15.04.2020 00:11
for all
602 views
    
rating 5 | 2 usr.
 © Дистанційне Навчання З Фізики

Протонно-нейтронна модель атомного ядра. Ядерні сили. Енергія зв’язку

Протонно-нейтронна модель атомного ядра. Ядерні сили. Енергія зв’язку 11 клас Із ідеї руху електронів, подібно руху планет, виникла атомна фізика.
М. Планк

Мета онлайн уроку: формувати уявлення під час дистанційного навчання про модель атомного ядра, сильну взаємодію, енергію зв’язку між нуклонами у ядрі; розглянути сучасні теорії будови атома.

Актуалізація опорних знань. Перевірка знань

Пройдіть інтерактивний тест «Так – Ні» на знання «будови атома та ядра» на основі матеріалів фізики 9 класу.

Контрольні запитання до онлайн уроку "Сучасна модель атома" під час дистанційного навчання.

Вивчення нового матеріалу «Протонно-нейтронна модель атомного ядра. Ядерні сили. Енергія зв’язку»

Опрацьовуємо дистанційно параграф §39 «Протонно-нейтронна модель атомного ядра. Ядерні сили. Енергія зв’язку» за підручником «Фізика 11 клас, В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий» та записуємо головне. Розпочніть з пояснювального відео по темі.

PlayVideo YouTube

Будова ядра атома

Атомне ядро складається з нуклонів (від латин. nucleus — ядро): протонів, які мають позитивний заряд, і нейтронів, які не мають заряду. Сумарну кількість протонів і нейтронів в атомі називають нуклонним (масовим) числом і позначають символом А.

Заряд протона за модулем дорівнює заряду електрона (елементарному заряду e=−1, 6·10-19 Кл), тому в нейтральному атомі кількість протонів дорівнює кількості електронів.

Кількість протонів у ядрі називають зарядовим (протонним) числом і позначають символом Z. Порядковий номер елемента в Періодичній системі хімічних елементів Д. І. Менделєєва відповідає кількості протонів у ядрі, тобто зарядовому числу.

Знаючи зарядове (Z) і масове (A) числа ядра атома, можна визначити кількість нейтронів (N) у цьому ядрі: N=A–Z.

Нуклід хімічного елемента.

Вид атомів, який характеризується певним значенням зарядового числа та певним значенням масового числа, називають нуклідом

Різновиди атомів того самого хімічного елемента, ядра яких містять однакове число протонів, але різну кількість нейтронів, називають ізотопами («однакові за місцем»).

Основні властивості ядерних сил:

1) це найпотужніші сили, які існують у природі;

2) є тільки силами притягання;

3) є близькодіючими;

4) не залежать від заряду;

5) мають властивість насичення.

Енергію, необхідну для повного розщеплення ядра на окремі нуклони, називають енергією зв’язку атомного ядра (Eзв).

Маса будь­якого ядра менша від суми мас нуклонів, із яких це ядро складається:

Mя < Zmp+Nmn,

де mя — маса ядра; Zmp — маса протонів у ядрі; Nmn — маса нейтронів у ядрі.

Різницю маси нуклонів, з яких складається ядро, і маси ядра називають дефектом мас:

Дефект мас.

Питома енергія зв’язку f — це фізична величина, яка характеризує ядро певного нукліда й чисельно дорівнює енергії зв’язку, що припадає на один нуклон ядра:

Питома енергія зв’язку f.

де Eзв — енергія зв’язку; A — кількість нуклонів у ядрі (масове число).

Закріплення набутих знань

Пройти інтерактивний тест онлайн уроку, котрий побудований на основі контрольних запитань з підручника фізики 11 класу.

Контрольні запитання до онлайн уроку "Протонно-нейтронна модель атомного ядра. Ядерні сили. Енергія зв’язку" під час дистанційного навчання.

Домашнє завдання

Вправи до онлайн уроку «Протонно-нейтронна модель атомного ядра. Ядерні сили. Енергія зв’язку», які вкаже ваш учитель фізики.

Наприклад, Вправа 39, завдання 1, 2, 4 за підручником «Фізика 11 клас, В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий».2020 р.


Запрошуємо школярів та вчителів приєднатися до спільноти Facebook "Дистанційне навчання: Фізика":

Перейти на сторінку в ФБ


Обговорення

Візьміть участь в обговоренні

  • Поскаржитись