11.07.2019 19:16  Суворий 

Карпатська Україна проголосила Незалежність і береться до зброї, Гітлер уже в Празі (березень 1939)

ХУCТ. — У відповідь на мадярський ультиматум прем`єр Волошин, який правдоподібно тепер став президентом Карпатської України, бо усунений чехами міністр Ревай став прем`єром, скликав карпато-український сейм і на ньому проголошено повну самостійність Карпатської України, а також вирішено вести з мадярами боротьбу до кінця. Видано до населення відозву, на основі якої всі громадяни Карпатської України до 40 років, що можуть носити зброю, мають голоситись до армії.

БЕРЛІН. — Хоч прем`єр Волошин звертався до Гітлера з проханням за допомогою, то німецький уряд відмовив у ній. Представник німецького уряду заявив, що Німеччина дала мадярам свою згоду на захоплення Карпатської України. Заразом представники німецького уряду не приховують, що Карпатська Україна, як випадова брама на Советську Україну, німцям більше не потрібна, бо вони дістали мадярську згоду переправляти свої війська через Мадярщину далі до Румунії.

ПАРИЖ. — Французькі газети в справі чеської трагедії відбивають дивний настрій. Трохи неймовірно виглядає французам те, що чехи, що мали вже 20 років свою незалежну Державу, мали одну з найкращих військових машин на світі, а проте ні одним збройним кроком не виступили проти німців, ні один полк не „збунтувався", Щоб кров`ю запротестувати проти знищення чеської самостійності. Прийняли чехи кінець своєї держави занадто спокійно. Найбільше, на що вони спромоглись, це були зневажливі викрики вуличного натовпу, коли німецька армія вмаршувала до Праги.

ВІДЕНЬ. — Вісті, що надходять сюди з Хусту, вказують,, що мадярам не так легко окупувати Україну, як німцям Чехію і Словаччину. Мадярська армія зустріла сильний опір з боку ново сформованої Української Армії з членів Карпатської Січі, яких нараховують від 12 до 15 тисяч. Зав`язалась кривава боротьба з скорострілами, гарматами і танками, в яких Українська Армія цілковито розгромила мадярів. Мадяри мусили в поспіху відступати й залишили від 18 до 20 сіл, які вони були зайняли.

Подаючи вістку про ту боротьбу чеський ген. Прхала, який ще перебуває в Хусті, але на наказ чеського уряду звелів чеським частинам не брати участь в боротьбі, говорить, що українці ставлять завзятий опір, що розбили мадярів, які почали відступати від Хусту, а також каже, що втрати по обох боках виносять тисячі.

БУДАПЕШТ —- Представник мадярського уряду сказав іноземним журналістам, що мадярські війська натрапляють на сильний опір в Карпатській Україні з боку українських мілітарнйх частин. Коло Хусту зав`язалась завзята і кривава боротьба, яка спинила подальший похід мадярських військ. У звіті до Будапешту мадярські генерали доносять, що опір такий сильний, що правдоподібно прийдеться розвивати позиційну війну. Мадярський уряд вислав до прем`єра Волошина ще один ультиматум, апелюючи до нього як до священика, щоб спинив кровопролиття. Прем`єр Волошин, ще видно далі перебуває в Хусті, згодився прийняти деякі умови ультиматуму, та заразом повідомив, щоб мадяри спинили дальший похід, бо він висилає трьох делегатів для переговорів. Мадярський штаб „з технічних причин" відмовився зупинити дальший похід.

Іншим боком мадярським переднім сторожам вдалось вже дістатися до польських границь. Решта армії, з танками І артилерією, посувається поволі, бо кожної хвилини натрапляють на гурти українських партизанів, які повисаджували всі мости. Мадярському походові перешкоджає також великий сніг.

ВАРШАВА. — Хоч передні мадярські відділи дійшли до польських границь коло містечка Лавочного і сталось те, про що мріяли поляки, та проте ціла Польща знаходиться в смертельному ляку і цього навіть не приховує. Доля Чехії і Словаччини перелякала так Польщу. Вона тепер виразно бачить, що нема в сучасну пору на світі сили, яка стримала б німців зробити з Польщею те, що їй захочеться. Польський уряд чим скоріше визнав самостійність Словаччини і навіть на її адресу почав говорити гарні речі, стараючись приєднати її на свій бік. Та в успіх цієї гри не вірить навіть сам уряд. Згірдливо висловлюються польські газети про чехів, які в своїй обороні не видали ні одного пострілу, хоч мали таку знамениту зброю. Польські газети говорять, що таким чином чехи втратили право належати до родини державних народів.

