13.05.2021 18:15
для всіх
8246
    
  3 | 3  
 © Дано:

Вправа № 6

PlayВправа № 6

10 кл, фізика, Бар’яхтар, Довгий

Розв’язки задач з Вправи № 6 з підручника фізика 10 клас (В. Г. Бар’яхтар, Ф. Я. Божинова, С. О. Довгий, О. О. Кірюхіна). Подані відео-підказки до завдань (1, 2, 3, 4) допоможуть перевірити правильність виконання домашнього завдання.

Щоб отримати повний доступ до відповідей ГДЗ без обмежень спочатку підпишіться на youtube-канал "Дано:"

Підписатися на Дано

Пам’ятай, розв’язки з ГДЗ (Готові Домашні Завдання) треба використовувати лише як підказки.

Вправа № 6 до §6 «Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення»

1. Рівняння проекції швидкості руху мотоцикла vx(t)=20−4 (усі величини задано в одиницях СІ). Визначте:

1) проекцію прискорення та початкову швидкість руху мотоцикла;

2) час, через який мотоцикл зупиниться.

PlayVideo YouTube

2. Велосипедистка, що рухалася зі швидкістю 2, 5 м/с, починає розганятися і, рухаючись із прискоренням 0, 5 м/с2, сягає швидкості 5 м/с.

1) Яким є переміщення велосипедистки за час розгону?

2) Скільки часу розганялася велосипедистка?

3) Запишіть рівняння проекції швидкості руху та проекції переміщення.

4) Якою була швидкість руху велосипедистки через 2 с після початку розгону? Через який інтервал часу швидкість її руху становила 4 м/с?

5) Побудуйте графіки залежності від часу проекції швидкості та проекції переміщення велосипедистки. Покажіть на графіку vx(t) переміщення велосипедистки за перші 3 с розгону; за останню 1 с розгону.

6) Через який час після початку розгону велосипедистка подолає відстань 14 м, якщо рухатиметься з незмінним прискоренням?

PlayVideo YouTube

3. На рисунку подано графік залежності vx(t) для руху тіла вздовж осі ОХ.

1) Опишіть характер руху тіла.

2) Запишіть рівняння залежності sx(t).

3) Побудуйте графік залежності sx(t).

Рисунок до Вправи № 6 (3), 10 кл

PlayVideo YouTube

4. Визначте час і координату зустрічі мотоциклістки і пішохода (рисунок).

Рисунок до Вправи № 6 (4), 10 кл

PlayVideo YouTube


PlayВправа № 6

Візьміть участь в обговоренні

+++ +++
  • Зберегти, як скаргу
Не знайдено або поки відсутні!