31.12.2020 15:47
для всіх
19097
    
  19 | 20  
 © Поліанна М

Теми рефератів і повідомлень з фізики для 7 класу

Теми рефератів і повідомлень з фізики для 7 класу

Більшість рефератів для 7 класу з предмету фізики з даних списків можна відкрити через відповідні посилання. Далі лишиться скопіювати, або роздрукувати з сайту, без витрачання часу на скачування.

Списки узяті з підручника «Фізика 7 клас, В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий» за 2015 рік.

Теми рефератів і повідомлень для розділу «Фізика як природнича наука. Пізнання природи»

1. Технічні винаходи, що змінили життя людства.

2. Сучасна фізика як доказ мудрості наших предків.

3. Історія створення перших еталонів.

4. Які еталони має Україна і де вони зберігаються.

5. Еволюція вимірювальних приладів.

6. Які вони — найдрібніші об’єкти в природі.

7. Стародавні одиниці довжини і часу.

8. Як зароджувалося вчення про атоми.

9. Перші спроби та сучасні методи вимірювання розмірів молекул.

10. Що можуть нанотехнології.

11. Дифузія навколо нас.

12. Метеорити, що загрожують існуванню людства.

13. Мікро-, макро- й мегасвіти.

14. 10 цікавих фактів із життя видатних учених.

15. Історія одного відкриття.

16. Архімед — великий давньогрецький математик, фізик та інженер.

17. Аристотель — видатний учений давнини.

18. Досягнення і трагедії геніального фізика Ґалілео Ґалілея.

19. Генії фізичної науки ХХ століття.

20. Внесок українських учених у розвиток сучасної техніки.

21. Найпрестижніша міжнародна премія з фізики та її лауреати.

Теми експериментальних досліджень для розділу «Фізика як природнича наука. Пізнання природи»

1. Спостереження та дослідження процесу дифузії.

2. Вимірювання лінійних розмірів тіл за допомогою різних приладів. Оцінювання похибки вимірювання.

3. Вимірювання площі поверхні тіл різними способами.


Теми рефератів і повідомлень для розділу «Механічний рух»

1. Еволюція приладів для вимірювання часу.

2. Способи відліку часу. Календарі.

3. Надшвидкі потяги світу.

4. Рекорди швидкості серед живих істот і серед технічних пристроїв. Порівняння.

5. Історія рекордів швидкості на суднах.

6. Історія рекордів швидкості на автомобілях.

7. Яким буде транспорт майбутнього.

8. Україна — космічна держава.

9. Марсіанська наукова лабораторія: марсохід «К’юріосіті».

10. Комета Чурюмова — Герасименко.

11. Обертальний рух у природі й техніці.

12. Роль маятника у вивченні фізичних властивостей Землі.

Теми експериментальних досліджень для розділу «Механічний рух»

1. Вимірювання часу реакції людини.

2. Визначення середньої швидкості руху людини під час прогулянки.

3. Визначення середньої швидкості польоту м’яча.

4. Побудова графіків механічного руху паперового літачка та визначення середньої швидкості його руху.

5. Коливальні процеси в живій природі.

6. Коливальні процеси в техніці.

7. Коливальні процеси в неживій природі.


Теми рефератів і повідомлень для розділу «Взаємодія тіл. Сила»

1. Інертність у техніці та побуті.

2. Еволюція важільних терезів.

3. Ґ. Ґалілей, І. Ньютон. Відкриття законів механіки.

4. Що таке тверде мастило?

5. Чи заважатиме невагомість у повсякденному житті?

6. Без сили тертя немає життя.

7. Способи збільшення та зменшення тертя в живій природі.

8. Як зменшити опір повітря.

9. Життя і досягнення Блеза Паскаля.

10. Демонстрація сили тиску атмосферного повітря: дивовижний дослід бургомістра Маґдебурґа Отто фон Ґеріке.

11. Гідравлічні машини.

12. Гальма автомобіля як гідравлічна машина.

13. Глибини, підкорені аквалангістами. Заходи безпеки під час підкорення морських глибин.

14. Апарати для вивчення морських і океанських глибин.

15. Легенди й міфи про життя Архімеда.

16. Склад атмосфери та значення атмосферного тиску на планетах Сонячної системи.

17. Історія польотів на повітряних кулях.

18. Від повітряної кулі до сучасних літаків.

19. Від стародавніх вітрильників до сучасних океанських лайнерів.

20. Видатний конструктор українського походження І. І. Сікорський.

21. Інтернет-дирижаблі.

Теми експериментальних досліджень для розділу «Взаємодія тіл. Сила»

1. Вимірювання густини рідини ареометром, виготовленим із підручних засобів.

2. Визначення коефіцієнта тертя між компонентами сипких будівельних матеріалів.

3. Моделювання процесу утворення снігових лавин за допомогою підручних сипких речовин: пшона, манки, борошна тощо.

4. Створення моделі фонтана й демонстрація його дії.

5. Створення моделі «Барометр для рибалок».

6. Моделювання плавання суден за допомогою хатнього посуду.

7. Створення моделі для демонстрації закону Паскаля.


Теми рефератів і повідомлень для розділу «Механічна робота та енергія»

1. Важелі в живій природі.

2. Використання простих механізмів: історія і сучасність.

3. Прості механізми навколо нас.

4. Прості механізми в сучасних технічних приладах, обладнанні.

5. Історія відкриття закону збереження енергії.

6. Видатний український учений-механік С. П. Тимошенко.

7. Використання енергії води і вітру.

8. Потужність і габарити найпотужніших двигунів автомобілів, суден, літаків і ракет.

9. Важелі в нашому організмі.

10. Чи зміг би Архімед зрушити Землю?

11. Блоки та поліспасти на яхтах і вітрильниках.

12. Старовинні бойові катапульти.

Теми експериментальних досліджень для розділу «Механічна робота та енергія»

1. Визначення потужності, яку розвивають школярі на уроках фізкультури.

2. Визначення ККД велосипеда під час нерівномірного руху.

3. Виготовлення поліспаста з підручних засобів і визначення його ККД.

4. Виготовлення пристрою, який працює на енергії падіння води. Оцінювання його ККД.

5. Визначення силових характеристик м`язів плеча під час підйому важкого портфеля.

6. Вимірювання потужності струменя води, що тече з крану під час умивання.


Запрошуємо школярів підписатися на канал youtube "Готові Домашні Завдання (ГДЗ): Фізика":

Перейти до ГДЗ на YouTube


Візьміть участь в обговоренні

+++ +++
  • Зберегти, як скаргу
Не знайдено або поки відсутні!