13.05.2020 23:00
for all
917 views
    
rating 5 | 1 usr.
 © Дистанційне Навчання З Фізики

Провідники і діелектрики в електростатичному полі

Провідники і діелектрики в електростатичному полі 10 клас

Мета онлайн уроку: формувати під час дистанційного навчання уявлення про особливості внутрішньої будови провідників та їх електростатичні властивості

Наука складається з фактів, як будинок із каменів.
А. Пуанкаре

Слайд 1

Актуалізація опорних знань. Перевірка знань

Пройдіть тест з попереднього уроку, щоб перевірити свої знання з попередньої теми «Робота з переміщення заряду в електростатичному полі. Потенціал». Після цього виконайте самостійну роботу.

Контрольні запитання до онлайн уроку "Робота з переміщення заряду в електростатичному полі. Потенціал" під час дистанційного навчання.

Перевірочна самостійна робота

1. Яку будову мають метали?

2. Які речовини називають провідниками, а які діелектриками?

3. Сформулюйте закон Кулона та запишіть його математичний вираз.

Слайд 2

Вивчення нового матеріалу «Провідники і діелектрики в електростатичному полі»

Опрацьовуємо дистанційно параграф «Провідники і діелектрики в електричному полі» та записуємо головне. §43 за підручником «Фізика 10 клас, В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий». Також обов’язково перегляньте відео-урок по темі.

PlayVideo YouTube

Явище перерозподілу електричних зарядів у провіднику, поміщеному в електростатичне поле, у результаті чого на поверхні провідника виникають електричні заряди, називають явищем електростатичної індукції.

Провідники

Електростатичні властивості провідників

Властивість 1. Напруженість електростатичного поля всередині провідника дорівнює нулю.

Властивість 2. Поверхня провідника є еквіпотенціальною.

Властивість 3. Увесь статичний заряд провідника зосереджений на його поверхні.

Властивість 4. Вектор напруженості електростатичного поля є перпендикулярним до поверхні провідника.

Вектор напруженості електростатичного поля перпендикулярний

Властивість 5. Електричні заряди розподіляються по поверхні провідника так, що напруженість електростатичного поля провідника виявляється більшою на виступах провідника і меншою на його западинах.

Напруженість електростатичного поля

Електростатичний захист.

Під дією зовнішнього поля на поверхні металевого корпусу виникають індуковані заряди, поле яких екранує зовнішнє електричне поле: напруженість поля всередині корпусу стає рівною нулю.

Електростатичний захист

Заземлення.

Щоб розрядити невелике заряджене тіло, його необхідно з’єднати провідником із тілом більших розмірів, адже на тілі більших розмірів накопичується більший електричний заряд.

Заземлення


Діелектрики

В залежності від хімічної будови діелектрики поділяють на три групи: неполярні, полярні та йонні.

Внесення діелектрика в зовнішнє електростатичне поле спричиняє поляризацію діелектрика.

У процесі поляризації неполярних діелектриків виявляється електронний (деформаційний) механізм; у процесі поляризації полярних діелектриків – орієнтаційна поляризація; у процесі поляризації йонних діелектриків – йонна поляризація.

Внесення діелектрика в зовнішнє електростатичне поле спричиняє появу зв’язаних зарядів на його поверхні, які створюють електричне поле напруженістю, яка всередині діелектрика напрямлена протилежно вектору напруженості зовнішнього поля. Через це поле всередині діелектрика слабшає. Зменшення модуля напруженості електростатичного поля в речовині порівняно з модулем напруженості електростатичного поля у вакуумі характеризується фізичною величиною, яку називають діелектрична проникність ε речовини.

Діелектрична проникність

Слайд 3

Закріплення набутих знань

Пройдіть інтерактивний тест онлайн уроку по темі, щоб закріпити пройдене та перевірити засвоєні знання.

Контрольні запитання до онлайн уроку "Провідники і діелектрики в електростатичному полі" під час дистанційного навчання.

Слайд 4

Домашнє завдання

Вправи до онлайн уроку «Провідники і діелектрики в електростатичному полі», які вкаже ваш учитель фізики.

Наприклад, Вправа 43, завдання 4, 5, 6 за підручником «Фізика 10 клас, В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий».2020 р.


Запрошуємо школярів та вчителів приєднатися до спільноти Facebook "Дистанційне навчання: Фізика":

Перейти на сторінку в ФБ


Обговорення

Візьміть участь в обговоренні

  • Поскаржитись