28.05.2021 18:10
для всіх
14246
    
  21 | 22  
 © Дано:

Вправа № 7

9 кл, фізика, Бар’яхтар, Довгий

Розв’язки задач з Вправи № 7 з підручника фізика 9 клас (В. Г. Бар’яхтар, Ф. Я. Божинова, С. О. Довгий, О. О. Кірюхіна). Подані відео-підказки до завдань (1, 2, 3, 4, 5, 6) допоможуть перевірити правильність виконання домашнього завдання.

Щоб отримати повний доступ до відповідей ГДЗ без обмежень спочатку підпишіться на youtube-канал "Дано:"

Підписатися на Дано

Пам’ятай, розв’язки з ГДЗ (Готові Домашні Завдання) треба використовувати лише як підказки.

Вправа № 7 до §7 «Електродвигуни. Електровимірювальні прилади. Гучномовець»

1. На рис. 1 зображено рамку зі струмом, яка повертається в магнітному полі постійного магніту. Визначте напрямок струму в рамці.

Рисунок до Вправи № 7 (1),  9 кл

Відповідь:

Згідно правила лівої руки, якщо сила Ампера обертає рамку, як показано на рисунку, то позитивний полюс знаходиться справа.

2. Чому в разі послідовного приєднання вольтметра до кола сила струму в колі значно зменшується?

Відповідь:

Тому що вольтметр має свій опір, а згідно закону Ома збільшення опору в колі приводить до зменшення сили струму.

3. На затискачах вимірювальних приладів магнітоелектричної системи зазначено полярність («+» і «–»). Що буде, якщо, вмикаючи прилад, не дотриматися полярності?

Відповідь:

Стрілка при недотриманні полярності почне відхилятися в іншу сторону, а це приведе до її деформації і пристрій вийде з ладу.

4. Електричні двигуни мають низку переваг перед тепловими. Чому ж людство не відмовляється від застосування теплових двигунів?

Відповідь:

Для електричних двигунів потрібні потужні акумулятори, які потребують постійної зарядки, що не завжди можна здійснити. Наприклад, кораблі плавають місяцями без можливості підключатися до електромережі. Хоча деякі переваги електродвигунів використовуються давно, для цього інженери створюють так звані гібриди, у яких водночас працює і електричний, і тепловий двигун.

5. Окрім електровимірювальних приладів магнітоелектричної системи існують вимірювальні прилади електродинамічної та електромагнітної систем. У вимірювальних приладах електродинамічної системи (рис. 2) замість постійного магніту використовують електромагніт. Дія вимірювальних приладів електромагнітної системи (рис. 3) базується на явищі втягування феромагнітного диска в проміжок нерухомої котушки зі струмом. Розгляньте рис. 2 і 3 та спробуйте пояснити, як працюють подані прилади. Якщо треба, зверніться до додаткових джерел інформації.

Рисунок до Вправи № 7 (5),  9 кл

Відповідь:

На рис. 2 бачимо електровимірювальний прилад, де магніт замінений електромагнітом. Тут робота аналогічна, як описана в параграфі, адже електромагніт нічим не відрізняється від магніту.

На рис. 3 внутрішня котушка замінена феромагнетиком, котрий під дією зовнішнього кола проявляє магнітні властивості. Тобто знову нічого не міняється, маємо електромагнітну взаємодію між двома намагніченими предметами.

6. Згадайте, що таке електричний струм. Дайте його означення. За яких умов він виникає?

Відповідь:

Електричний струм – це впорядкований рух заряджених частинок. Він виникає за двох умов: потрібні заряджені частинки (наприклад, вільні електрони, йони) та електричне поле.

Візьміть участь в обговоренні

+++ +++
  • