16.04.2020 22:50
for all
759 views
    
rating 5 | 7 usr.
 © Дистанційне Навчання З Фізики

Абетка електростатики

Абетка електростатики 10 клас Відтоді минулого 80 років і я, як і раніше, ставлю собі те саме питання: що ж таке електрика? Але не в змозі відповісти на нього.
Н. Тесла

Мета онлайн уроку: формувати уявлення під час дистанційного навчання знання про електричний заряд, два роди електричних зарядів, електризацію тіл; пояснити принцип дії електроскопа; ознайомитися з одним з основних законів електростатики – законом Кулона.

Актуалізація опорних знань. Перевірка знань

Створіть асоціативний кущ з ключовим словом «електричний заряд».

Хто призабув, навожу приклад асоціативного куща до слова «школа».

Асоціативний кущ до слова школа.

Вивчення нового матеріалу «Абетка електростатики»

«Електричний заряд», «електрон», «електризація», «електроскоп», «закон Кулона», «закон збереження електричного заряду», ви це все вивчали на уроках фізики в 8 класі. Пригадаємо дану тему, переглянувши відповідні відео по темі, щоб змогти ще ближче наблизитися до відповіді на питання «Що таке електрика?». Адже на цьому уроці ми повторюємо уже пройдений матеріал з 8 класу.

PlayVideo YouTube

Опрацьовуємо дистанційно параграф «Абетка електростатики» та записуємо головне. §40 за підручником «Фізика 10 клас, В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий».

Електричний заряд

Електричний заряд q — це фізична величина, яка характеризує властивість частинок або тіл вступати в електромагнітну взаємодію.

Одиниця електричного заряду в СІ — кулон: [q] = 1 Кл (C).

Основні властивості електричного заряду

1. Існують два роди електричних зарядів — позитивні й негативні.

2. Тіла, що мають заряди одного знака, відштовхуються; тіла, що мають заряди протилежних знаків, притягуються.

3. Носієм електричного заряду є частинка.

4. Електричний заряд є дискретним. Носій найменшого негативного заряду — електрон. Його значення: e =−1.6·1019, Кл. Носій найменшого позитивного заряду — протон. Заряд протона за модулем дорівнює заряду електрона.

Електризація — це процес одержання електричного заряду макроскопічними тілами або їх частинами.

Закону збереження електричного заряду:

Повний заряд електрично замкненої системи тіл залишається незмінним під час усіх взаємодій, які відбуваються в цій системі:

q1+q2+…+ qn = const,

де q1, q2, ..., qn — заряди тіл, які утворюють систему; n — кількість тіл.

Закон Кулона:

Сила F взаємодії двох нерухомих точкових зарядів q1 і q2 прямо пропорційна добутку модулів цих зарядів і обернено пропорційна квадрату відстані r між ними:

Закон Кулона.

Закріплення набутих знань

Пройти інтерактивний тест онлайн уроку, який побудований на основі «контрольних запитань» параграфа.

Контрольні запитання до онлайн уроку "Абетка електростатики" під час дистанційного навчання.

Домашнє завдання

Вправи до онлайн уроку «Абетка електростатики», які вкаже ваш учитель фізики.

Наприклад, Вправа 40, завдання 2, 3 за підручником «Фізика 10 клас, В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий».2020 р.

Обговорення

Візьміть участь в обговоренні

  • Поскаржитись