07.01.2021 21:46
для всіх
7426
    
  18 | 19  
 © Поліанна М

Де і як застосовують штучні радіоактивні ізотопи

Де і як застосовують штучні радіоактивні ізотопи

Вважається, що ізотопний склад більшості хімічних елементів у всіх матеріалах однаковий або варіюється в невеликому діапазоні відомих значень. Однак, деякі фізичні процеси в природі призводять до помітної зміни ізотопного складу елементів, і виявлення таких змін використовується в наукових дослідженнях. Більш того, в технологічній діяльності люди навчилися змінювати ізотопний склад хімічних елементів для отримання будь-яких специфічних властивостей матеріалів.

Метод «мічених» атомів

Метод «мічених» атомів – це використання стабільних і радіоактивних ізотопів в якості індикаторів для вивчення розподілу і шляхів переміщення речовини в різноманітних системах.

У біології – дослідження процесів біосинтезу, обміну речовин, вивчення структури і функцій складних біологічних молекул.

У медицині – вивчення динаміки активності тих чи інших органів, діагностика захворювань, радіоімунний аналіз, авторадіографія, сцинтиграфія і т. д.

У сільському господарстві – вивчення процесів фотосинтезу, вивчення засвоюваності добрив і визначення ефективності використання рослинами азоту, фосфору, калію, мікроелементів, водних ресурсів; визначення сольового режиму ґрунтів, дослідження ефективності застосування, перенесення і динаміки розпаду агрохімікатів і пестицидів.

В екології – визначення причин і масштабу забруднення, дослідження глобальних шляхів перенесення, накопичення і динаміки розпаду забруднюючих речовин у воді, повітрі та ґрунтах, дослідження причин виникнення парникового ефекту.

У гідрогеології – вивчення підземних і поверхневих вод, визначення механізмів підживлення підземних вод, отримання даних по літології, пористості і проникності водоносних горизонтів, динаміка озер і водоймищ, витік через дамби, вимірювання витрат річок, перенесення донних відкладень.

У фізиці – дослідження кристалізації речовин, структури і однорідності високотемпературних надпровідників, тонких плівок, вивчення дифузії домішок в напівпровідниках.

У хімії – визначення якісного і кількісного складу речовин, визначення розчинності, щільності насичених парів, коефіцієнтів дифузії, дослідження в галузі хімічної кінетики і електрохімії, вивчення гетерогенного каталізу, вивчення механізмів і кінетики органічних реакцій.

У промисловості – визначення витрат матеріалів, швидкості і тривалості протікання технологічних процесів, дослідження процесів дифузії, сорбції, фазових перетворень, розділення сумішей, вивчення процесів змішування, визначення однорідності сумішей, часу змішування і характеристик змішувачів, виявлення течі, дослідження корозії, зносу, процесів мастил.


Запрошуємо школярів підписатися на канал youtube "Готові Домашні Завдання (ГДЗ): Фізика":

Перейти до ГДЗ на YouTube


Візьміть участь в обговоренні

+++ +++
  • Зберегти, як скаргу
Не знайдено або поки відсутні!