22.03.2021 22:31
для всіх
3422
    
  1 | 1  
 © Дистанційне Навчання З Фізики

Внутрішня енергія. Способи зміни внутрішньої енергії

Внутрішня енергія. Способи зміни внутрішньої енергії 10 клас

Мета онлайн уроку: формувати під час очного або дистанційного навчання знання про внутрішню енергію та способи її зміни; вміння розв’язувати фізичні задачі на визначення кількості теплоти; пояснювати фізичні явища та процеси, з’ясовувати їх закономірності

І все таки вони (молекули) рухаються!
Л. Больцман

Слайд 1

Актуалізація опорних знань. Перевірка знань

Фронтальна бесіда

При дистанційному навчанні відповідаємо письмово.

1. У 8 класі ви вже вивчали «Теплові явища» і багато про це знаєте. Згадайте та озвучте означення «кількості теплоти». (Хто забув, може скористатись додатковими джерелами.)

2. Далі пригадуємо означення «питомої теплоємності речовини».

Слайд 2

Вивчення нового матеріалу «Внутрішня енергія і способи її зміни»

Опрацьовуємо очно або дистанційно параграф «Внутрішня енергія і способи її зміни» та записуємо головне, §36 за підручником «Фізика 10 клас, В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий».

При дистанційному навчанні розпочати урок варто з пояснювального відео.

PlayVideo YouTube

Слайд 3

У термодинаміці внутрішню енергію U тіла розуміють як суму кінетичної енергії хаотичного руху частинок речовини, з яких складається тіло, і потенціальної енергії їх взаємодії.

Для описування теплових процесів є важливим не стільки значення внутрішньої енергії, як її зміна.

Одиниця внутрішньої енергії в СІ — джоуль: [U] = 1 Дж (J).

Слайд 4

Особливості внутрішньої енергії ідеального газу:

1. Внутрішня енергія ідеального газу дорівнює кінетичній енергії поступального та обертального рухів його частинок.

2. Внутрішня енергія даної маси ідеального газу прямо пропорційна його абсолютній температурі.

Внутрішня енергія.

3. Внутрішня енергія — функція стану системи. Вона однозначно визначається основними макроскопічними параметрами (p, V, T), що характеризують систему.

4. Внутрішню енергію можна змінити двома способами: виконанням роботи і теплопередачею.

Використаємо симуляцію від Phet, щоб проаналізувати дані твердження.

Слайд 5

Теплопередача (теплообмін) — процес зміни внутрішньої енергії тіла або частин тіла без виконання роботи.

Види теплопередачі: теплопровідність, конвекція, випромінювання.

Слайд 6

Кількість теплоти Q — це фізична величина, що дорівнює енергії, яку тіло одержує (або віддає) в ході теплопередачі.

Одиниця кількості теплоти в СІ — джоуль: [Q]=1 Дж (J).

Q = cm∆T = cm∆t,

де c — питома теплоємність речовини; m — маса речовини;

∆T = T – T0 = t – t0 — зміна температури.

Теплоємністю тіла: C = cm.

Ще одна формула для визначення кількості теплоти Q = C∆T.

Кількість теплоти Q, яка поглинається при плавленні кристалічної речовини (або виділяється при кристалізації рідини), обчислюють за формулою:

Q = λm,

де m — маса речовини; λ — питома теплота плавлення.

Кількість теплоти Q, яка поглинається при пароутворенні (або виділяється при конденсації), обчислюють за формулою:

Q = rm, або Q = Lm,

де m — маса речовини; r(L) — питома теплота пароутворення за даної температури.

Слайд 7

Закріплення набутих знань

Пройдіть інтерактивний тест онлайн уроку «Внутрішня енергія і способи її зміни», побудований на основі контрольних запитань параграфа та додаткових завдань, щоб закріпити вивчений матеріал.

Тест "Внутрішня енергія. Способи зміни внутрішньої енергії"

Контрольні запитання до онлайн уроку "Внутрішня енергія. Способи зміни внутрішньої енергії" під час дистанційного навчання.

Слайд 8

Розв’язуємо в робочому зошиті задачі 1-2 з параграфу §36, уважно аналізуючи усі дії.

Задача 1

Неон масою 100 г міститься в колбі об’ємом 5 л. У процесі ізохорного охолодження тиск неону зменшився від 100 до 50 кПа. На скільки при цьому змінилися внутрішня енергія і температура неону?

Слайд 9

Задача 2

Внутрішня алюмінієва посудина калориметра має масу 50 г і містить 200 г води за температури 30 °С. У посудину кинули кубики льоду за температури 0 °С, унаслідок чого температура води в калориметрі знизилася до 20 °С. Визначте масу льоду. Питомі теплоємності води та алюмінію дорівнюють: cв = 4200 Дж/(кг·К), cAl = 920 Дж/(кг·К); питома теплота плавлення льоду — 334 кДж/кг.

Слайд 10

Домашнє завдання

Вправи до онлайн уроку «Внутрішня енергія і способи її зміни», які вкаже ваш учитель фізики.

Наприклад, Вправа 36, завдання 1, 2 за підручником «Фізика 10 клас, В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий».


PlayВнутрішня енергія. Способи зміни внутрішньої енергії


Запрошуємо школярів та вчителів приєднатися до спільноти Facebook "Дистанційне навчання: Фізика":

Перейти на сторінку в ФБ


Візьміть участь в обговоренні

+++ +++
  • Зберегти, як скаргу
 27.03.2020 12:01  Каранда Галина => © 

Ви молодці...