12.01.2021 20:16
для всіх
5572
    
  5 | 5  
 © Дистанційне Навчання З Фізики

Активність радіоактивної речовини. Застосування радіоактивних ізотопів

Активність радіоактивної речовини. Застосування радіоактивних ізотопів 9 клас

Мета онлайн уроку: сформувати знання під час очного або дистанційного навчання про період радіоактивного піврозпаду, активність радіонуклідного джерела, застосування радіоактивних ізотопів

…світять крізь пітьму науки дива…
Леся Українка

Слайд 1

Актуалізація опорних знань. Перевірка знань

Спочатку пройдіть інтерактивний тест з попереднього уроку «Радіоактивність. Радіоактивні випромінювання», щоб остаточно засвоїти пройдену тему.

Тест "Радіоактивність. Радіоактивні випромінювання"

Контрольні запитання до онлайн уроку "Радіоактивність. Радіоактивні випромінювання" для очного та дистанційного навчання.

Слайд 2

Розв’язування задач

Задача 1

Бісмут-212 є одночасно α- та β-радіоактивним. Ядро якого елемента утвориться в результаті кожного з розпадів Бісмуту? Запишіть рівняння реакції.

Задача. Бісмут-212 є одночасно α- та β-радіоактивним

Слайд 3

Вивчення нового матеріалу «Активність радіоактивної речовини. Застосування радіоактивних ізотопів»

Опрацьовуємо очно або дистанційно параграф «Активність радіоактивної речовини. Застосування радіоактивних ізотопів» §24 за підручником «Фізика 9 клас, В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий». Складаємо конспект, виписуючи головне.

Для візуалізації фізичних явищ можна скористатися анімацією/симуляцією за наступним посиланням: Універсальний закон радіоактивного розпаду.

При дистанційному навчанні розпочати урок варто з пояснювального відео.

PlayVideo YouTube

Слайд 4

Період піврозпаду

Період піврозпаду T1/2 — це фізична величина, що характеризує радіонуклід і дорівнює часу, протягом якого розпадається половина наявної кількості ядер даного радіонукліда.

Одиниця періоду піврозпаду в СІ — секунда:

Одиниця періоду піврозпаду в СІ 1 секунда

У кожного радіонукліда — свій період піврозпаду.

Період піврозпаду деяких радіонуклідів

Для візуалізації даного явища краще всього скористатися симуляцією Універсальний закон радіоактивного розпаду.

Слайд 5

Розв’язування задач

Задача 2

Зразок містить 6, 4⋅1020 атомів Йоду-131. Скільки атомів Йоду-131 буде в зразку через 32 доби?

Йод-131

Слайд 6

Задача 3

І Уран-238, і Радій-226 є α-радіоактивними (їхні ядра можуть спонтанно розпадатися на α-частинку і відповідне дочірнє ядро). Якщо кількість атомів Урану-238 і Радію-226 є однаковою, з якого зразка за 1 с вилетить більше α-частинок?

Слайд 7

Активність радіоактивного джерела

Фізичну величину, яка чисельно дорівнює кількості розпадів, що відбуваються в певному радіоактивному джерелі за одиницю часу, називають активністю радіоактивного джерела.

Одиниця активності в СІ — бекерель.

1 Бк — це активність такого радіоактивного джерела, в якому за 1 с відбувається 1 акт розпаду:

Одиниця активності в СІ бекерель

1 Бк — це дуже мала активність, тому використовують позасистемну одиницю активності — кюрі (Кі):

Залежність Кі та Бк


Дистанційне Навчання З Фізики цікавиться

  • На честь кого названо зазначені одиниці? Що ці вчені відкрили?
  • Відгукнутись

Слайд 8

Зв’язок між активністю радіоактивного джерела, сталою радіоактивного розпаду та періодом піврозпаду радіонукліда

Якщо зразок містить атоми лише одного радіонукліда, то активність цього зразка дорівнює:

Формула для визначення активності радіонукліда

де N — кількість атомів радіонукліда в зразку на даний час; λ — стала радіоактивного розпаду радіонукліда.

Формула залежності сталої радіоактивного розпаду та піврозпаду

Графік залежності активності від часу

Слайд 9

Використання радіоактивних ізотопів:

– як індикаторів;

– як джерел γ-випромінювання.

Із часом активність радіонуклідів зменшується, і цю властивість застосовують для визначення віку археологічних знахідок. Штучно створені ізотопи використовують для стерилізації одноразових медичних виробів, діагностики та лікування захворювань, виявлення дефектів у металах та ін.

Слайд 10

Тепер переглянемо два коротких відеофрагмента про Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» (ННЦ ХФТІ) та досягнення українських вчених в галузі фізичних ядерної фізики.

PlayVideo YouTube

PlayVideo YouTube

Слайд 11

Закріплення набутих знань

Пройдіть інтерактивний тест онлайн уроку «Активність радіоактивної речовини. Застосування радіоактивних ізотопів», побудований на основі контрольних запитань параграфа та додаткових завдань.

Тест "Активність радіоактивної речовини. Застосування радіоактивних ізотопів"

Контрольні запитання до онлайн уроку "Активність радіоактивної речовини. Застосування радіоактивних ізотопів" для очного та дистанційного навчання.

Слайд 12

Розв’язування задач

Розглянемо задачу з підручника на ст. 161 та проаналізуємо розв’язок.

Задача 4 (п. 8 «Учимося розв’язувати задачі» з §24)

Визначте масу Радію-226, якщо його активність становить 5 Кі. Стала радіоактивного розпаду Радію-226 дорівнює 1, 37⋅1011 с1.

Слайд 13

Домашнє завдання

Вправи до онлайн уроку «Активність радіоактивної речовини. Застосування радіоактивних ізотопів», які вкаже ваш учитель фізики.

Наприклад, Вправа 24, завдання 2, 3 за підручником «Фізика 9 клас, В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий». Також законспектуйте подану задачу на уроці з п. 8 «Учимося розв’язувати задачі» з §24 на ст. 161.


Запрошуємо школярів та вчителів приєднатися до спільноти Facebook "Дистанційне навчання: Фізика":

Перейти на сторінку в ФБ


Візьміть участь в обговоренні

+++ +++
  • Зберегти, як скаргу
 25.01.2021 20:05  Капуста Марія => © 

Вони названі на честь подружжя Кюрі
Вони відкрили нові радіоактивні елементи: Полоній та Радій