15.07.2020 22:05
for all
6720 views
    
rating - | no usr.
 © Дистанційне Навчання З Фізики

Розв’язування задач з теми: Сила Ампера

Розв’язування задач з теми: Сила Ампера 9 клас

Мета онлайн уроку: закріпити знання під час очного або дистанційного навчання з теми «Сила Ампера»; продовжити формування вмінь і навичок учнів розв’язувати фізичні задачі, застосовуючи набуті знання

Інтелектуальність – це постійна практика мислення.
І. Томан

Слайд 1

Актуалізація опорних знань. Перевірка знань

Перевірочна самостійна робота

1. Що таке сила Ампера?

2. Запишіть математичну формулу для обчислення сили Ампера.

3. В якому випадку сила Ампера діє на провідник з найбільшим значенням? Запишіть формулу.

4. В якому випадку сила Ампера не діє на розміщений в магнітному полі провідник зі струмом? Обов’язково зробіть відповідний малюнок.

5. Сформулюйте або замалюйте правило лівої руки.

Слайд 2

Застосування набутих знань по темі «Сила Ампера»

Опрацьовуємо задачі в робочих зошитах. Якщо щось не виходить, значить треба повторити пройдені теми про «магнітне поле», особливо, урок «Сила Ампера».

Задача 1.

Визначте силу з боку магнітного поля, яка діє на прямолінійний провідник зі струмом довжиною 50 см. Магнітне поле однорідне, індукція становить 100 мТл. Кут між провідником та лініями магнітної індукції – прямий. Сила струму подана на провідник дорівнює 10 А.

Підказка: Використовуємо формулу для визначення сили Ампера.


Слайд 3

Задача 2.

Визначте силу струму в провіднику довжиною 10 см, розташованому перпендикулярно до ліній магнітної індукції однорідного магнітного поля. Сила Ампера, яка діє на провідник рівна 0, 2 Н, індукція магнітного поля становить 0, 2 Тл.

Підказка: Використовуємо формулу для визначення сили Ампера.


Слайд 4

Задача 3.

Індукція однорідного магнітного поля становить 80 мТл. В поле помістили провідник певної довжини під кутом 30 градусів та пропустили через нього струм 4 А. Сила, яка почала рухати провідник склала 40 мН. Визначте довжину даного провідника.

Підказка: Використовуємо формулу для визначення сили Ампера.


Слайд 5

Задача 4.

Залізний провідник розміщений горизонтально в однорідному магнітному полі. Його площа поперечного перерізу становить 2, 5 мм2. Індукція магнітного поля рівна 0, 2 Тл. Знайдіть силу струму, яка протікає через провідник, якщо сила тяжіння повністю зрівноважує силу Ампера, котра спрямована вгору. Відповідь запишіть в міліамперах.

Підказка: Використовуємо формулу для визначення сили Ампера. Обов’язково робимо малюнок до задачі. Пригадуємо формулу для визначення густини.


Слайд 6

Домашнє завдання

Вправи до онлайн уроку «Розв’язування задач з теми: Сила Ампера», які вкаже ваш учитель фізики.

Наприклад, Вправа 4, завдання 2, 4 за підручником «Фізика 9 клас, В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий».


Запрошуємо школярів та вчителів приєднатися до спільноти Facebook "Дистанційне навчання: Фізика":

Перейти на сторінку в ФБ


Обговорення

Візьміть участь в обговоренні

  • Поскаржитись
Дописи відсутні!