12.08.2021 19:25
для всіх
696
    
  2 | 2  
 © Все Для Нуш

Календарно-тематичний план з української мови та читання для 4 класу НУШ

Календарно-тематичний план з української мови та читання для 4 класу НУШ Сапун Г. М.

Календарно-тематичний план на 2021-2022 н. р. (1, 2 семестр) до підручника українська мова та читання 4 клас (Сапун Г. М.) за типовою освітньою програмою. Планування розраховане на нову програму для загальноосвітніх шкіл нової української школи (НУШ), кількість годин – 165 (5 годин на тиждень, 80 годин – 1 семестр, 85 годин – 2 семестр). Календарний план розроблений за програмою Р. Б. Шияна. Підручник Сапун Г. М. рекомендований МОН України. Посилання для скачування міститься під таблицею.


Приклад планування


Проскрольте таблицю вліво →

Частина 1 (І семестр)

№ з/п

Тема уроку

Дата

1.

ЛІТО, ДО ПОБАЧЕННЯ! ЗДРАСТУЙ, РІДНА ШКОЛО!

Олена Пчілка «Як швидко літо проминуло!».

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В 3 КЛАСІ. Алфавіт. Розташування 10–12 слів за алфавітом, орієнтуючись на першу, другу і третю літери у слові.


2.

Звуки і букви. Вимова і написання слів з подовженими приголосними звуками.

За Людмилою Кибалкою «Мрія Марії». Прогнозування орієнтовного змісту за заго- ловком.


3.

За Олегом Буценем «Неприємна пригода». Поділ тексту на частини. Добір заголов-

ків до частин.


4.

Правила вимови і написання слів з апострофом.


5.

Слово. Значення слова. Словосполучення з прямим і переносним значенням. Вимо-

ва і написання слова восени.


6.

Лексичне значення слова. Омоніми. Юлія Хандожинська «Батьківщина».


7.

Борис Комар «Уперте теля». Прогнозування змісту твору за заголовком. Читання за

особами.


8.

Борис Комар «Уперте теля». Складання плану тексту.


9.

Синоніми. Антоніми. Робота зі словниками. Розігрування діалогу за поданими ре-

пліками. Вимова і написання слів праворуч, ліворуч, увечері, вранці.


10.

РЗМ. Твір за ілюстрацією «Краса осіннього парку».


11.

УКРАЇНА — ЦЕ МИ. Ліна Костенко «Усе моє, все зветься Україна». Визначення головної думки вірша. Будова слова. Спільнокореневі слова. Корінь слова. Префікс. Суфікс. Словотворчі вправи.


12.

Наталя Гуркіна «Про Софію Київську». Зіставлення прочитаного з власним життє-

вим досвідом. Віртуальна екскурсія. Вимова і написання слова держава.


13.

Правила вимови і написання слів з ненаголошеними голосними [е], [и].

Ната Гончаренко «Краса землі моєї». Словесне малювання.


14.

Віктор Васильчук «Казка про Калинку». Переказ від імені персонажа. Поділ тексту

на частини, добір заголовків до них.


15.

Слова із сумнівними приголосними, що піддаються асиміляції (просьба, боротьба,

нігті, кігті).


16.

Слова з префіксами. Префікси роз-, без-, з-, с-. Григорій Фалькович «Примостився

міст до міста». Складання діалогу «Я розмовляю з мостом».


17.

За Наталією Клевцовою «Наша любов». Складання іншої кінцівки оповідання. Про-

єкт «Вишиванка». Вимова і написання слова творчість.


18.

Слова з префіксами пре- і при-. Мовне дослідження.


19.

Слова зі співзвучними префіксами і прийменниками. Володимир Коломієць «Солод-

ка земля». Визначення настрою вірша.


20.

РЗМ. Переказ легенди «Три сторожі»́ за опорними словосполученнями.


21.

Діагностична робота.


22.

За Євгеном Білоусовим «Великий літописець». Визначення теми тексту. Вибірковий

переказ.


23.

За Євгеном Білоусовим «Великий літописець». Складання усної розповіді «Як виго- товляли рукописні книги».


24.

СВІТ КАЗКОВИЙ, СВІТ ПРЕКРАСНИЙ. Марія Солтис-Смирнова «Спортивні товариші». ІМЕННИК. Ознаки іменника як частини мови. Вимова і написання слів трамвай, тролейбус.
2021-2022 н. р.


Скачати в форматі pdf

Візьміть участь в обговоренні

+++ +++
  • Зберегти, як скаргу
Не знайдено або поки відсутні!