30.07.2020 19:42
for all
2418 views
    
rating 5 | 3 usr.
 © Дистанційне Навчання З Фізики

Електричний струм

Електричний струм 11 клас

Мета онлайн уроку: закріпити та поглибити знання під час очного або дистанційного навчання про умови виникнення електричного струму, силу струму, напругу, опір провідника та закон Ома для ділянки кола

Ампер – це Ньютон електрики.
Дж. Максвелл

Слайд 1

Опрацьовуємо очно або дистанційно вступне слово на сторінці 3 за підручником «Фізика 11 клас, В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий».

Далі пригадуємо правила безпеки для учнів під час проведення занять у кабінеті фізики, які розміщені на форзаці підручника. Уважно читаємо їх, це важливо, адже при очному навчанні, вже з першого уроку будуть постійно проводитися досліди та, впродовж року, виконуватиметься ряд лабораторних робіт.

Слайд 2

Дотримуємось техніки безпеки

Варто звернути увагу на трагічну статистику України. В 2019 році, згідно звіту Держпраці, на виробництві в нашій країні зафіксовано 3876 травмувань, з яких 422 – смертельні випадки. Лідери по травматизму: соціально-культурна сфера та торгівля (924 травмувань), далі – вугільна промисловість (690) та агропромисловий комплекс (517). Найбільший смертельний показник в агропромисловому комплексі (80 загиблих) та транспортній галузі (75 смертей), третє місце займає соціально-культурна сфера та торгівля (63 смерті).

Тому будемо обережні, щоб тенденція до зменшення травматизму, яка присутня в Україні останні роки, прослідковувалася й надалі. Адже саме наші знання з техніки безпеки допоможуть нам бути безпечними у побуті та на робочому місці.

Слайд 3

Вивчення нового матеріалу «Електричний струм»

Опрацьовуємо очно або дистанційно параграф «Електричний струм» §1 за підручником «Фізика 11 клас, В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий». Складаємо конспект.

Для візуалізації фізичних явищ можна скористатися анімаціями/симуляціями за вказаними посиланнями: напруга, струм і опір; закон Ома.Електричний струм

Електричний струм — це напрямлений (упорядкований) рух частинок, які мають електричний заряд.

Для виникнення та існування електричного струму необхідні дві умови: наявність вільних заряджених частинок (носіїв струму) та наявність електричного поля.

За напрямок струму в електричному колі прийнято напрямок, у якому рухалися б по цьому колу позитивно заряджені частинки (напрямок від позитивного полюса джерела струму до негативного).


  • Електричне поле — форма матерії, яка виявляється в дії на заряджені частинки та тіла, що перебувають у цьому полі.
    Силовою характеристикою електричного поля в даній точці є вектор напруженості.

  • Доповнити

Слайд 4

Умовні позначення деяких елементів електричного пола

Гальванічний елемент або акумулятор

Гальванічний елемент

Батарея гальванічних елементів або акумуляторів

Батарея гальванічних елементів

Резистор

Резистор

Змінний резистор, реостат

Змінний резистор

Лампа розжарення

Лампа розжарення

Світлодіод

Світлодіод

Гучномовець

Гучномовець

Слайд 5

Сила струму I

Сила струму в провіднику — фізична величина, яка характеризує електричний струм і чисельно дорівнює заряду, що проходить через поперечний переріз провідника за секунду

Сила струму I

Слайд 6

Напруга U

Електрична напруга на ділянці кола — фізична величина, яка характеризує електричне поле на ділянці кола і чисельно дорівнює роботі електричного поля з переміщення по цій ділянці заряду 1 Кл

Напруга U

Слайд 7

Опір R

Електричний опір — фізична величина, яка характеризує властивість провідника протидіяти електричному струму.

Опір R


Постійний струм: Опір

Слайд 8

Закон Ома для ділянки кола

Сила струму на ділянці кола прямо пропорційна напрузі на кінцях ділянки та обернено пропорційна опору цієї ділянки.

Закон Ома для ділянки кола

Слайд 9

Вольт-амперна характеристика двох провідників

Вольт-амперна характеристика

Слайд 10

Закріплення набутих знань

Розглянемо задачу з п. 4 «Учимося розв’язувати задачі» з підручника на сторінці 7 та проаналізуємо розв’язок.

Слайд 11

Пройдемо інтерактивний тест онлайн уроку «Електричний струм», для остаточного закріплення поданого матеріалу.

Контрольні запитання до онлайн уроку "Електричний струм" під час очного або дистанційного навчання.

Слайд 12

Домашнє завдання

Вправи до онлайн уроку «Електричний струм», які вкаже ваш учитель фізики.

Наприклад, Вправа 1, завдання 2, 3 за підручником «Фізика 11 клас, В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий». Також законспектуйте задачу з п. 4 «Учимося розв’язувати задачі» з підручника на сторінці 7, яку розглянули під час вивчення теми.


Запрошуємо школярів та вчителів приєднатися до спільноти Facebook "Дистанційне навчання: Фізика":

Перейти на сторінку в ФБ


Обговорення

Візьміть участь в обговоренні

  • Поскаржитись
Дописи відсутні!