон, використовувати енергії земні без руйнації структур самого процесу обміну. Брати, заміняти, віддавати. Існують умови обміну: рівновага складових і глобальність. Рівновага складових глобальних структур – в упорядкуванні, у вписуванні в загальну структуру, в безпеці для будь-якої сутності. Необхідно спрямувати зусилля. Біосвітло заміняє будь-яку структуру. Знання тонкої структури (енергетичної технології) прийшло до людини, вона повинна знати та розуміти цей шлях.

        Технологія тонкої структури має свої особливості. Вона створена на благо розвитку, вона не використовується на руйнацію, її застосування веде до відкриття нових джерел енергії на фізичному земному плані. Шлях викладається цеглинами сходів на шляху до розвитку тонких структур і енергій. Саме розуміння тонких енергій має ближнє, звичайне для людини, значення. Людина знає більше-менше, знає врівноважену якість, стільки, скільки необхідно. Це принцип енергії, якої не буває багато чи мало. Це оптимальна рівновага, необхідна і достатня (необхідність і достатність). Всі технологічні структури побудовані на оптимальності необхідної ролі з урахуванням всіх законів Всесвіту, порушити творіння неможливо, вони захищені технологічно. Вони є частина загальної великої технологічної системи оптимального організму. Людина вміє будувати і творити за законами розвитку структури.

           Континентальна держава будується на принципі взаємодії структур. Основою є програма, що закладається в переміщенні по точках структури (визнані місця) і реалізується людиною, групою або суспільством, та знання структури об`ємів, їх взаємодію і співвідношення. Це дає розуміння побудови і самої програми (енергетичного вираження для людини) та її оточення (фізичного середовища, природи Землі). Співвідношення об`ємів показує напрями взаємодії різних структур, енергетичних та фізичних. Відправними точками об`ємів є енергетичні точки, розміщені як в об`ємі, так і на шляху в площині. Проходячи через визнані місця, людина енергетично закладує програму у свою структуру (поле), для свого розвитку та розвитку суспільства (навіть структур вищих), керуючись поняттям красоти та інтуіції при виборі частин програми (побудови шляху, переміщення). Герб  – це символ відродження в цій державі. Об`ємне бачення малюнка (гра), розкладається на Символи (частини) повязані між собою:

Квадрат без верхньої лінії – показує символ Землі, яка відроджується. Зверху духовність відкриває Землю.

Намічений прямокутник є символом Землі, стародавньої цивілізації, яка з`єднана з теперішнім часом потоком зверху.

Гранична область – єднання двух витоків побудови буття, світла і темряви.Зєднані символи лівий і правий – символи будівників, геометрів, які будували світи і середовище життя на Землі.

Істина, яка сидить на троні та править в обох складових буття.

Яйце життя показує росток з минулого. Єднання вогнем, духом, що спускається зверху, це Початок. Цвіток Лотоса є цвіток Духа, життя Землі, відкритий, розкривається. Корона є стародавнім, це символ відродження влади на Землі.

