29.03.2020 22:34
for all
4744 views
    
rating 5 | 2 usr.
 © Дистанційне Навчання З Фізики

ЛР. Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників

ЛР. Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників 8 клас Хто не знає математики, не може вивчити інші точні науки й не може впізнати світ.
Р. Бекон

Мета онлайн уроку: розкрити під час дистанційного навчання взаємозв’язок між силою струму, напругою та опором кола в разі послідовного з’єднання провідників; формувати під час лабораторної онлайн роботи експериментальні навички.

Актуалізація опорних знань. Онлайн перевірка знань

Перевірочна самостійна робота

Відповідаємо письмово в робочих зошитах.

1. Назвіть характерні властивості кола, яке складається з послідовно з’єднаних провідників.

2. Якими є співвідношення при послідовному з’єднанні провідників між загальною силою струму в ділянці та силою струму в кожному провіднику?

3. Якими є співвідношення при послідовному з’єднанні провідників між загальною напругою на ділянці та напругою на кожному провіднику?

4. Як обчислити загальний опір кола, яке складається з послідовно з’єднаних провідників?

Вивчення нового матеріалу

Опрацьовуємо дистанційно лабораторну роботу №4 «Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників». При підготовці використовуємо матеріал на ст. 168-169 за підручником «Фізика 8 клас, В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий» або матеріал на ст. 170 за підручником «Фізика 8 клас, П. Ф. Пістун, В. В. Добровольський». Але зверніть увагу, дана робота відрізняється від роботи з підручників. Наприклад, в одній із робіт електрична лампочка заміняє один з резисторів.

Увага! Лабораторна робота виконується віртуально, дані беруться з відео, техніка безпеки забороняє робити будь-які експерименти та вимірювання за межами кабінету фізики та без присутності вчителя.

В робочих зошитах записуємо мету, обладнання, хід роботи, дані вимірювань (беремо з відеофрагмента) та висновок.

Для зручності, краще спочатку передивитися відео, а потім повторно переглядати і одразу виконувати лабораторну роботу в робочих зошитах.

PlayVideo YouTube

Лабораторна робота №4 «Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників».

Мета роботи: перевірити виконання законів послідовного з’єднання провідників.

Обладнання:

1. Джерело струму.

2. Амперметр.

3. Вольтметр.

4. Резистор.

5. Електрична лампочка.

6. Ключ.

7. З’єднувальні провідники.

Хід роботи

Дослід 1.

1. Накресліть схему електричного кола №1, що складається з послідовно з’єднаних резистора, лампочки, джерела живлення, амперметра та ключа.

2. Запишіть ціну поділки амперметра та вольтметра (беремо з відео).

3. Розглядаємо зібране електричне коло на відео до уроку. Фіксуємо покази амперметра між електричною лампочкою та ключем, що відповідає значенню I1.

4. Накресліть в зошиті таблицю, в яку будуть вноситися дані дистанційної лабораторної роботи. Записуємо в неї перше відоме значення I1.

Проскрольте таблицю вліво →

I1, А

I2, А

I, А

Висновок

5. Виконайте креслення електричного кола №2 (беремо з відео).

6. Розглядаємо наступне зібране електричне коло на відео до уроку. Фіксуємо покази амперметра між джерелом живлення та резистором, що відповідає значенню I2 та заносимо до таблиці

7. Розглядаємо третє електричне коло на відео до уроку (крок 7). Фіксуємо покази амперметра між джерелом живлення та ключем, що відповідає значенню I. Заносимо силу струму до таблиці.

8. Проаналізувавши силу струму I1, I2, I, запишіть висновок. Чи справджується закон послідовного з’єднання провідників для сили струму?

Дослід 2

9. Тепер перевіряємо закон послідовного з’єднання провідників для електричної напруги. Накресліть електричну схему для вимірювання напруги на лампочці (крок 9 з відео).

10. Накресліть електричну схему для вимірювання напруги на резисторі.

11. Накресліть електричну схему для вимірювання напруги одночасно на резисторі та лампочці.

12. Підготуйте таблицю №2 для запису даних з досліду 2.

Проскрольте таблицю вліво →

U1, В

U2, В

U, В

(U1+U2), В

Висновок

13. Вносимо в таблицю дані (беремо з відео).

Опрацювання результатів експерименту

14. Використовуючи дані з першого та другого дослідів, обчислюємо опори електричної лампочки, резистора та загальний опір цієї ділянки кола. Для обчислення використовуємо закон Ома. Дані заносимо в таблицю №3. Записуємо в таблицю висновок зроблений на основі цих даних.

Проскрольте таблицю вліво →

R1, Ом

R2, Ом

R, Ом

(R1+R2), Ом

Висновок

Висновок:

15. Зробіть загальний висновок до даної дистанційної лабораторної роботи по послідовному з’єднанні провідників та запишіть в зошит.

Домашнє завдання

Вправи до онлайн уроку, які вкаже ваш учитель фізики.

Наприклад, Вправа 31, завдання 4, 5 за підручником «Фізика 8 клас, В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий».

Наприклад, Вправа 35, завдання 5 за підручником «Фізика 8 клас, П. Ф. Пістун, В. В. Добровольський».2020 р.


Запрошуємо школярів та вчителів приєднатися до спільноти Facebook "Дистанційне навчання: Фізика":

Перейти на сторінку в ФБ


Обговорення

Візьміть участь в обговоренні

  • Поскаржитись