18.07.2020 13:42
для всіх
3301
    
  2 | 2  
 © Дистанційне Навчання З Фізики

Зародження і розвиток фізики як науки

Зародження і розвиток фізики як науки 10 клас

Мета онлайн уроку: систематизувати й поглибити знання під час очного або дистанційного навчання про зародження і розвиток фізики як науки; формувати науковий світогляд та діалектичне мислення

Кожен школяр знайомий тепер з істинами, за які Архімед віддав би життя.
Ж. Е. Ренан

Слайд 1

Опрацьовуємо очно або дистанційно вступне слово на сторінці 3 за підручником «Фізика 10 клас, В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий».

Далі пригадуємо правила безпеки для учнів під час проведення занять у кабінеті фізики, які розміщені на форзаці підручника. Уважно читаємо їх, це важливо, адже при очному навчанні, будуть постійно проводитися досліди та, впродовж року, виконуватиметься ряд лабораторних робіт.

Слайд 2

Вивчення нового матеріалу «Зародження і розвиток фізики як науки»

Опрацьовуємо дистанційно параграф «Зародження й розвиток фізики як науки» §1 за підручником «Фізика 10 клас, В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий».

Але розпочати варто з перегляду відео-уроку по темі.

PlayVideo YouTube

Слайд 3

Ставлення фізики

(Із давніх часів до кінця XVI ст.)

Демокрит (бл. 460 — бл. 370 рр. до н. е.)

Демокрит

Ідея атомарної будови матерії. Експериментально цю ідею було підтверджено тільки на початку XX ст.

Слайд 4

Аристотель (384–322 рр. до н.е.)

Аристотель

Узагальнення та систематизація знань у царині природничих наук. Праці Аристотеля до XVI ст. вважалися «безумовною істиною». Уявлення філософа про звукові хвилі збереглись і в сучасній фізиці.

Слайд 5

Аристарх Самоський (бл. 310 — бл. 230 рр. до н. е.)

Аристарх Самоський

Ідея геліоцентричної (від грец. Helios — Сонце) будови світу. Теоретичне пояснення цієї ідеї з’явилося майже через 2000 років потому.

Слайд 6

Архімед (287–212 рр. до н. е.)

Архімед

Запровадження поняття центра тяжіння, побудова теорії рівноваги важеля, визначення моменту сил, відкриття законів плавання тіл. Здобутки вченого в інженерії — основа для багатьох сучасних механізмів.

Слайд 7

Формування фізики як науки

(Початок XVII ст. — 80­ті рр. XVII ст.)

Галілео Галілей (1564–1642)

Галілео Галілей

Відкриття принципу відносності в механіці, обґрунтування геліоцентричної будови світу, створення телескопа, відкриття в астрономії, винайдення термометра та ін.

Слайд 8

Класична фізика

(Кінець XVII ст. — кінець XIX / початок XX ст.)

Ісаак Ньютон (1642–1727)

Ісаак Ньютон

Формулювання загальних уявлень про будову Всесвіту й основ них законів класичної механіки, які визначили розвиток фізики на 300 років наперед.

Слайд 9

Джеймс Максвелл (1831–1879)

Джеймс Максвелл

Створення теорії електромагнітного поля, яка пояснювала всі відомі на той час факти й дозволяла передбачати нові явища.

Слайд 10

Сучасна фізика

(Із кінця XIX / початку XX ст.)

Ернест Резерфорд (1871–1937)

Ернест Резерфорд

Установлення структури атома як системи, що складається з малого за розмірами ядра, яке має позитивний заряд, та електронів, заряджених негативно. Е. Резерфорд вважається «батьком» ядерної фізики.

Слайд 11

Альберт Ейнштейн (1879–1955)

Альберт Ейнштейн

Один із засновників сучасної теоретичної фізики; за словами самого вченого, справжня мета його досліджень «завжди полягала в тому, щоб домогтися спрощення теоретичної фізики та ї ї об`єднання в цілісну систему».

Слайд 12

Нільс Бор (1885–1962)

Нільс Бор

Створення квантової теорії планетарного атома, розроблення фізичних ідей квантової механіки.

Слайд 13

Закріплення набутих знань

Пройдіть інтерактивний тест онлайн уроку «Зародження і розвиток фізики як науки», де за досягненнями потрібно вгадати ім’я вченого.

Тест "Зародження і розвиток фізики як науки"

Контрольні запитання до онлайн уроку "Зародження і розвиток фізики як науки" під час очного або дистанційного навчання.

Слайд 14

Домашнє завдання

Вправи до онлайн уроку «Зародження і розвиток фізики як науки», які вкаже ваш учитель фізики.

Наприклад, Вправа 1, завдання 2, 3 за підручником «Фізика 10 клас, В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий».2020 р.


PlayЗародження і розвиток фізики як науки


Запрошуємо школярів та вчителів приєднатися до спільноти Facebook "Дистанційне навчання: Фізика":

Перейти на сторінку в ФБ


Візьміть участь в обговоренні

+++ +++
  • Зберегти, як скаргу
Не знайдено або поки відсутні!