29.12.2018 11:26  Суворий 

Німеччина та Британія виступили в обороні Карпатської України від Польщі і Мадярщини (листопад 1938)

ПРАГА. — Урядом проголошено, що підписано в Берліні чотири документи, силою яких остаточно визначено границі нової держави чехів, словаків і українців. Міжнародна Комісія затвердила ті границі. В договорах є також мова про те, що Німеччина збудує своїм коштом автомобільний шлях між Бреслау і Віднем. В іншому договорі вирішено справу будови водного каналу між рікою Одрою і Дунаєм.

Американський кореспондент, що подає про згадані нові границі, стверджує, що означення тих границь прискорено тому, що Польща і Мадярщина не зреклися своїх домагань мати спільну границю коштом Карпатської України. Щоб завдати удар тим махінаціям, подано так скоро Міжнародній Комісії затвердити теперышны кордони.

БЕРЛІН. — Американські кореспонденти подають, що німецький уряд є „знервований" вчинками Мадярщини і Польщі в справі Карпатської України. Кажуть, що Німеччина й Італія проголосили своє рішення, яке видали у Відні 2. листопаду 1938 p., остаточним і незмінним. Та виходить, що Польща і Мадярщина не думають з тим погодитись і нагромаджують на границях Карпатської України війська, а також висилають у Карпатську Україну озброєні банди, які непокоять населення. Навіть ходять чутки, що Польща і Мадярщина спільно в найближчих днях займуть силою Карпатську Україну.

БІЛГОРОД (Югославія). — Українські козацькі частини, які тут є у великій кількості та які колись становили частини російської армії, звернулися до уряду Карпатської України з пропозицією перебрати військову охорону її границь.

ВАРШАВА. — Урядова Польська Агенція Телєґрафічна (ПАТ) подає, що вся польська преса підкреслює, що такий стан, який тепер панує на „Підкарпатській Русі" не може далі існувати. Пише, що в Карпатській Україні є нужда і голод і „терор попа Волошина". Це останнє відноситься до прем`єра першого уряду Карпатської України, греко-кат. священика о. Августина Волошина.

ВІДЕНЬ. — Віденська радіостанція веде завзяту боротьбу з Мадярщиною у справі Карпатської України. З Будапешту відповідають також через радіо. Віденські авдиції взивають чехів і словаків, щоб стали до допомоги українцям у їхній боротьбі з мадярським наступом.

ЛОНДОН. — „Дейлі Стендард" подає з Варшави, що Польща повідомила Берлін, що 27 листопада, приступає до здобуття „Підкарпатської Русі" силою. Німецький уряд дав Польщі до зрозуміння, що визнає таку окупацію як доконаний факт, якщо Польща перед тим зречеться прав до Данцігу. Але офіційно ця звістка не має потвердження.

ПРАГА. — Прем`єр о. Августином Волошин заявив далі, що він не надіється, що Польща і Мадярщина будуть далі турбувати Карпатську Україну своїми військовоми бандами та каламутити спокій краю. Своє твердження опирав о. Волошин на тому, що як Польща так і Мадярщина дістали від Німеччини гострі дипломатичні ноти, в яких зазначено, що Німеччина готова до оборони границь Чехословаччини і Карпатської України у тім виді, як вони були зазначені віденським рішенням 2. листопада 1938 року.

ЛОНДОН. — Британський уряд дав поручення свому послові в Варшаві, щоб подав до відома польського уряду, що Велика Британія є проти порушення границь Карпатської України. Далі зазначено, що на випадок, якщо б Польща зайняла Карпатську Україну, а Німеччина тому спротивилася і пішла б боронити Карпатської України, то Англія стане по стороні Німеччини.

МОСКВА.— Совєтський уряд приняв з відкритими обіймами пропозицію Польщі жити з нею в дружбі й не вести війни та гарантувати собі взаємно границі. Совєти обіцяли не підтримувати комуністичних організацій у Польщі, а Польща зобов`язалася припинити в Польщі протисовєтські виступи.

МОСКВА.— Совєтська преса подає назагал дуже мало звісток Про Українське Закарпаття. Але, як це видно наприклад з „Ізвєстій" від 15. і 16. жовтня ц. p., СССР ставиться наскрізь вороже до його національних змагань, що зрештою зрозуміло з огляду на совєтську Україну. Новий уряд Закарпаття називають „Ізвєстія" „реакційними сепаратистами". Повідомляючи про українські демонстрації у Львові, вони пишуть, що між польськими й українськими фашистами, яких тактика така сама як і Берліну, існують поважні непорозуміння.

ХУСТ. — Саме населення Карпатської України взялося за ліквідацію терористичних ватаг, що їх висилають Польща і Мадярщина в Карпатську Україну, щоб там робити різні саботажі, й тим викликати враження, що це населення бунтує проти уряду. Тепер цивільне населення допомагає ловити ватажків тих банд і або само їх лінчує, або віддає владі. Населення виставило також по цілім краю великий ланцюг стійок для ліквідації чужинецьких ватаг. У прикордонній смузі введено воєнний стан. Тому тих, що їх зловлять при терористичній акції, карають смертю. Влада Карпатської України призначила такі грошеві нагороди: хто приведе члена ватаги до поліції, дістане 500 корон; хто його зловить у лісі, — 100 корон, а хто зловить ватагу, — 3,000 корон.

ПРАГА. — Військове командування подає, що Польща далі непокоїть населення Карпатської України терористичними бандами. При оглядинах убитих і полонених стверджено з певністю, що хоч терористи були вбрані по цивільному, то були виекіпувані правильною польською армією. Це можна впізнати найкраще по ручних гранатах і патронах, як і по динаміті, який підкладають під будинки, мости і т. п. Все це походить з одного й того самого джерела: з військових польських магазинів. Зібрані таким чином відомості про дальшу польську терористичну акцію вислано до відома чужих держав дипломатичними каналами.

ХУСТ. — „Пресове Бюро" Карпатської України подає статистику щодо того, скільки втратили чехи, словаки й українці прн обкроєнні давньої Чехословаччини. Згідно з тією статистикою, чехи втратили 31% своєї території, словаки 21%, а українці 12%. З того виходить, що українська територія мала найменшу втрату. І ця втрата не порушила її основної сили. Тому „неповажно виглядає, коли хто говорить про нежиттєздатність Карпатської України". Нежиттєздатними, подає комунікат, треба вважати міські осередки Ужгороду і Мукачева, які загарбала Мадярщина, а які вратили своє природне запілля.


 за матеріалами газети Свобода (листопад 1938 року)

Додати коментар

Блог "Вільні теми"

Авторский блог в хронологічному порядку