28.05.2021 11:12
для всіх
10966
    
  8 | 9  
 © Дано:

Вправа № 4

PlayВправа № 4

9 кл, фізика, Бар’яхтар, Довгий

Розв’язки задач з Вправи 4 з підручника фізика 9 клас (В. Г. Бар’яхтар, Ф. Я. Божинова, С. О. Довгий, О. О. Кірюхіна). Подані відео-підказки до завдань (1, 2, 3, 4, 6) допоможуть перевірити правильність виконання домашнього завдання.

Пам’ятай, розв’язки з ГДЗ (Готові Домашні Завдання) треба використовувати лише як підказки.

Вправа № 4 до §4 «Сила Ампера»

1. На рис. 1 зображено для кількох випадків напрямок струму в провіднику та напрямок ліній магнітної індукції магнітного поля. Визначте напрямок сили Ампера для кожного випадку а–г.

Рисунок до Вправи № 4 (1), 9 кл

Відповідь:

Усе визначаємо за правилом лівої руки.

а) вгору; б) вправо; в) вправо; г) сила ампера відсутня.

2. У прямолінійному провіднику завдовжки 60 см тече струм силою 1, 2 А. Провідник розташований в однорідному магнітному полі індукцією 1, 5 Тл. Визначте найбільше та найменше значення сили Ампера, яка може діяти на провідник.

PlayVideo YouTube


3. Провідник зі струмом відхиляється в магнітному полі постійного магніту. Визначте: а) полюси магніту (рис. 2); б) полюси джерела струму (рис. 3).

Рисунок до Вправи № 4 (3), 9 кл

Відповідь:

а) за правилом лівої руки бачимо, що лінії магнітної індукції входять в долоню знизу, тому північний полюс у магніту знизу.

б) за правило лівої руки бачимо, що струм тече від нас, тому позитивний полюс знаходиться на лівій клемі джерела струму.

4. В однорідному магнітному полі індукцією 40 мТл на прямолінійний провідник зі струмом 2, 5 А діє сила Ампера 60 мН. Визначте: а) якою є довжина провідника, якщо він розташований під кутом 30° до ліній магнітної індукції; б) яку роботу виконало магнітне поле, якщо під дією сили Ампера провідник перемістився на 0, 5 м у напрямку цієї сили?

PlayVideo YouTube


6. Горизонтальний провідник масою 5 г і завдовжки 10 см лежить на рейках у вертикальному магнітному полі індукцією 25 мТл (рис. 4). Визначте: а) у якому напрямку рухатиметься провідник, якщо замкнути електричне коло; б) коефіцієнт тертя, якщо за сили струму в провіднику 5 А провідник рухається прямолінійно рівномірно.


Рисунок до Вправи № 4 (6), 9 кл

PlayVideo YouTube


PlayВправа № 4

Візьміть участь в обговоренні

+++ +++
  • Зберегти, як скаргу
Не знайдено або поки відсутні!