20.04.2021 21:35
for all
3486 views
    
rating 5 | 7 usr.
 © Дистанційне Навчання З Фізики

Абетка електростатики

Абетка електростатики 10 клас

Мета онлайн уроку: формувати уявлення під час очного або дистанційного навчання знання про електричний заряд, два роди електричних зарядів, електризацію тіл; пояснити принцип дії електроскопа; ознайомитися з одним з основних законів електростатики – законом Кулона

Відтоді минулого 80 років і я, як і раніше, ставлю собі те саме питання: що ж таке електрика? Але не в змозі відповісти на нього.
Н. Тесла

Слайд 1

Актуалізація опорних знань. Перевірка знань

Створіть асоціативний кущ з ключовим словом «електричний заряд».

Хто призабув, наводжу приклад асоціативного куща до слова «школа».

Асоціативний кущ до слова школа.

Слайд 2

Вивчення нового матеріалу «Абетка електростатики»

«Електричний заряд», «електрон», «електризація», «електроскоп», «закон Кулона», «закон збереження електричного заряду», ви це все вивчали на уроках фізики в 8 класі. Пригадаємо дану тему, переглянувши відповідне відео по темі, щоб змогти ще ближче наблизитися до відповіді на питання «Що таке електрика?». Адже на цьому уроці ми повторюємо уже пройдений матеріал за 8 клас.

PlayVideo YouTube

Опрацьовуємо очно або дистанційно параграф «Абетка електростатики» та записуємо головне. §40 за підручником «Фізика 10 клас, В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий».

Слайд 3

Електричний заряд

Електричний заряд q — це фізична величина, яка характеризує властивість частинок або тіл вступати в електромагнітну взаємодію.

Електричний заряд. Одиниці 

Слайд 4

Основні властивості електричного заряду

1. Існують два роди електричних зарядів — позитивні й негативні.

Існують два роди електричних зарядів: позитивні і негативні

Два роди електричних зарядів

2. Тіла, що мають заряди одного знака, відштовхуються;

Однойменні заряди відштовхуються

тіла, що мають заряди протилежних знаків, притягуються.

Різнойменні заряди притягуються

3. Носієм електричного заряду є частинка.

Існують два роди електричних зарядів: позитивні і негативні

Зазвичай під час електризації тіло приймає або віддає деяку кількість електронів

4. Електричний заряд є дискретним. Носій найменшого негативного заряду — електрон. Його значення: e=−1.6·1019 Кл. Носій найменшого позитивного заряду — протон. Заряд протона за модулем дорівнює заряду електрона.

Електризація — це процес одержання електричного заряду макроскопічними тілами або їх частинами.

Слайд 5

Закон збереження електричного заряду:

Повний заряд електрично замкненої системи тіл залишається незмінним під час усіх взаємодій, які відбуваються в цій системі:

Закон збереження електричного заряду 

де q1, q2, ..., qn — заряди тіл, які утворюють систему; n — кількість тіл.

Слайд 6

Закон Кулона:

Рисунок до закону Кулона

Сила F взаємодії двох нерухомих точкових зарядів q1 і q2 прямо пропорційна добутку модулів цих зарядів і обернено пропорційна квадрату відстані r між ними:

Закон Кулона.

Слайд 7

Закріплення набутих знань

Пройдіть інтерактивний тест онлайн уроку, який побудований на основі контрольних запитань параграфа «Абетка електростатики».

Контрольні запитання до онлайн уроку "Абетка електростатики" під час дистанційного навчання.

Слайд 8

Домашнє завдання

Вправи до онлайн уроку «Абетка електростатики», які вкаже ваш учитель фізики.

Наприклад, Вправа 40, завдання 2, 3 за підручником «Фізика 10 клас, В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий». Проаналізувати та законспектувати задачу з п. 5 на ст. 240 з §40.


Запрошуємо школярів та вчителів приєднатися до спільноти Facebook "Дистанційне навчання: Фізика":

Перейти на сторінку в ФБ


Обговорення

Візьміть участь в обговоренні

  • Поскаржитись
Дописи відсутні!