14.12.2020 20:55
для всіх
3024
    
  2 | 2  
 © Дистанційне Навчання З Фізики

Змінний струм. Генератори змінного струму

Змінний струм. Генератори змінного струму 11 клас

Мета онлайн уроку: формувати знання учнів під час очного або дистанційного навчання про вимушені електромагнітні коливання, змінний струм; з’ясувати механізм виникнення змінного струму, будову та принцип дії генератора змінного електричного струму

Вчений має бути такою людиною, яка завжди прагне вислухати будь-яке припущення…
М. Фарадей

Слайд 1

Актуалізація опорних знань. Перевірка знань

Поспостерігаємо ще раз за роботою генератора змінного струму. Саме такий струм знаходиться в наших розетках: він постійно змінює свій напрям, напругу та силу струму.


Дистанційне Навчання З Фізики цікавиться

Слайд 2

Вивчення нового матеріалу «Змінний струм. Генератори змінного струму»

Опрацьовуємо очно або дистанційно параграф «Змінний струм. Генератори змінного струму» §19 за підручником «Фізика 11 клас, В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий». Пишемо конспект.

Для візуалізації фізичних явищ можна скористатися анімаціями/симуляціями за вказаними посиланнями: генератор; трифазний генератор.

При дистанційному навчання розпочати варто з узагальнюючого відео-пояснення по даній темі.

PlayVideo YouTube

Слайд 3

Змінний електричний струм

Вимушені електромагнітні коливання — це незгасаючі коливання заряду, напруги та сили струму, які спричинені електрорушійною силою, що періодично змінюється:

Вимушені електромагнітні коливання. ЕРС. Формула

Змінний електричний струм — електричний струм, сила якого змінюється за гармонічним законом:

Змінний електричний струм. Формула

Змінний електричний струм. Графік

Слайд 4

Генератор змінного струму

Джерело електричної енергії, яке створює ЕРС, що періодично змінюється, називають генератором змінного струму.

Створення змінної ЕРС індукції в рамці

ЕРС індукції. Формула

Процес роботи генератора змінного струму зручно спостерігати через попередню анімацію.

Слайд 5

Якщо до рамки, що обертається, приєднати активне навантаження опором R, то в колі виникне змінний електричний струм:

Змінний електричний струм згідно закону Ома

де r – опір рамки.

Частота змінного струму ν, який виробляє генератор, пов’язана з обертовою частотою n ротора генератора співвідношенням:

Залежність частоти змінного струму від кількості пар магнітних полюсів генератора

де p – кількість пар магнітних полюсів генератора.

Слайд 6

Найпростіші індукційні генератори:

Будова індукційного генератора

Будова індукційного генератора 2

А також анімація з трифазним генератором змінного струму.

Слайд 7

Сучасні генератори

Побутовий генератор

Статор генератора електростанції

Слайд 8

Закріплення набутих знань

Пройдемо інтерактивний тест онлайн уроку «Змінний струм. Генератори змінного струму», побудований на основі контрольних запитань параграфа та додаткових завдань, для остаточного закріплення поданого матеріалу.

Тест "Змінний струм. Генератори змінного струму"

Контрольні запитання до онлайн уроку "Змінний струм. Генератори змінного струму" для очного та дистанційного навчання.

Слайд 9

Розв’язування задач

Розглянемо задачу з п. 5 «Учимося розв’язувати задачі» з підручника на сторінці 110 та проаналізуємо розв’язок.

Задача

Рамка площею 100 см2 містить 60 витків проводу. Рамка рівномірно обертається з частотою 120 об/хв в однорідному магнітному полі індукцією 0, 025 Тл. У момент початку відліку часу площина рамки перпендикулярна до ліній магнітної індукції. Запишіть рівняння залежності магнітного потоку, який пронизує рамку, від часу. Визнач те значення ЕРС індукції в рамці через 1/24 с після початку спостереження. Знайдіть максимальну силу струму в рамці, якщо рамка приєднана до активного навантаження опором 25 Ом, а опір рамки — 5 Ом.

Слайд 10

Домашнє завдання

Вправи до онлайн уроку «Змінний струм. Генератори змінного струму», які вкаже ваш учитель фізики.

Наприклад, Вправа 19, завдання 1, 2, 3 за підручником «Фізика 11 клас, В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий». Також законспектуйте задачу з п. 5 §19.


Запрошуємо школярів та вчителів приєднатися до спільноти Facebook "Дистанційне навчання: Фізика":

Перейти на сторінку в ФБ


Візьміть участь в обговоренні

+++ +++
  • Зберегти, як скаргу
Не знайдено або поки відсутні!