07.01.2021 18:55
для всіх
1076
    
  9 | 9  
 © Файний Електрик

Про електричний струм

Про електричний струм Для дітей

Частина 1

Всі речовини в світі і, отже, всі оточуючі нас предмети, гори, моря, повітря, рослини, тварини, люди складаються з незмірно малих частинок, молекул, а останні в свою чергу – з атомів. Шматок заліза, крапля води, мізерно мала кількість кисню являють собою скупчення мільярдів атомів, одного роду в залізі, іншого – в воді або в кисні.

Про електричний струм для дітей 1" href="/content/users/images/3/Elektro/f87bb3fc86aa09b49528fb6fb3cc7121.jpg" rel="lightbox" target="_blank">Про електричний струм для дітей 1

Якщо дивитися на ліс здалеку, то він здається темною смугою, що представляє собою одне ціле (порівняємо його, наприклад, з шматком заліза). Коли підійдемо до краю лісу, видно окремі дерева (в шматку заліза – атоми заліза). Ліс складається з дерев, подібно до цього речовина (наприклад, залізо) складається з атомів.

Про електричний струм для дітей 2

У хвойному лісі дерева інші, ніж в листяному, таким самим чином молекули якого-небудь одного хімічного елемента складаються з інших атомів, ніж молекули інших хімічних елементів. Отже, атоми заліза інші, ніж, наприклад, атоми кисню.

Підійшовши ще ближче до дерев, ми бачимо, що кожне з них складається зі стовбура і листя. Подібно до цього і атоми речовини складаються з так званого ядра (стовбура) і електронів (листя).

Про електричний струм для дітей 3

Стовбур важкий, і ядро ​​важке, воно становить позитивний електричний заряд (+) атома. Листя легкі, і електрони легкі, вони утворюють негативний електричний заряд (–) атома.

Про електричний струм для дітей 4

У різних дерев стовбури мають неоднакову кількість гілок, і кількість листя у них не однакова. Так само і атом в залежності від хімічного елемента, який він представляє, складається (в найпростішому його вигляді) з ядра (стовбура) з декількома позитивними зарядами – так званими протонами (гілками) і деякої кількості негативних зарядів – електронів (листя).

Про електричний струм для дітей 5

У лісі, на землі між деревами, накопичується багато опалого листя. Вітер піднімає з землі ці листочки, і вони кружляють між деревами. Так і в речовині (наприклад, металі) серед окремих атомів знаходиться деяка кількість вільних електронів, які не належать жодному з атомів; ці електрони безладно рухаються серед атомів.

Про електричний струм для дітей 6

Якщо до кінців шматка металу (наприклад, сталевого гака) приєднати дроти, що йдуть від гальванічного елемента: один його кінець з`єднати з плюсом – підвести до нього так званий позитивний електричний потенціал (+), а інший кінець з мінусом – підвести негативний електричний потенціал (-), то вільні електрони (негативні заряди) почнуть просуватися між атомами всередині металу, прямуючи до плюса батарейки.

Про електричний струм для дітей 7

Це пояснюється наступною властивістю електричних зарядів: різнойменні заряди, тобто позитивний і негативний заряди притягуються один до одного; однойменні заряди, тобто позитивні заряди або негативні заряди, навпаки, відштовхуються один від одного.

Про електричний струм для дітей 8

Вільні електрони (негативні заряди) в металі притягаються до позитивно зарядженого (+) кінця гальванічного елементи (джерела струму) і тому рухаються всередині металу вже не хаотично, а у напрямку до плюса джерела струму.

Про електричний струм для дітей 9

Як нам вже відомо, електрон є носієм електричного заряду. Велика кількість електронів, що рухаються усередині металу в одному напрямку, становить потік електронів, тобто електричних зарядів. Ці переміщення усередині металу електричних зарядів (електронів) утворюють електричний струм.

Як вже говорилося, електрони рухаються в провідниках від мінуса до плюса. Однак домовилися вважати, що струм тече в зворотному напрямку: від плюса до мінуса, тобто, наче по дротах переміщаються не негативні, а позитивні заряди (такі позитивні заряди притягувалися б до мінусового знаку джерела струму).

Чим більше листя в лісі жене вітер, тим густіше вони заповнюють повітря, подібно до цього, чим більша кількість зарядів протікає в металі, тим більше величина електричного струму.

Про електричний струм для дітей 10

Але не у всякій речовині електричний струм може протікати з однаковою легкістю. Вільні електрони легко переміщуються, наприклад, в металах.

Матеріали, в яких електричні заряди рухаються легко, називають провідниками електричного струму. У деяких же матеріалах, які називаються діелектриками, вільних електронів немає, і тому електричний струм через них не протікає. До діелектриків належать, в числі інших матеріалів, скло, фарфор, слюда, пластмаси.

Про електричний струм для дітей 11

Вільні електрони, які є в речовині, котра проводить електричний струм, можна також порівняти з краплями води.

Окремі краплі, що знаходяться в стані спокою, не створюють водного потоку. Але велика кількість їх в русі утворює струмок або річку, що тече в одному напрямку. Краплі води в цьому струмку або річці рухаються потоком, сила якої тим більше, чим більша різниця рівнів русла на його шляху і, отже, чим більше різниця «потенціалів» (висоти) окремих відрізків цього шляху.

Про електричний струм для дітей 12

Візьміть участь в обговоренні

+++ +++
  • Зберегти, як скаргу
Не знайдено або поки відсутні!