28.04.2021 18:02
для всіх
5420
    
  9 | 9  
 © Дано:

Пробне ЗНО з фізики 2021. Розв’язки та відповіді

Розв’язки та відповіді до завдань пробного ЗНО з фізики 2021 року з зошита №1. Подані відео-підказки до задач (25-38) допоможуть перевірити правильність виконання вправ при підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання.

Пробне ЗНО з фізики 2021

25. Кажан, що рухався зі швидкістю 20 м/с в напрямку перепони, випустив ультразвуковий сигнал на відстані 170 м від неї. Уважайте, що швидкість поширення звуку в повітрі дорівнює 340 м/с.

1. За який час сигнал кажана досягне перепони?

Відповідь запишіть у секундах (с).

2. На якій відстані від цієї перепони опиниться кажан у той момент, як отримає зворотний сигнал?

Відповідь запишіть у метрах (м) й округліть до одиниць.

PlayVideo YouTube

26. Природний газ є супутником видобування й перероблення нафти. Щодня в газових факелах згоряє природний газ об’ємом 4·108 м3. Уважайте, що густина природного газу становить 1 кг/м3, питома теплота його згоряння – 40 МДж/кг.

1. Яка кількість теплоти може щодня потрапляти в атмосферу під час згоряння цього газу?

Відповідь запишіть у петаджоулях (ПДж).

2. Оцініть, на скільки градусів щодня в результаті згоряння цього природного газу може змінюватися температура повітря, якщо б уся кількість теплоти передавалася лише тропосфері Землі. Уважайте, що загальна маса повітря в тропосфері становить 8·1013 кг, питома теплоємність повітря – 1000 Дж/(кг·°С).

Відповідь запишіть у градусах Цельсія (°С).

PlayVideo YouTube

27. Коли до маленької зарядженої кульки, підвішеної на нитці, знизу піднесли іншу заряджену кульку, сила натягу нитки збільшилася від 1 до 1, 5 мН.

1. Визначте силу взаємодії цих заряджених кульок. Відповідь запишіть у міліньютонах (мН).

2. Визначте, якою стане сила натягу нитки, якщо відстань між кульками зменшити вдвічі. Відповідь запишіть у міліньютонах (мН).

PlayVideo YouTube

28. На рисунку показано вузький паралельний пучок світла, який падає з повітря на скляну призму. Абсолютний показник заломлення скла 1, 5.

1. Чому дорівнює швидкість поширення світла в призмі, якщо швидкість поширення світла в повітрі становить 3·108 м/с.

Відповідь запишіть у тисячах кілометрів за секунду (тис. км/с).

2. На який кут відхилиться пучок після проходження крізь призму? (За необхідності оцінки градусної міри кута скористайтеся таблицею на форзаці цього зошита.)

Відповідь запишіть у градусах.

PlayVideo YouTube

29. По столу тягнуть три зв’язані ниткою бруски, маси яких m1=2 кг, m2=3 кг й m3=5 кг (див. рисунок). Кожна з ниток a, b витримує силу натягу до 10 Н. Визначте максимально можливе значення модуля сили F. Уважайте, що тертя немає.

Відповідь запишіть у ньютонах (Н).

PlayVideo YouTube

30. Футбольний м’яч сферичної форми має сталий об’єм 5, 5 л. Початковий тиск у м’ячі дорівнює атмосферному й становить 100 кПа. Його накачують за допомогою насоса, робочий об’єм якого дорівнює 0, 1 л. Визначте тиск повітря в м’ячі після 11 циклів роботи насоса. Стискання повітря відбувається за сталої температури.

Відповідь запишіть у кілопаскалях (кПа).

PlayVideo YouTube

31. Дерев’яна дошка завтовшки 40 мм плаває у воді. Нижня поверхня дошки перебуває на глибині 30 мм. Уважайте, що густина води дорівнює 1000 кг/м3. Визначте, якою є густина деревини.

Відповідь запишіть у кілограмах на метр кубічний (кг/м3).

PlayVideo YouTube

32. За один цикл тепловий двигун виконав корисну роботу 40 МДж. Таку саму кількість теплоти передано під час цього навколишньому середовищу. Визначте коефіцієнт корисної дії цієї теплової машини.

Відповідь запишіть у відсотках (%).

PlayVideo YouTube

33. Кільце радіусом 5 см, виготовлене з тонкого дроту, потрібно відірвати від поверхні води. Маса кільця 1, 2 г, поверхневий натяг води 70 мН/м. Визначте силу, яку потрібно докласти до кільця. Уважайте, що під час відриву від води кільце лишається горизонтальним, прискорення вільного падіння дорівнює 10 м/с2, π=22/7.

Відповідь запишіть у міліньютонах (мН).

PlayVideo YouTube

34. Конденсатори ємністю 5, 10 і 20 мкФ з’єднали паралельно. Визначте електричну ємність батареї конденсаторів.

Відповідь запишіть у мікрофарадах (мкФ).

PlayVideo YouTube

35. Протон і ядро атома Берилію 94Ве рухаються в однорідному магнітному полі по колових траєкторіях. Швидкості обох частинок однакові. Визначте відношення радіуса траєкторії ядра атома Берилію до радіуса траєкторії протона.

Відповідь запишіть із точністю до сотих.

PlayVideo YouTube

36. Параметри першого коливального контуру такі: електроємність конденсатора С1=36 нФ, індуктивність котушки L1=16 мГн. Якою має бути індуктивність L2 котушки другого контуру, щоб він був настроєний на ту саму частоту, що й перший? Електроємність конденсатора другого контуру С2=24 нФ.

Відповідь запишіть у мілігенрі (мГн).

PlayVideo YouTube

37. Потужний радіотелескоп послав із Землі радіоімпульс у бік Венери й отримав зворотний сигнал через 800 с. Якою була відстань від Землі до Венери, якщо вважати, що відстань між планетами під час поширення імпульсу не змінилася? Уважайте, що швидкість поширення радіоімпульсу становить 3·108 м/с.

Відповідь запишіть у мільйонах кілометрів (млн км).

PlayVideo YouTube

38. Період піврозпаду радіоактивного ізотопу становить 1 год, під час кожного розпаду виділяється енергія 5 МеВ. Визначте енергію, яка виділиться протягом 3 год, якщо початкова кількість атомів цього ізотопу становила 8∙1010. Елементарний електричний заряд дорівнює 1, 6∙10–19 Кл.

Відповідь запишіть у міліджоулях (мДж).

PlayVideo YouTube


Запрошуємо школярів та вчителів приєднатися до спільноти Facebook "Дистанційне навчання: Фізика":

Перейти на сторінку в ФБ


Візьміть участь в обговоренні

+++ +++
  • Зберегти, як скаргу
Не знайдено або поки відсутні!