27.07.2020 19:56
для всіх
3094
    
  1 | 1  
 © Дистанційне Навчання З Фізики

Швидкість руху. Середня та миттєва швидкості. Закони додавання переміщень і швидкостей

Швидкість руху. Середня та миттєва швидкості. Закони додавання переміщень і швидкостей 10 клас

Мета онлайн уроку: поглибити під час очного або дистанційного навчання знання про рух і величини, що його описують; формувати уявлення про середню та миттєву швидкості руху; формувати вміння додавати переміщення та швидкості

Хто не знає, нехай вчиться, а хто знає – згадає ще раз.
Античний афоризм

Слайд 1

Актуалізація опорних знань. Перевірка знань

Пройдіть тест з попереднього уроку, щоб перевірити свої знання з попередньої теми «Основна задача механіки. Абетка кінематики».

Тест на тему "Основна задача механіки. Абетка кінематики"

ТЕСТ / КВЕСТ
Контрольні запитання до онлайн уроку "Основна задача механіки. Абетка кінематики" під час очного або дистанційного навчання.

Також варто ще раз розглянути вступні задачі з уроку «Скалярні і векторні величини», щоб остаточно пригадати та засвоїти методи додавання векторів.

Слайд 2

Тепер скажіть, в якому випадку людина рухатиметься швидше, якщо буде йти вздовж руху ескалатора чи проти нього? Спробуйте пояснити, чому так відбувається?

Ескалатор

Слайд 3

Вивчення нового матеріалу «Швидкість руху. Середня та миттєва швидкості. Закони додавання переміщень і швидкостей»

Опрацьовуємо дистанційно параграф «Швидкість руху. Середня та миттєва швидкості. Закони додавання переміщень і швидкостей» §5 за підручником «Фізика 10 клас, В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий». Складаємо конспект. Нижче виділені головні означення. Але розпочнемо з перегляду узагальнюючого відео по темі.

PlayVideo YouTube

Слайд 4

Рівномірний прямолінійний рух

Рівномірний прямолінійний рух — це такий механічний рух, під час якого тіло за будь­які рівні інтервали часу здійснює однакові переміщення.

Векторну фізичну величину, яка дорівнює відношенню переміщення s до інтервалу часу t, за який це переміщення відбулося, називають швидкістю рівномірного прямолінійного руху тіла:

Швидкість рівномірного прямолінійного руху

Одиниця швидкості руху в СІ — метр за секунду: [v]=1 м/с.

З наведених формул можна вивести формули для обчислення переміщення (скаляр, вектор та проекцію): s=v·t, sх=v·t,

Переміщення рівномірного прямолінійного руху

Для рівномірного прямолінійного руху рівняння координати має вигляд:

Рівняння координати

де x0 — початкова координата; vx — проекція швидкості; t — час спостереження.

Слайд 5

Графіки рівномірного прямолінійного руху

Графіки проекції швидкості та переміщення

Графіки проекції переміщення та координати

Слайд 6

Середня шляхова, векторна та миттєва швидкості

Шлях та переміщення

Середня шляхова швидкість

Середня векторна швидкість

Миттєва швидкість

Слайд 7

Закони додавання переміщень та швидкостей

Закони додавання переміщень та швидкостей

Закон додавання переміщень:

Переміщення s тіла в нерухомій системі відліку дорівнює геометричній сумі переміщення s1 тіла в рухомій системі відліку та переміщення s2 рухомої системи відліку відносно нерухомої:

Закон додавання переміщень

Закон додавання швидкостей:

Швидкість v руху тіла в нерухомій системі відліку дорівнює геометричній сумі швидкості v1 руху тіла в рухомій системі відліку та швидкості v2 руху рухомої системи відліку відносно нерухомої:

Закон додавання швидкостей


  • 1600 км/год — швидкість руху точок екватора, зумовлена обертанням Землі навколо своєї осі.
    Близько 110000 км/год — швидкість руху Землі навколо Сонця, а отже, й усіх нас.
    Понад 780000 км/год — швидкість, із якою Сонячна система летить у космічному просторі відносно центра Галактики.

  • Доповнити

Слайд 8

Закріплення набутих знань

Переглянемо задачу про КОТЕ на «закон додавання швидкостей». Запишіть в зошит коротку умову та розв’язок, виконавши відповідний фізичний малюнок.

PlayVideo YouTube


Слайд 9

Пройдіть інтерактивний тест «Швидкість руху. Середня та миттєва швидкості. Закони додавання переміщень і швидкостей», який складений на основі контрольних запитань параграфа, щоб остаточно закріпити пройдений матеріал.

Тест на тему "Швидкість руху. Середня та миттєва швидкості. Закони додавання переміщень і швидкостей"

Контрольні запитання до онлайн уроку "Швидкість руху. Середня та миттєва швидкості. Закони додавання переміщень і швидкостей" під час очного або дистанційного навчання.

Слайд 10

Домашнє завдання

Вправи до онлайн уроку «Швидкість руху. Середня та миттєва швидкості. Закони додавання переміщень і швидкостей», які вкаже ваш учитель фізики.

Наприклад, Вправа 5, завдання 1, 2 за підручником «Фізика 10 клас, В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий». Також розглянути та законспектувати задачу з п. 4 «Учимося розв’язувати задачі» на сторінці 30.


Запрошуємо школярів та вчителів приєднатися до спільноти Facebook "Дистанційне навчання: Фізика":

Перейти на сторінку в ФБ


Візьміть участь в обговоренні

+++ +++
  • Зберегти, як скаргу
Дописи відсутні!