04.09.2021 12:55
для всіх
6289
    
  7 | 7  
 © Дано:

ЗНО з фізики 2021. Розв’язки та відповіді

Розв’язки та відповіді до завдань ЗНО з фізики 2021 року з зошита №1. Подані відео-підказки до задач (25-38) допоможуть перевірити правильність виконання вправ при підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання.

Також не забуваємо, що на сайті опубліковані розв`язки та відповіді до пробного ЗНО з фізики 2021.

ЗНО з фізики 2021

25. Під час комплектування потяга другий вагон масою 45 т наздоганяє перший вагон масою 55 т, що рухався поперед нього в тому ж напрямку зі швидкістю 3 м/с. Після зіткнення вагони зчіпляються і продовжують рухатися зі швидкістю 3, 9 м/с.

1. Визначте швидкість руху другого вагона до зіткнення з першим вагоном.

Відповідь запишіть у метра на секунду (м/с).

PlayVideo YouTube

2. Визначте відстань між вагонами в момент початку спостереження, якщо до моменту зіткнення вони рухалися протягом 26 с. Рух вагонів до зіткнення вважайте прямолінійним рівномірним.

Відповідь запишіть у метрах (м).

PlayVideo YouTube

26. Балон об`ємом 0, 83 м3 за температури 250 К під тиском 100 кПа заповнено киснем. Після того як у балон додали ще кисню, тиск газу збільшився до 195 кПа, а його температура – до 300 К. Уважайте, що молярна маса кисню – 32 г/моль, а універсальна газова стала 8, 3 Дж/(моль∙К).

1. Обчисліть кількість речовини в балоні перед додаванням кисню.

Відповідь запишіть у молях (моль).

2. Обчисліть масу кисню, який додали в балон.

Відповідь запишіть у кілограмах (кг).

PlayVideo YouTube

27. На рисунку схематично показано початкове (рис. а) і кінцеве (рис. б) положення повзунка реостата, підключеного до джерела струму з внутрішнім опором 1 Ом. Повний опір реостата дорівнює 6 Ом.

Завдання 27" href="/content/users/images/3/ZNO/854e969bdcc1b444471c1ec3c4260ea8.jpg" rel="lightbox" target="_blank">ЗНО 2021. Завдання 27

1. Чому дорівнює опір реостата за положення повзунка, зображеного на рисунку а?

Відповідь запишіть в омах (Ом).

2. Визначте, у скільки разів збільшилася потужність струму в реостаті за кінцевого положення його повзунка порівняно з потужністю в початковому положенні.

PlayVideo YouTube

28. У коливальному контурі відбуваються вільні електромагнітні коливання. На рисунку зображено графік залежності сили струму і від часу t. Індуктивність котушки контуру дорівнює 50 мГн.

ЗНО 2021. Завдання 28

1. Визначте період коливань сили струму в контурі.

Відповідь запишіть у мілісекундах (мс).

2. Визначте електроємність конденсатора коливального контуру. Уважайте, що π2=10.

Відповідь запишіть у мікрофарадах (мкФ).

PlayVideo YouTube

29. Із якою швидкістю гойдалка проходить нижню точку, якщо вага дитини масою 40 кг у цій точці становить 800 Н? Довжина підвісу гойдалки дорівнює 2, 5 м. Уважайте, що прискорення вільного падіння становить 10 м/с2.

Відповідь запишіть у метрах за секунду (м/с).

PlayVideo YouTube

30. Сила тяжіння, що діє на штучний супутник Землі, дорівнює 4 кН. Визначте кінетичну енергію супутника, якщо радіус його колової орбіти 10000 км.

Відповідь запишіть у гігаджоулях (ГДж).

PlayVideo YouTube

31. Бетонний циліндричний стовп, що лежав на горизонтальному дні глибокого озера, водолази поставили вертикально. Висота стовпа 4 м, маса 600 кг. Визначте мінімальну роботу, яку мали виконати водолази, піднявши стовп. Уважайте, що густина бетону 2000 кг/м3, густина води 1000 кг/м3, прискорення вільного падіння 10 м/с2. Поперечні перерізи стовпа не враховуйте.

Відповідь запишіть у кілоджоулях (кДж).

PlayVideo YouTube

32. Унаслідок ізотермічного стискання ідеального газу від об`єму 8 л до об`єму 6 л його тиск збільшився на 4 кПа. Визначте початковий тиск газу.

Відповідь запишіть у кілопаскалях (кПа).

PlayVideo YouTube

33. За температури повітря 25⁰С його відносна вологість становить 80%. Повітря охолоджується. За якої температури повітря почнеться утворення туману?

ЗНО 2021. Завдання 33

Відповідь запишіть у градусах Цельсія (⁰С) й округліть до одиниць.

PlayVideo YouTube

34. Три конденсатори однакової електроємності приєднали до кола постійного струму (див. схему). Визначте, у скільки разів енергія електричного поля конденсатора 1 більша за енергію електричного поля конденсатора 2.

ЗНО 2021. Завдання 34

PlayVideo YouTube

35. Відрізок мідного дроту опором 1 Ом відшліфували, унаслідок чого його діаметр зменшився вдвічі. Яким став опір цього дроту після шліфування?

Відповідь запишіть в омах (Ом).

PlayVideo YouTube

36. Візок, з’єднаний пружиною зі стінкою, здійснює гармонічні коливання. На рисунку 1 зображено крайнє ліве положення, на рисунку 2 – крайнє праве положення цього візка під час коливань. Визначте амплітуду коливань візка.

ЗНО 2021. Завдання 36

Відповідь запишіть у сантиметрах (см).

PlayVideo YouTube

37. За допомогою лінзи з фокусною відстанню 20 см на вертикальному екрані отримали зображення будинку. Будинок розташований на головній оптичній осі лінзи. Висота зображення дорівнює 12 мм, справжня висота будинку – 6 м. Визначте відстань між лінзою і будинком.

Відповідь запишіть у метрах (м) й округліть до одиниць.

PlayVideo YouTube

38. Крапля води масою 0, 5 г щосекунди поглинає 2, 1∙1018 фотонів випромінювання з довжиною хвилі 600 нм. На скільки підвищиться температура краплі з 1 хв? Питома теплоємність води – 4200 Дж/(кг∙К), швидкість світла - 3∙108 м/с, стала Планка – 6, 63∙10-34 Дж∙с. Утратами енергії краплею знехтуйте.

Відповідь запишіть у кельвінах (К) й округліть до одиниць.

PlayVideo YouTube


Запрошуємо школярів та вчителів приєднатися до спільноти Facebook "Дистанційне навчання: Фізика":

Перейти на сторінку в ФБ


Візьміть участь в обговоренні

+++ +++
  • Зберегти, як скаргу
Не знайдено або поки відсутні!