БУКАРЕШТ. — Румунський уряд видав категоричне заперечення, начебто румунські війська вмарширували на територію Карпатської України і зайняли кільканацять сіл. Румунія зі страхом слідкує за тим, що буде далі, Й тому своїми рухами не хоче мати стосунку до загального заколоту.

ПРАГА. — Вісім годин по прибутті німецького війська до Праги прибув там також тріумфально Гітлер. На Градчанській палаті, в якій жили чеські президенти, повівав німецький прапор. Чехія, а також Словаччина, перестали бути цілковито вільними державами. Влада Чехії перейшла в руки німецького генерала Бласковіца і бувшого судетського провідника Гейнляйна. На основі нового статуту чеські громадяни будуть вважатись німецькими громадянами та матимуть німецькі паспорти. Державний прапор буде німецький. Для домашнього вжитку чехи можуть побіч німецького прапору уживати й свій національний. Гроші будуть німецькі, армія німецька і закордонна політика німецька. Чехія буде розділена на дві окремі провінції: власне Чехію і Моравію.

PlayVideo YouTube


НОВА ВІЙНА

Навіть люди, що не вчилися нічого про так зване військове право, певно чували з доривочних вісток з великої війни (1 світова) багато про це право. Вони певно пригадують собі багато про сварки за оголошення війни, про меморандуми, ультимати, речинці й остаточне оголошення війни. Вони знають теж певно дещо про правила ведення війни, про охорону прав так званих нейтральних сторін та про охорону невоюючого цивільного населення в ворожій країні. Вони чували певно щось про міжнародні угоди про людяне ведення війни, про захист поранених, полонених. Накінець про закінчування війни за спільним порозумінням воюючих сторін.

Знаючи про це все не один мусить дивуватися цьому, що діється тепер на наших очах. Держави забирають краї, забирають часто без оголошення війни, навіть без пропозиції ультимативного домагання. Підуть трупи, — хоча менше, ніж у великій війні, — але ніхто не проголошує військового стану. Все це може робити враження якоїсь міждержавної анархії або поламання всяких правил ведення війни. 

Тверезий погляд на світ вимагає грунтовної ревізії поглядів на війну. Холодні факти життя показують, що всі старі правила оголошення, ведення й закінчення війни нині не мають ніякого значення. За цими правилами ніхто нині не дивиться. Вони немовби не існували. Їх мовчки забули, мовби згодилися про них не згадувати.

Отже нині вже не треба ждати ніякого формального оголошення війни, щоб між двома державами почалася війна! Хоча й в давньому міждержавному праві приймали оголошення війни дорогою фактичного починання воєнних кроків, але перед тим усе ж були відповідні домагання. Нині вже ніяких домагань, ні ультиматумів не вживається. Напасник просто вмаршеровує в чужу країну i робить там, що йому хочеться.

І ведеться війну нині не за старими правилами, підтвердженими міждержавними угодами. Не охороняються нині нейтральні люди. У нинішній війні немов би обов`язує правило: де два б`ються, там і третій щось відірве. Так зване цивільне населення вже не має ніяких прав, його ніхто не обороняє, а навпаки кожна воююча сторона старається й на його напасти і його спаралізувати знаючи добре, що без підтримки цивільного населення армія не могла би воювати.

І закінчується війну нині часто без ніякої формальності, без угоди. Переможець з переможеним про ніщо не укладається. Просто робить свою волю.

Отже най ніхто не дурить себе, думаючи старими категоріями, що в Європі є мир. В Європі миру вже давно нема. В Європі ведеться війна. Не ведеться вона за старими правилами, але війна це без сумніву є: держава пожирає державу без волі, чи проти волі пожертого.


за матеріалами газети Свобода (березень 1939 року)

Додати коментар

Блог "Вільні теми"

Авторский блог в хронологічному порядку