26.03.2020 21:21
for all
224 views
    
rating 5 | 1 usr.
 © Дистанційне Навчання З Фізики

Фотоефект. Закони фотоефекту

Фотоефект. Закони фотоефекту 11 клас

Мета онлайн уроку: формувати уявлення під час дистанційного навчання про фотоефект, досліди Столєтова, закони фотоефекту на основі квантових уявлень; формувати в онлайн режимі знання учнів про практичне застосування явища фотоефекту.

Онлайн перевірка домашнього завдання

Перевірочна самостійна робота

Завдання 1.

Як обчислити енергію кванта?

Завдання 2.

Яке значення має стала Планка?

Вивчення нового матеріалу «Фотоефект. Закони фотоефекту»

Опрацьовуємо дистанційно параграф «Фотоефект. Закони фотоефекту» та записуємо головне.

Явище взаємодії світла з речовиною, яке супроводжується випромінюванням (емісією) електронів, називають фотоефектом.

Розрізняють зовнішній та внутрішній фотоефект. При зовнішньому фотоефекті фотоелектрони вилітають за межі тіла, при внутрішньому – лишаються всередині.

Найбільше значення сили фотоструму називають силою струму насичення Iн:

Сила струму насичення.

де qmax — заряд, перенесений фотоелектронами за час t; N — кількість «вибитих» електронів; e — модуль заряду електрона.

eU

де m — маса електрона; vmax — максимальна початкова швидкість фотоелектрона.

Робота виходу Aвих — це фізична величина, що характеризує метал і дорівнює енергії, яку треба передати електрону для того, щоб він зміг подолати сили, які утримують його на поверхні цього металу.

Рівняння Ейнштейна для зовнішнього фотоефекту:

Рівняння Ейнштейна для зовнішнього фотоефекту.

Закони зовнішнього фотоефекту

Перший закон. Кількість фотоелектронів, яку випромінює катод за одиницю часу, прямо пропорційна інтенсивності світла.

Другий закон. Максимальна початкова швидкість фотоелектронів збільшується зі збільшенням частоти падаючого світла і не залежить від інтенсивності світла.

Третій закон. Для кожної речовини існує максимальна довжина світлової хвилі λчерв (червона межа фотоефекту), за якої починається фотоефект. Опромінення речовини світловими хвилями більшої довжини фотоефекту не викликає.


PlayVideo YouTube

Закріплення набутих знань

Пройти інтерактивний тест онлайн уроку, котрий побудований на основі контрольних запитань з підручника фізики 11 класу.

Контрольні запитання до онлайн уроку "Фотоефект. Закони фотоефекту" під час дистанційного навчання.

Домашнє завдання

Вправи до онлайн уроку «Фотоефект. Закони фотоефекту», які вкаже ваш учитель фізики.

Наприклад, Вправа 34, завдання 1, 2, 6 за підручником «Фізика 11 клас, В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий».2020 р.

Обговорення

Візьміть участь в обговоренні

  • Поскаржитись