29.06.2020 21:55
for all
3004 views
    
rating 5 | 3 usr.
 © Дистанційне Навчання З Фізики

Тепловий стан. Температура тіла та її вимірювання

Тепловий стан. Температура тіла та її вимірювання 8 клас

Мета онлайн уроку: розширити знання під час очного або дистанційного навчання про явище перетворення одного виду енергії в інший; дати уявлення про тепловий рух як особливий вид рух; сформувати знання про температуру як характеристику стану теплової рівноваги системи тіл, способи вимірювання температури й одиниці температури

Сама теплота за своєю суттю є не що інше, як рух… Суть теплоти у змінному русі найдрібніших частинок тіла.
Ф. Бекон

Слайд 1

Опрацьовуємо очно або дистанційно вступне слово на сторінці 3-4 за підручником «Фізика 8 клас, В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий» або на сторінці 3 за підручником «Фізика 8 клас, П. Ф. Пістун, В. В. Добровольський».

Далі пригадуємо правила безпеки для учнів під час проведення занять у кабінеті фізики, які розміщені на форзаці підручника (на сторінці 200, якщо підручник «Фізика 8 клас, П. Ф. Пістун, В. В. Добровольський»). Уважно читаємо їх, це важливо, адже при очному навчанні, будуть постійно проводитися досліди та, впродовж року, виконуватиметься ряд лабораторних робіт.

Слайд 2

Актуалізація опорних знань. Перевірка знань

Дайте відповіді на питання, які побудовані на пройденому матеріалі з уроків фізики за 7 клас. Якщо щось призабули, знайдіть потрібну інформацію в Інтернеті або в розділі цього сайту «Фізика 7». Завдання письмове.

1. Яка внутрішня будова будь-якого тіла?

2. Сформулюйте основні положення молекулярно-кінетичної теорії.

3. Як рух молекул залежить від температури?

Слайд 3

Вивчення нового матеріалу «Тепловий стан. Температура тіла та її вимірювання»

Опрацьовуємо дистанційно параграф «Тепловий стан. Температура тіла та її вимірювання» §1 за підручником «Фізика 8 клас, В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий» або §1-2 за підручником «Фізика 8 клас, П. Ф. Пістун, В. В. Добровольський».

Для візуалізації фізичних явищ можна скористатися анімаціями/симуляціями за вказаними посиланнями: дифузія, броунівський рух, температурна шкала.

Розпочнемо з перегляду відео по даній темі. Далі складаємо конспект, записуємо головне (нижче подані основні означення).

PlayVideo YouTube

Тепловий рух – це безперервний хаотичний рух частинок, з яких складається речовина.

Якщо в будь-який спосіб створити контакт між тілами, через деякий час їхні властивості припинять змінюватися. Тоді говорять, що тіла перебувають у стані теплової рівноваги. Фізичну величину, яка характеризує стан теплової рівноваги, називають температурою.

Температура — це фізична величина, яка характеризує стан теплової рівноваги системи тіл.

Температура — міра середньої кінетичної енергії хаотичного руху частинок, із яких складається тіло.

Медичний термометр

Прилади для вимірювання температури називають термометрами.

Проскрольте таблицю вліво →

Термометри

Контактні

Неконтактні


Проскрольте таблицю вліво →

Контактні прилади для вимірювання температури

Термометри контактні волюметричні (фіксується зміна об’єму)

Термометри термоопору (фіксується зміна опору провідника)

Термопари (фіксується виникнення ЕРС в місці спаювання двох різнорідних провідників)

Акустичні термометри (фіксується швидкість поширення звуку в газах)

Термометри дилатометричні (фіксується лінійне розширення)

Вуличний термометр

Проскрольте таблицю вліво →

Неконтактні методи вимірювання температури

Радіометрія (вимірювання радіаційної температури)

Пірометрія (вимірюється потужність теплового випромінювання)

Теплобачення (візуалізація температурних полів)

Пірометр

Один градус Цельсія (10С) – це одна сота частини інтервалу між температурою плавлення льоду і температурою кипіння води за нормального атмосферного тиску.

Проскрольте таблицю вліво →

Температурні шкали

Цельсія

Кельвіна

Фаренгейта

Реомюра

t0С

t0С=(T-273.15)K

t0С=(5/9)(t-32)0F

t0С=(5/4)t0R

Слайд 4

Закріплення набутих знань

Пройдіть інтерактивний тест «Так – Ні» онлайн уроку по темі «Тепловий стан. Температура тіла та її вимірювання».

Контрольні запитання до онлайн уроку "Тепловий стан. Температура тіла та її вимірювання" під час дистанційного навчання.

Слайд 5

Розв’язування задач

Дайте письмові відповіді на подані нижче задачі.

1. В чашку з гарячим чаєм помістили ложку. Чи зміниться температура ложки та чаю? Якщо так, то як саме?

2.Дівчинці подарували акваріум на день народження та попередили, що для життя рибок температура в ньому завжди має бути на рівні 25.50С. Але температура в дитячій кімнаті всього – 180С. Що потрібно зробити, щоб рибки в новому акваріумі добре почувалися?

3. Чи можна звичайним термометром виміряти температуру комахи? Якщо так, то як саме?

Слайд 6

Домашнє завдання

Вправи до онлайн уроку «Тепловий стан. Температура тіла та її вимірювання», які вкаже ваш учитель фізики.

Наприклад, Вправа 1, завдання 1-3 за підручником «Фізика 8 клас, В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий».

Наприклад, Вправа 2, завдання 1-4 за підручником «Фізика 8 клас, П. Ф. Пістун, В. В. Добровольський».

Також запишіть в зошит температуру у вашій кімнаті в градусах Цельсія, Фаренгейта, Реомюра та в Кельвінах.2020 р.


Запрошуємо школярів та вчителів приєднатися до спільноти Facebook "Дистанційне навчання: Фізика":

Перейти на сторінку в ФБ


Обговорення

Візьміть участь в обговоренні

  • Поскаржитись