24.03.2020 20:25
for all
885 views
    
rating 4 | 1 usr.
 © Дистанційне Навчання З Фізики

Послідовне й паралельне з’єднання провідників

Послідовне й паралельне з’єднання провідників 8 клас Наука повинна бути захоплююча і проста.
П. Капиця

Мета онлайн уроку: ознайомити під час дистанційного навчання з паралельним та послідовним з’єднанням провідників, із закономірностями, які існують у колах з цими з’єднаннями; удосконалювати навички у складанні електричних кіл та користуванні електричними приладами; розвивати навички у розрахунку електричних кіл; розвивати логічне мислення.

Онлайн перевірка домашнього завдання

Самостійна робота

Відповідаємо письмово в робочих зошитах.

  • Що називають силою струму? Запишіть означення та формулу.
  • Що називають напругою? Запишіть означення та формулу.
  • Як пояснюють опір провідника?
  • Як формулюється закон Ома для ділянки електричного кола?
  • Як залежить опір провідника від його довжини, площі поперечного перерізу та речовини матеріалу, з якого він виготовлений?

Вивчення нового матеріалу «Послідовне й паралельне з’єднання провідників»

Опрацьовуємо дистанційно параграфи «Послідовне з’єднання провідників», «Паралельне з’єднання провідників» та записуємо головне. §31-32 за підручником «Фізика 8 клас, В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий». §35-36 за підручником «Фізика 8 клас, П. Ф. Пістун, В. В. Добровольський».

Послідовне з’єднання провідників

Електричне коло, що складається з послідовно з’єднаних провідників, не має розгалужень. Провідники приєднуються до кола послідовно, один за одним. Вимкнення одного зі споживачів приведе до розмикання кола.

У разі послідовного з’єднання провідників загальна сила струму в колі та сила струму в кожному провіднику однакові: I = I1 = I2; I = I1 = I2 = … = In.

53480_1

Загальна напруга U на двох послідовно з’єднаних провідниках дорівнює сумі напруги U1 на першому провіднику та напруги U2 на другому провіднику: U = U1 + U2; U = U1 + U2 + … + Un.

53480_2

Застосувавши закон Ома, можемо розрахувати опір провідника при послідовному з’єднанні: R = R1 + R2; R = R1 + R2 + … + Rn.

Загальний опір послідовно з’єднаних провідників, які мають однаковий опір, можна розрахувати за формулою: R = n R0.

Паралельне з’єднання провідників

Ділянка кола, яка складається з паралельно з’єднаних провідників, обов’язково має розгалуження. Провідники вважаються з’єднаними паралельно, якщо вони приєднані до пари вузлових точок.

Загальна напруга на ділянці та напруга на кожному з паралельно з’єднаних провідників є однаковою: U = U1 = U2; U = U1 = U2 = … = Un.

Паралельне з’єднання провідників. Напруга.

У разі паралельного з’єднання провідників сила струму в нерозгалуженій частині кола дорівнює сумі сил струмів у відгалуженнях (окремих вітках): I = I1 + I2; I = I1 + I2 + … + In.

Паралельне з’єднання провідників. Сила струму.

Застосувавши закон Ома, можемо розрахувати опір провідника при паралельному з’єднанні:

Опір провідника при паралельному з’єднанні.

PlayVideo YouTube

Закріплення набутих знань

Пройти тест онлайн уроку, котрий побудований на основі контрольних запитань з підручника фізики 8 класу.

Контрольні запитання до онлайн уроку "Послідовне й паралельне з’єднання провідників" під час дистанційного навчання.

Домашнє завдання

Вправи до онлайн уроку «Послідовне й паралельне з’єднання провідників», які вкаже ваш учитель фізики.

Наприклад, Вправа 31, завдання 1, 2 та права 32, завдання 2, 3 за підручником «Фізика 8 клас, В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий».

Наприклад, Вправа 35, завдання 2, 3 та права 36, завдання 1-2 за підручником «Фізика 8 клас, П. Ф. Пістун, В. В. Добровольський».2020 р.


Запрошуємо школярів та вчителів приєднатися до спільноти Facebook "Дистанційне навчання: Фізика":

Перейти на сторінку в ФБ


Обговорення

Візьміть участь в обговоренні

  • Поскаржитись