12.08.2021 19:50
для всіх
3653
    
  9 | 9  
 © Все Для Нуш

Календарно-тематичний план з української мови та читання для 4 класу НУШ

Календарно-тематичний план з української мови та читання для 4 класу НУШ Пономарьова К. І., Гайова Л. А.

Календарно-тематичний план на 2021-2022 н. р. (1, 2 семестр) до підручника українська мова та читання 4 клас (Пономарьова К. І., Гайова Л. А.) за типовою освітньою програмою. Планування розраховане на нову програму для загальноосвітніх шкіл нової української школи (НУШ), кількість годин – 119. 5 годин на тиждень, 56 годин – 1 семестр (48 годин української мови, 8 годин розвитку зв’язного мовлення), 63 годин – 2 семестр (54 години української мови, 9 годин розвитку зв’язного мовлення). Календарний план розроблений за програмою Р. Б. Шияна. Підручник (Пономарьова К. І., Гайова Л. А.) рекомендований МОН України. Додатково до нього розроблений комплект зошитів та посібників:

  • зошит з розвитку мовлення «Малюю словом»,
  • робочий зошит з української мови «Застосовую знання»,
  • картки-тренажери з грамотного письма «Пишу без помилок»,
  • тематичні діагностичні роботи «Мої досягнення»,
  • картки «Формування предметних компетентностей. Українська мова»,
  • посібник «Перевірка предметних компетентностей. Українська мова»

Посилання для скачування міститься під таблицею.


Приклад планування

Проскрольте таблицю вліво →

№ уроку, сторінка 

в підручнику / зошиті

Дата проведення

 

 

Тема

 

І СЕМЕСТР

3, 5 години х 16 тижнів = 56 годин

(48 годин української мови, 8 годин розвитку зв’язного мовлення)

 

1

С. 1-3

 

Ознайомлення з метою і завданнями уроків української мови в 4 класі, підручником з української мови й умовними позначеннями в ньому. Пригадування державних символів України та правил поведінки під час звучання гімну

2

С. 4-5

 

Повторення знань про звуки і букви. Побудова звукових схем і звуковий аналіз слів. Відтворення діалогу у ролях. Обмін враженнями про літній відпочинок. Написання тексту про власне бажання

3

С. 6-7

 

Написання слів з ненаголошеними звуками [е], [и] в коренях. Добір перевірних слів. Розпізнавання звертань у реченнях, пригадування розділових знаків при звертаннях. Написання інформації про себе

4

С. 8-9

 

Написання слів з подовженими приголосними звуками й апострофом. Складання і записування речень з поданими словами. Знаходження інформації на етикетці. Написання тексту про свої вподобання

5

С. 9-11

 

Вимовляння і записування слів із дзвінкими приголосними звуками в кінці складу. Записування відповідей на подані запитання. Колективне пригадування інформації про мальовничі місця в Україні. Написання розповіді про одне з них. Пошук й обговорення інформації на рекламному плакаті. Створення рекламного плаката

6

С. 11-14

 

Вправляння в правильному наголошуванні слів. Взаємоперевірка виконаних робіт. Розігрування сценки знайомства. Написання розповіді за поданими запитаннями

7

С. 4-6

(у зошиті «Малюю словом»)

 

Розвиток зв’язного мовлення. Написання розповіді про свої враження від побаченого. Тема для спілкування: «Враження від осінньої природи»8

С. 14-15

 

Розташування слів в алфавітному порядку. Пошук слів в орфографічному словнику за алфавітом. Написання тексту про власне бажання з обґрунтуванням своєї думки

9

С. 15-16

 

Повторення і застосування правил переносу слів. Добір заголовка до тексту. Написання розгорнутої відповіді на подане запитання

10

С. 1-6

(у посібнику «Мої досягнення»)

 

Тематична діагностувальна робота з теми «Звуки і букви»

11

С. 17-18

 

Повторення знань про лексичні групи слів. Вживання слів у прямому й переносному значеннях. Складання і записування речень з поданими словосполученнями. Написання розгорнутої відповіді на подане запитання

12

С. 19-20

 

Вправляння в доборі синонімів і антонімів. Розподіл слів за тематичними групами. Добір заголовка до тексту. Складання і записування речень з поданими словами. Написання тексту за поданими запитаннями

13

С. 21-22

 

Розпізнавання багатозначних слів, пояснення їхніх значень. Складання і записування речень з багатозначними словами. Написання твору на задану тему. Розглядання картин, аналіз і порівняння зображеного на них. Висловлення своїх вподобань

14

С. 7-9

(у зошиті «Малюю словом»)

 

Розвиток зв’язного мовлення. Написання переказу тексту за самостійно складеним планом. Тема для спілкування: «Хитрий Карло»


15

С. 23-24

 

 

Ознайомлення з фразеологізмами, пояснення їх значень. Добір до фразеологізмів синонімічних слів. Складання і записування речень із фразеологізмами. Написання розповіді за поданими запитаннями

16

 

Повторення і закріплення знань про лексичне значення слова

17

С. 7-12

(у посібнику «Мої досягнення»)

 

Тематична діагностувальна робота з теми «Значення слова»

18

С. 25-26

 

Повторення знань про будову слова. Розбір слів за будовою. Складання і записування речень зі спільнокореневими словами. Пошук інформації в таблиці. Складання таблиці за аналогією2021-2022 н. р.


Скачати в форматі doc

Візьміть участь в обговоренні

+++ +++
  • Зберегти, як скаргу
Не знайдено або поки відсутні!