27.03.2020 11:21
for all
142 views
    
rating - | no usr.
 © Дистанційне Навчання З Фізики

Внутрішня енергія. Способи зміни внутрішньої енергії

Внутрішня енергія. Способи зміни внутрішньої енергії 10 клас

Мета онлайн уроку: формувати під час дистанційного навчання знання про внутрішню енергію та способи її зміни; формувати під час онлайн уроку вміння розв’язувати фізичні задачі на визначення кількості теплоти; формувати вміння пояснювати фізичні явища та процеси, з’ясовувати їх закономірності.

Актуалізація опорних знань. Перевірка знань

Самостійна робота

Завдання 1.

У 8 класі ви вже вивчали «Теплові явища» і багато про це знаєте. Згадайте та запишіть означення «кількості теплоти». (Хто забув, може скористатись додатковими джерелами.)

Завдання 2.

За таким самим принципом пригадуємо та записуємо означення «питомої теплоємності речовини».

Вивчення нового матеріалу «Внутрішня енергія. Способи зміни внутрішньої енергії»

Опрацьовуємо дистанційно параграф «Внутрішня енергія і способи її зміни» та записуємо головне. §36 за підручником «Фізика 10 клас, В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий».

У термодинаміці внутрішню енергію U тіла розуміють як суму кінетичної енергії хаотичного руху частинок речовини, з яких складається тіло, і потенціальної енергії їх взаємодії.

Особливості внутрішньої енергії ідеального газу:

1. Внутрішня енергія ідеального газу дорівнює кінетичній енергії поступального та обертального рухів його частинок.

2. Внутрішня енергія даної маси ідеального газу прямо пропорційна його абсолютній температурі.

Внутрішня енергія.

3. Внутрішня енергія — функція стану системи.

4. Внутрішню енергію можна змінити двома способами: виконанням роботи і теплопередачею.

Теплопередача (теплообмін) — процес зміни внутрішньої енергії тіла або частин тіла без виконання роботи.

Види теплопередачі: теплопровідність, конвекція, випромінювання.

Кількість теплоти Q — це фізична величина, що дорівнює енергії, яку тіло одержує (або віддає) в ході теплопередачі.

Одиниця кількості теплоти в СІ — джоуль: [Q]=1 Дж (J).

Q = cm∆T = cm∆t,

де c — питома теплоємність речовини; m — маса речовини; ∆T = T – T0 = t – t0 — зміна температури.

Теплоємністю тіла: C = cm.

Ще одна формула для визначення кількості теплоти Q = C∆T.

Кількість теплоти Q, яка поглинається при плавленні кристалічної речовини (або виділяється при кристалізації рідини), обчислюють за формулою:

Q = λm,

де m — маса речовини; λ — питома теплота плавлення.

Кількість теплоти Q, яка поглинається при пароутворенні (або виділяється при конденсації), обчислюють за формулою:

Q = rm, або Q = Lm,

де m — маса речовини; r(L) — питома теплота пароутворення за даної температури.

PlayVideo YouTube

Закріплення набутих знань

Пройти тест онлайн уроку, котрий побудований на основі контрольних запитань з підручника фізики 10 класу.

Контрольні запитання до онлайн уроку "Внутрішня енергія. Способи зміни внутрішньої енергії" під час дистанційного навчання.

Домашнє завдання

Вправи до онлайн уроку «Внутрішня енергія. Способи зміни внутрішньої енергії», які вкаже ваш учитель фізики.

Наприклад, Вправа 36, завдання 1, 2 за підручником «Фізика 10 клас, В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий».2020 р.

Обговорення

Візьміть участь в обговоренні

  • Поскаржитись
 15.04.2020 10:32  © ... => Каранда Галина 

Дякую 

 27.03.2020 12:01  Каранда Галина => © 

Ви молодці...