      Київ. Знання будови пірамід енергетичних реалізується в побудові міста. Основа фундаменту закладається енергетичною пірамідою, будовою гармонічної структури, вибраними точками простору та просторово-часовими координатами. Початок – побудова пірамід для обраних, теперешній час – для потоку людей, що живуть у місті. Враховуються кути, розміри, побудова переходів, шляхи, енергетичний стан людини, рівнева система входів і виходів. Визнані місця: Початок – це місце, яке знаходиться на часовій осі, орієнтує в просторі енергетикою та будовою, де все просто і доступно, як в дитинстві. Будова структури складається із символів, енергетик та гармонічних рисунків структур. Восьмигранна та зіркова будова присутня в Початку, як єднання енергетики Землі та простору. Десятинна – це гармонія енергетичної структури людини та суспільства (держави), винахід гармонічного розвитку енергетики структури людини та людей у державі. Первинне почуття інтуіції закладене в будові з каменю язичною культурою, перенесена в часі, виникає хвилями та проявляється сьогодні в житті та структурах держави. Народження та Воля закладені в енергетику та камінь. Місце пливе в часі, енергетично вічне. Весна знову оновлює почуття, інтуіцію та силу волі людини. Історичні енергетичні потоки людей проходять через енергетику структур та місць (точок часу). Михайлівський Собор. Частина храму Істини, повітряна. Вона симетрична першій частині – Софіївському собору, більш древній частині, оскільки є земне творіння. Будова – єдина цілісна структура, від якої відбувається відлік часових показників буття. Структура переходить природу, розвитки людства, злиття світів, частин і показників у системі будівель земних. Михайлівський собор – частина храму істини, представник іншого плану, з`єднує в собі красоту і велич людей Землі, які були колись на Землі і знаходяться в інших вимірах. Сходження. Шлях від земного до небесного, вогненого, люди пройдуть крізь ворота плану в інший світ. Структура – це сходи, шлях, по якому люди Землі будуть підніматися у світ вогнений. Символ перехідного шляху – цей комплекс будівель храму. Кожне слово підтверджує створене, духовне, прикріплює його до земного плану, ведеться відлік і урахування кожного вимовленого слова.

      Людина повертається у просторі і часі, знає постійне призначення і будову структур, готова до взаємодії. Людина знає енергетичну структуру Всесвіту та веде до нової Землі і форми світу. Вихід людини у взаємодію дає новий стан енергетиці Землі і людині. Поняття энергетики Землі важливе, людина впливає на енергетичну будову кожного елемента. Хаотична енергетична будова має свій спосіб взаємодії. Це єдина структура, і перехід у нову якість доповнює його і Всесвіт у розвитку. Прийняте розуміння речей для людини має грунт, багато чого прийнятого має органічну якість. Земля з цілком расширеними структурами і можливостями, необхідними для людини, більше чим в іншій точці простору, має викривлення простору. Непередбачена якість вже зараз змінює виражені напрямки в розвитку людини. Гармонізована якість думки і можливості переходять у вид інший.

              Закон взаємодії

Космос знаходиться, є присутнім у кожній речі і будові фізичного 

світу. Для реалізації можливостей людни єджерело енергії, звичне і присутнє у самій структурі людини, у складі води. Водень (гидробудова) є в усьому близькому і частинах дальнього Космосу. Енергетичне джерело для людини, як структури, є структура водню. По будові водню або людини визначається джерело, яке притягає людину й інші елементи, плани Космосу. Це результат експерименту Землі (у нашому розумінні) і джерело енергії в плані Космосу. Все необхідне людині знаходиться поруч, треба подивитися на будову водню в таблицях і рядах, яка має значимість конуса і розташована в об`ємі.

             Перехідна область середовища, структури.

Явище, вид, експеримент. Людина експериментує з народження щодня. Має знання, використовує та знає це близьке і необхідне з дитинства заняття. Перехід із повітряного середовища у водяне. Взаємодія з повітряним середовищем більш тривале, має свою якість для розвитку людини і повітряного середовища. Для розвитку людини є необхідне джерело – іскра, яка закладена в самій структурі людини. Для розвитку взаємодії структури є більш якісне енергетичне джерело. Нова якість, закладена в структурі водяній. Момент каменю має енергію іскри, група каменів має визначене джерело. Необхідна якість виникає при взаємодії структур людини і структури водяної. Людина управляє взаємодією структур на енергетичному рівні, має третину своєї енергетичної структури водяну, яка має енергетику якості на фізичному рівні і форму взаємодії стримання, призначення (пр: водяний компьтер – програмне рішення). 

