25.05.2020 19:36
для всіх
6147
    
  1 | 1  
 © Дистанційне Навчання З Фізики

ЛР. Визначення ККД похилої площини

ЛР. Визначення ККД похилої площини 7 клас

Мета онлайн уроку: закріплення знань під час дистанційного навчання про похилу площину, як простий механізм та удосконалення раніше засвоєних знань шляхом проведення експерименту щодо визначення ККД похилої площини

Досліджуй все, нехай для тебе на першому місці буде розум, дозволь йому керувати собою.
Піфагор

Слайд 1

Актуалізація опорних знань. Онлайн перевірка знань

Перед початком лабораторної роботи пригадайте попередній урок «Коефіцієнт корисної дії (ККД) механізмів» та ще раз пройдіть тест по даній темі.

Слайд 2

Тест "Прості механізми. Коефіцієнт корисної дії механізмів"

Контрольні запитання до онлайн уроку "Прості механізми. Коефіцієнт корисної дії механізмів" під час дистанційного навчання.

Слайд 3

А тепер подумайте, який ККД має похила площина? 20%, 40%, а може усі 95%? Запишіть перед початком роботи ваш відсоток в зошиті.

Слайд 4

Вивчення нового матеріалу

Опрацьовуємо дистанційно лабораторну роботу №12 «Визначення ККД похилої площини». При підготовці використовуємо матеріал на ст. 238-239 за підручником «Фізика 7 клас, В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий».

В робочих зошитах записуємо тему, мету, обладнання, хід роботи, дані вимірювань та висновок.

Увага! Лабораторна робота виконується на основі даних узятих з відео. Дослід власноруч проводити не треба!

Слайд 5

Лабораторна робота №12 «Визначення ККД похилої площини».

Мета роботи: переконатися на досліді, що корисна робота, виконана за допомогою похилої площини, менша від повної роботи; визначити ККД похилої площини.

Обладнання:

1. Мірна стрічка.

2. Динамометр.

3. Тягарці масою по 100 гр.

4. Похила площина.

5. Дерев’яний брусок.

Хід роботи

Слайд 6

Дослід 1.

1. Побудуйте таблицю в яку будуть вводитися дані експерименту.

Проскрольте таблицю вліво →

Вага тіла (Р, Н)

Висота похилої площини h, м

Корисна робота (Акор, Дж)

Сила тяги (F, Н)

Довжина похилої площини l, м

Повна робота (Аповна, Дж)

Виграш у силі (P/F)

ККД (η, %)

1

2

3

4

2. Перегляньте спочатку відео з виконанням даної роботи повністю, а далі повторно, але вже поступово дивлячись та вносячи дані в побудовану табличку. Тобто виконаємо лабораторну роботу віртуально, дистанційно.

PlayVideo YouTube

3. Вимірюємо висоту та довжину похилої площини та записуємо в таблицю. Дані беремо з відео. Як помітили, табличка для першого досліду вже частково заповнена, як і внесені дані по висоті та довжині площини, котра не змінюється.

4. Визначаємо вагу P1 бруска та занотовуємо значення в таблицю.

5. Кладемо брусок на площину та рівномірно пересуваючи визначаємо силу тяги F1.

Слайд 7

Дослід 2.

6. Повторюємо дослід (п. 4-5) збільшивши масу тіла, додавши важок масою 50 г. Вимірюємо вагу P2 та силу тяги F2. (Нагадую, усі дані беремо з відео.)

7. Вносимо дані в таблицю.

Слайд 8

Дослід 3.

8. Повторюємо дослід (п. 4-5) збільшивши масу тіла, додавши два важки масою по 50 г. Вимірюємо вагу P3 та силу тяги F3.

Слайд 9

Дослід 4.

9. Повторюємо дослід (п. 4-5) збільшивши масу тіла, додавши три важки масою по 50 г. Вимірюємо вагу P4 та силу тяги F4.

10. Вносимо дані в таблицю.

Слайд 10

Опрацювання результатів експерименту

11. Продовжуємо заповнювати таблицю. Для кожного досліду обчислюємо:

повну роботу (Аповна=Fl);

корисну роботу (Акор=Ph);

виграш у силі, який дає похила площина (P/F);

ККД похилої площини

Формула ККД похилої площини
Дистанційне Навчання З Фізики цікавиться

  • Напишіть в коментах на скільки вірно Ви вгадали ККД похилої площини?
  • Відгукнутись

Слайд 11

Висновок:

12. Проаналізуйте результати, зробіть виносок. Порівняйте значення сили зі значенням ваги, а також значення ККД. Чи залежить коефіцієнт корисної дії від ваги тіла, яке піднімають похилою площиною?

Слайд 12

Домашнє завдання

Вправи до онлайн уроку «Визначення ККД похилої площини», які вкаже ваш учитель фізики.

Наприклад, подумайте, як похилу площину ви можете використати вдома. А може, вона вже активно використовується? Напишіть про це.2020 р.


Запрошуємо школярів та вчителів приєднатися до спільноти Facebook "Дистанційне навчання: Фізика":

Перейти на сторінку в ФБ


Візьміть участь в обговоренні

+++ +++
  • Зберегти, як скаргу
Не знайдено або поки відсутні!