07.12.2021 16:43
для всіх
13456
    
  5 | 5  
 © Дано:

Вправа № 18

PlayВправа № 18

11 кл, фізика, Бар’яхтар, Довгий

Розв’язки задач з Вправи № 18 за підручником фізика 11 клас (В. Г. Бар’яхтар, Ф. Я. Божинова, С. О. Довгий, О. О. Кірюхіна). Подані відповіді та відео-підказки до завдань (1, 2, 3, 4, 5) допоможуть перевірити, чи правильно було виконане домашнє завдання.

Щоб отримати повний доступ до відповідей ГДЗ без обмежень спочатку підпишіться на youtube-канал "Дано:"

Підписатися на Дано

Пам’ятай, подані розв’язки з ГДЗ (Готові Домашні Завдання) треба використовувати лише як підказки.

Вправа № 18 до §18 «Вільні електромагнітні коливання в ідеальному коливальному контурі. Формула В. Томсона»

1. Чи зміняться, і якщо зміняться, то як, період і частота вільних електромагнітних коливань в ідеальному коливальному контурі, якщо: а) максимальний заряд на обкладках конденсатора збільшити в 2 рази; б) ємність конденсатора зменшити в 4 рази; в) індуктивність котушки збільшити в 9 разів?

PlayVideo YouTube

2. На рисунку наведено графік гармонічних коливань сили струму в коливальному контурі. Якщо котушку в цьому коливальному контурі замінити на котушку, індуктивність якої в 4 рази менша, то період коливань дорівнюватиме:

А 1 мкс, Б 2 мкс, В 4 мкс, Г 8 мкс

Рисунок до Вправи № 18 (2), 11 кл

PlayVideo YouTube

3. Чому дорівнює період власних електромагнітних коливань у коливальному контурі, індуктивність якого дорівнює 1,5 мГн, а ємність — 15 мкФ? Яким буде результат, якщо до контуру приєднати ще три такі самі конденсатори: а) паралельно даному конденсатору; б) послідовно з даним конденсатором?

PlayVideo YouTube

4. Електричний заряд на обкладках конденсатора коливального контуру змінюється за законом: q(t)=0,01cos(π/6∙106t) (мКл). Ємність конденсатора — 144 пФ. Визначте: а) початкову фазу і циклічну частоту коливань; б) період і частоту коливань; в) амплітудні значення заряду та сили струму; г) індуктивність котушки; д) енергію електричного поля конденсатора та енергію магнітного поля котушки через t=2 мкс після початку спостереження.

PlayVideo YouTube

5. Ідеальний коливальний контур складається з конденсатора ємністю 1,0 мкФ і котушки індуктивністю 10 мГн. Яким є максимальний заряд на обкладках конденсатора, якщо максимальна сила струму в котушці становить 100 мА? Розв’яжіть задачу у два способи.

PlayVideo YouTube


PlayВправа № 18

Візьміть участь в обговоренні

+++ +++
  • Зберегти, як скаргу
Не знайдено або поки відсутні!