27.06.2020 10:09
for all
3653 views
    
rating 4 | 1 usr.
 © Дистанційне Навчання З Фізики

Фізичні величини. Вимірювання фізичних величин. Похибки й оцінювання точності вимірювань

Фізичні величини. Вимірювання фізичних величин. Похибки й оцінювання точності вимірювань 7 клас

Мета онлайн уроку: перевірка засвоєння учнями знань про наукові методи вивчення природи; засвоєння під час очного або дистанційного навчання нових знань про фізичні величини, вимірювання фізичних величин, похибки й оцінювання точності вимірювань

Наука починається відтоді, коли починають вимірювати.
Д. І. Менделєєв

Слайд 1

Актуалізація опорних знань. Онлайн перевірка знань

Пройдіть ще раз інтерактивний тест з попереднього уроку «Наукові методи вивчення природи», щоб пригадати та остаточно засвоїти попередню тему.

Контрольні запитання до онлайн уроку "Наукові методи вивчення природи" під час дистанційного навчання.

Слайд 2

Вивчення нового матеріалу «Фізичні величини. Вимірювання фізичних величин. Похибки й оцінювання точності вимірювань»

Опрацьовуємо дистанційно параграфи §4 на сторінці 24-29 та §5 на сторінці 33-35 за підручником «Фізика 7 клас, В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий». Для зручності, нижче ми виділили основні тези з матеріалу. Уважно прочитайте та запишіть їх в робочий зошит.

Розпочати варто з відео по темі.

PlayVideo YouTube

Фізична величина — це кількісно виражена характеристика тіла або фізичного явища.

Зараз у більшості країн світу діє запроваджена в 1960 р. Міжнародна система одиниць, яку називають Система Інтернаціональна (СІ).

У СІ одиницею довжини є метр (м), одиницею часу — секунда (с), об’єм вимірюється в метрах кубічних (м3), швидкість руху — у метрах за секунду (м/с).

Основні одиниці СІ

Кратні одиниці — це одиниці, які більші за основні одиниці в 10, 100, 1000 і більше разів.

Частинні одиниці — це одиниці, які менші від основних одиниць у 10, 100, 1000 і більше разів.

Проскрольте таблицю вліво →

Префікс

Значення в перекладі з грецької або латинської мови

Символ

Множник

тера-

чудовисько

т

1000000000000

1012

гіга-

гігантський

Г

1000000000

109

мега-

великий

М

1000000

106

кіло-

тисяча

к

1000

103

гекто-

сто

г

100

102

деци-

десять

д

0.1

10-1

санти-

сто

с

0.01

10-2

мілі-

тисяча

м

0.001

10-3

мікро-

малий

мк

0.000001

10-6

нано-

карлик

н

0.000000001

10-9

Виміряти фізичну величину означає порівняти її з однорідною величиною, взятою за одиницю.

Ціна поділки шкали вимірювального приладу — це значення найменшої поділки шкали цього приладу. 

Межі вимірювання приладу — це найбільше та найменше значення фізичної величини, які можна виміряти цим приладом.

Похибки поділяють на абсолютні та відносні.

Абсолютна похибка результату вимірювання — це відхилення результату вимірювання від істинного значення фізичної величини.

Відносна похибка результату вимірювання дорівнює відношенню абсолютної похибки до виміряного значення фізичної величини.

Вимірювання неможливо провести з абсолютною точністю. Похибки в ході вимірювання фізичних величин пов’язані як з процесом вимірювання, так і з вибором приладу для вимірювання. Щоб зменшити похибку, ті самі вимірювання виконують кілька разів, а потім обчислюють середнє значення результатів вимірювання.

Слайд 3

Закріплення набутих знань

Пройдіть інтерактивний тест, побудований на основі контрольних запитань з підручника фізики 7 класу.

Контрольні запитання до онлайн уроку "Фізичні величини. Вимірювання фізичних величин" під час дистанційного навчання.

Слайд 4

Домашнє завдання

Вправи та завдання до онлайн уроку «Фізичні величини. Вимірювання фізичних величин», які вкаже ваш учитель фізики.

Наприклад, Вправа 4 (завдання 1, 2, 3), Вправа 5 (завдання 1) та Експериментальне завдання 1 (на ст. 30) за підручником «Фізика 7 клас, В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий».2020 р.


Запрошуємо школярів та вчителів приєднатися до спільноти Facebook "Дистанційне навчання: Фізика":

Перейти на сторінку в ФБ


Обговорення

Візьміть участь в обговоренні

  • Поскаржитись