14.04.2020 20:18
for all
454 views
    
rating 5 | 1 usr.
 © Дистанційне Навчання З Фізики

Принцип дії теплових двигунів. Холодильна машина

Принцип дії теплових двигунів. Холодильна машина 10 клас Чи вартий смертний чоловік
Безсмертя таїни?
Мав мрію дід мій весь свій вік
Про вічні двигуни.
Т. Чорновіл «Пам’яті вічного двигуна».

Мета онлайн уроку: формувати уявлення під час дистанційного навчання знання про принцип дії теплових двигунів, про необоротність теплових процесів; формувати під час онлайн уроку вміння розв’язувати фізичні задачі на визначення ККД теплового двигуна; формувати розуміння наукових принципів сучасного виробництва, техніки й технологій.

Актуалізація опорних знань. Перевірка знань

Перевірочна самостійна робота

Пригадуємо матеріал з фізики 8 класу. Якщо забули, завжди можна пошукати все в мережі Інтернет.

1. Який пристрій називають тепловим двигуном?

2. Які ролі виконують нагрівник, холодильник і робоче тіло теплового двигуна?

3. Намалюйте схематично принцип дії теплового двигуна.

4. Що таке ККД? Як його підвищити в тепловому двигуні?

Вивчення нового матеріалу «Принцип дії теплових двигунів. Холодильна машина»

Опрацьовуємо дистанційно параграф «Принцип дії теплових двигунів. Холодильна машина» та записуємо головне. §39 за підручником «Фізика 10 клас, В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий». Розпочніть з перегляду відео.

PlayVideo YouTube

Процеси, які можуть самочинно відбуватися тільки в одному напрямку, називають необоротними процесами.

Другий закон (начало) термодинаміки

Перший варіант (сформулював Рудольф Клаузіс).

Другий закон термодинаміки

Неможливим є процес, єдиний результат якого — передача енергії у формі теплоти від менш нагрітого тіла до більш нагрітого.

Другий варіант (сформулював лорд Кельвін).

Друге начало термодинаміки

Неможливим є періодичний процес, єдиний результат якого — виконання тілом механічної роботи за рахунок зменшення його внутрішньої енергії.

Третій варіант (сформулював С. Карно).

Будь-яка реальна теплова машина, що працює з нагрівником, який має температуру Tн, і холодильником із температурою Tх, не може мати ККД, який перевищує ККД ідеальної теплової машини.

Тепловий двигун — теплова машина циклічної дії, яка енергію, що виділяється під час згоряння палива, перетворює на механічну роботу.

Тепловий двигун

Принцип роботи теплових двигунів: робоче тіло, одержуючи певну кількість теплоти Q1 від нагрівника, виконує механічну роботу A і передає деяку кількість теплоти Q2 холодильнику.

Принцип роботи теплових двигунів

Коефіцієнт корисної дії η двигуна — фізична величина, яка характеризує економічність теплового двигуна і дорівнює відношенню роботи, виконуваної двигуном за цикл, до кількості теплоти, одержуваної від нагрівника:

Коефіцієнт корисної дії η двигуна

де Tн — температура нагрівника; Tх — температура холодильника.

Цикл Карно

Цикл Карно

Як працює двигун внутрішнього згоряння

Двигун внутрішнього згоряння

PlayVideo YouTube

PlayVideo YouTube

Як працює холодильний пристрій

Холодильний пристрій

PlayVideo YouTube

Фізична величина, яка характеризує ефективність роботи холодильного пристрою і дорівнює відношенню кількості теплоти, забраної за цикл від холодильної камери, до роботи зовнішніх сил, називається холодильним коефіцієнтом пристрою:

Холодильний коефіцієнт

Закріплення набутих знань

Пройти інтерактивний тест онлайн уроку.

Контрольні запитання до онлайн уроку "Принцип дії теплових двигунів. Холодильна машина" під час дистанційного навчання.

Домашнє завдання

Вправи до онлайн уроку «Принцип дії теплових двигунів. Холодильна машина», які вкаже ваш учитель фізики.

Наприклад, Вправа 39, завдання 1, 3 за підручником «Фізика 10 клас, В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий».2020 р.

Обговорення

Візьміть участь в обговоренні

  • Поскаржитись