31.03.2020 14:25
for all
40 views
    
rating - | no usr.
 © Дистанційне Навчання З Фізики

Розв’язування задач з теми: Фотоефект. Закони фотоефекту

Розв’язування задач з теми: Фотоефект. Закони фотоефекту 11 клас

Мета онлайн уроку: закріпити знання під час дистанційного навчання з теми «Фотоефект. Закони фотоефекту»; формувати навички та вміння розв’язувати фізичні задачі, застосовувати отримані знання про явище фотоефекту.

Актуалізація опорних знань. Перевірка знань

Перед початком розв’язування задач, важливо пригадати пройдений матеріал, тому обов’язково пройдіть інтерактивний тест з попереднього уроку, щоб пригадати вивчений матеріал про «закони фотоефекту».

Контрольні запитання до онлайн уроку "Фотоефект. Закони фотоефекту" під час дистанційного навчання.

Застосування набутих знань по темі «Розв’язування задач на явище фотоефекту»

Опрацьовуємо дистанційно задачі в робочих зошитах. Перші дві задачі розраховані на знання «формули Планка» та «фотонів», наступні дві – на «закони фотоефекту» та «рівняння Ейнштейна». Але спочатку раджу передивитися ще одне відео по темі «Фотоефект». Друга частина цього відео, це «розв’язування задач», де показані приклади розв’язування схожих вправ.

PlayVideo YouTube

Задача 1.

Визначити енергію фотона, якщо довжина хвилі відповідного йому випромінювання дорівнює 760 нм.

Підказка: Пригадуємо формулу Планка та формулу хвилі.

Відповідь отримати в еВ.


Задача 2.

Визначити імпульс фотона, енергія якого дорівнює 3 еВ.

Підказка: Формулу для обчислення імпульсу p можна знайти в параграфі «Формула Планка. Світлові кванти».

Задача 3.

Робота виходу електронів з поверхні катода фотоелемента, виготовленого з міді 4.4 еВ. Визначити максимальну кінетичну енергію фотоелектронів у джоулях, якщо опромінення катода відбувається потоком фотонів з енергією 5 еВ.

Підказка: Пригадуємо формулу Ейнштейна для зовнішнього фотоефекту. Для переведення еВ в Дж, достатньо перемножити дані одиниці на заряд електрона.

Задача 4.

Визначити частоту випромінювання, яка відповідає червоній межі фотоефекту для платини.

Підказка: Для розв’язання задачі використовуємо третій закон фотоефекту.

Домашнє завдання

Вправи до онлайн уроку «Розв’язування задач на явище фотоефекту», які вкаже ваш учитель фізики.

Наприклад, Вправа 34, завдання 4, 7 за підручником «Фізика 11 клас, В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий».2020 р.

Обговорення

Візьміть участь в обговоренні

  • Поскаржитись