25.03.2020 10:35
для всіх
2142
    
  1 | 2  
 © Дистанційне Навчання З Фізики

Механічні властивості твердих тіл

Механічні властивості твердих тіл 10 клас

Мета онлайн уроку: формувати під час дистанційного навчання уявлення про механічні властивості твердих тіл та їх характеристики; формувати під час онлайн уроку вміння пояснювати фізичні явища і процеси.

Актуалізація опорних знань. Перевірка знань

Самостійна робота

Завдання 1.

Які агрегатні стани речовини вам відомі?

Завдання 2.

Чим відрізняється рідкий та твердий стани речовини?

Вивчення нового матеріалу «Механічні властивості твердих тіл»

Опрацьовуємо дистанційно параграф «Механічні властивості твердих тіл» та записуємо головне. §35 за підручником «Фізика 10 клас, В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий».

Деформація — це зміна форми та (або) розмірів тіла. За характером зміщення частин розрізняють деформації розтягнення (стиснення), вигину, зсуву, кручення.

Механічна напруга σ — фізична величина, яка характеризує деформоване тіло і дорівнює відношенню модуля сили пружності Fпруж до площі S поперечного перерізу тіла.

Механічна напруга σ

Одиниця механічної напруги в СІ — паскаль:

[σ] = 1 Па = 1 Н/м2 (1 Pa = 1 N/m2).

Відносне видовження ε тіла — фізична величина, яка дорівнює відношенню видовження ∆l до початкової довжини l0 тіла.

Відносне видовження ε тіла

Закон Гука:

У випадку малих пружних деформацій розтягнення і стиснення механічна напруга σ прямо пропорційна відносному видовженню ε:

σ = E |ε|;

Коефіцієнт пропорційності Е називають модулем Юнга або модулем пружності.

Одиниця модуля Юнга в СІ — паскаль:

[E] = 1 Па (Pa).

Залежно від «реакції» матеріалу на деформацію розрізняють пружні, пластичні, крихкі матеріали.

PlayVideo YouTube


PlayVideo YouTube

Закріплення набутих знань

Пройти тест онлайн уроку, котрий побудований на основі контрольних запитань з підручника фізики 10 класу.

Тест "Механічні властивості твердих тіл"

Контрольні запитання до онлайн уроку "Механічні властивості твердих тіл" під час дистанційного навчання.

Домашнє завдання

Вправи до онлайн уроку «Механічні властивості твердих тіл», які вкаже ваш учитель фізики.

Наприклад, Вправа 35, завдання 1, 2, 4 за підручником «Фізика 10 клас, В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий».2020 р.


PlayМеханічні властивості твердих тіл


Запрошуємо школярів та вчителів приєднатися до спільноти Facebook "Дистанційне навчання: Фізика":

Перейти на сторінку в ФБ


Візьміть участь в обговоренні

+++ +++
  • Зберегти, як скаргу
Не знайдено або поки відсутні!