м. Київ 05.08.2003
НадрукуватиПортфоліо автора
*Збереження публ. для прочитання пізніше
13.06.2012 Поезії / Вірш
Творити
14.06.2012 Поезії / Пісня
Острівна
Чудово Добре Посередньо
Найновіше
22.09.2016 © Ольга Шнуренко / Мова та література
Вступ до поетичної майстерності
03.07.2016 © Вікторія Івченко / Журналістика та ЗМІ
ВИПРОБУВАННЯ ЧАСОМ І ОБСТАВИНАМИ
03.07.2016 © Галина Галіна / Політика та суспільство
Спадок (31)
01.07.2016 © Галина Галіна / Політика та суспільство
Спадок (30.)
26.06.2016 © Галина Галіна / Політика та суспільство
Спадок (29.)
Релігія та міфологія Про Бога
28.12.2014 © Ігор Рубцов
Дотик Божої любові
14.06.2012
І. Взаємодія структур. Програми розвитку.
Сподобалось? Підтримай Автора, поділись посиланням:
Рейтинг: Відсутній
Переглядів: 215  Коментарів: 2
Тематика: Життя, Космос, людина, програма
ОБГОВОРЕННЯ
Мене звати: 
Закріплений коментар
Коментар відвідувача стає доступним для ознайомлення лише з дозволу Редактора
 23.06.2012 00:44  © ... для Андрій Гагін 

Щоб прояснити - це як звичайне споглядання за всім, що оточує, як і в поезії, бачиш та відчуваєш більше, чим інші (якщо ти відкритий до цього), хочеш прекрасне донести до розуміння іншим людям. Ідея - чому це не може робити будь-хто (з гарною душею, як у поета), мета - як донести це бачення (обємне, гармонічне) іншим, навчити людину вмінню споглядати і розуміти цей світ. Цьому мало вчать у школі. Гіпотеза (незакінчена теорія) - людина бачить світ в плоскому вигляді (без гармонізуючої (світлової) енергії що ...

 14.06.2012 14:25  Андрій Гагін для © ... 

Не розумію для кого це написане! Для звичайного читача - дуже сумбурно, все намішано в один казанок! Для науковця - кожен ваш факт, Ви ставите на віру, не підтверджуючи і не порівнюючи з думками інших! В цьому творі є кілька цікавих думок, але вони так обкладені гирями зайвих слів, що загубилися! Крім того тут значно більше притиворіч, ніж фактів! 

БЛОГ "ВІЛЬНІ ТЕМИ"
25.10.2016 © роман-мтт
Укрзалізниця: тарифи - ніщо, романтика - наше все!!! +13
09.10.2016 © роман-мтт
Зомбі-Україна: про альтернативну Україну +62
05.09.2016 © Каранда Галина
Тест: Чи легко Ви орієнтуєтеся на сайті Проба Пера"? +57
04.08.2016 © ОлексАндра
Ціль. Сенс. Життя +136
ВИБІР ЧИТАЧІВ
04.10.2011 © Марина
26.11.2011 © Микола Щасливий
26.11.2011 © Микола Щасливий
18.09.2013 © Тетяна Белімова
19.10.2012 © Бойчук Роман
03.07.2015 © Тетяна Белімова
Літературне інтернет-видання "Проба пера" ставить за мету сприяти розвитку української культури та мови. У нас можна відшукати твори українською та російською мовами сучасних авторів України. Всі доробки віршів, прози, публіцистики друкують завжди самі автори або редактори за їх особистою згодою. На літературному порталі тільки вірші та проза сучасників.
© "Проба Пера" | 2008-2016
admin@probapera.org

Редакція сайту не завжди поділяє погляди та політичні вподобання дописувачів, тому відповідальність за зміст творів несуть самі автори.
«Проба Пера» - це культурний простір без ненависті, в якому повага між учасниками найвища та беззаперечна цінність.
©  Авторські права на твори застережені і належать їх авторам
© Передрук матеріалів в електронних ЗМІ та на веб-сайтах дозволений тільки за наявності гіперпосилання на probapera.org
© Право на передрук творів у паперових ЗМІ та іншій поліграфічній продукції (а також відтворення у будь-який спосіб в аудіо чи відео форматах) належить авторам і дозволений лише за їх письмової згоди