27.07.2020 19:56
для всіх
4449
    
  1 | 1  
 © Дистанційне Навчання З Фізики

Швидкість руху. Середня та миттєва швидкості. Закони додавання переміщень і швидкостей

Швидкість руху. Середня та миттєва швидкості. Закони додавання переміщень і швидкостей 10 клас

Мета онлайн уроку: поглибити під час очного або дистанційного навчання знання про рух і величини, що його описують; формувати уявлення про середню та миттєву швидкості руху; формувати вміння додавати переміщення та швидкості

Хто не знає, нехай вчиться, а хто знає – згадає ще раз.
Античний афоризм

Слайд 1

Актуалізація опорних знань. Перевірка знань

Пройдіть тест з попереднього уроку, щоб перевірити свої знання з попередньої теми «Основна задача механіки. Абетка кінематики».

Тест "Основна задача механіки. Абетка кінематики"

Контрольні запитання до онлайн уроку "Основна задача механіки. Абетка кінематики" під час очного або дистанційного навчання.

Також варто ще раз розглянути вступні задачі з уроку «Скалярні і векторні величини», щоб остаточно пригадати та засвоїти методи додавання векторів.

Слайд 2

Тепер скажіть, в якому випадку людина рухатиметься швидше, якщо буде йти вздовж руху ескалатора чи проти нього? Спробуйте пояснити, чому так відбувається?

Ескалатор

Слайд 3

Вивчення нового матеріалу «Швидкість руху. Середня та миттєва швидкості. Закони додавання переміщень і швидкостей»

Опрацьовуємо дистанційно параграф «Швидкість руху. Середня та миттєва швидкості. Закони додавання переміщень і швидкостей» §5 за підручником «Фізика 10 клас, В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий». Складаємо конспект. Нижче виділені головні означення. Але розпочнемо з перегляду узагальнююих відео по темі.

PlayVideo YouTube

PlayVideo YouTube

Слайд 4

Рівномірний прямолінійний рух

Рівномірний прямолінійний рух — це такий механічний рух, під час якого тіло за будь­які рівні інтервали часу здійснює однакові переміщення.

Векторну фізичну величину, яка дорівнює відношенню переміщення s до інтервалу часу t, за який це переміщення відбулося, називають швидкістю рівномірного прямолінійного руху тіла:

Швидкість рівномірного прямолінійного руху

Одиниця швидкості руху в СІ — метр за секунду: [v]=1 м/с.

З наведених формул можна вивести формули для обчислення переміщення (скаляр, вектор та проекцію): s=v·t, sх=v·t,

Переміщення рівномірного прямолінійного руху

Для рівномірного прямолінійного руху рівняння координати має вигляд:

Рівняння координати

де x0 — початкова координата; vx — проекція швидкості; t — час спостереження.

Слайд 5

Графіки рівномірного прямолінійного руху

Графіки проекції швидкості та переміщення

Графіки проекції переміщення та координати

Слайд 6

Середня шляхова, векторна та миттєва швидкості

Шлях та переміщення

Середня шляхова швидкість

Середня векторна швидкість

Миттєва швидкість

Слайд 7

Закони додавання переміщень та швидкостей

Закони додавання переміщень та швидкостей

Закон додавання переміщень:

Переміщення s тіла в нерухомій системі відліку дорівнює геометричній сумі переміщення s1 тіла в рухомій системі відліку та переміщення s2 рухомої системи відліку відносно нерухомої:

Закон додавання переміщень

Закон додавання швидкостей:

Швидкість v руху тіла в нерухомій системі відліку дорівнює геометричній сумі швидкості v1 руху тіла в рухомій системі відліку та швидкості v2 руху рухомої системи відліку відносно нерухомої:

Закон додавання швидкостей


  • 1600 км/год — швидкість руху точок екватора, зумовлена обертанням Землі навколо своєї осі.
    Близько 110000 км/год — швидкість руху Землі навколо Сонця, а отже, й усіх нас.
    Понад 780000 км/год — швидкість, із якою Сонячна система летить у космічному просторі відносно центра Галактики.

  • Доповнити

Слайд 8

Закріплення набутих знань

Переглянемо задачу про КОТЕ на «закон додавання швидкостей». Запишіть в зошит коротку умову та розв’язок, виконавши відповідний фізичний малюнок.

PlayVideo YouTube


Слайд 9

Пройдіть інтерактивний тест «Швидкість руху. Середня та миттєва швидкості. Закони додавання переміщень і швидкостей», який складений на основі контрольних запитань параграфа, щоб остаточно закріпити пройдений матеріал.

Тест "Швидкість руху. Середня та миттєва швидкості. Закони додавання переміщень і швидкостей"

Контрольні запитання до онлайн уроку "Швидкість руху. Середня та миттєва швидкості. Закони додавання переміщень і швидкостей" під час очного або дистанційного навчання.

Слайд 10

Домашнє завдання

Вправи до онлайн уроку «Швидкість руху. Середня та миттєва швидкості. Закони додавання переміщень і швидкостей», які вкаже ваш учитель фізики.

Наприклад, Вправа 5, завдання 1, 2 за підручником «Фізика 10 клас, В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий». Також розглянути та законспектувати задачу з п. 4 «Учимося розв’язувати задачі» на сторінці 30.


PlayШвидкість руху. Середня та миттєва швидкості. Закони додавання переміщень і швидкостей


Запрошуємо школярів та вчителів приєднатися до спільноти Facebook "Дистанційне навчання: Фізика":

Перейти на сторінку в ФБ


Візьміть участь в обговоренні

+++ +++
  • Зберегти, як скаргу
Не знайдено або поки відсутні!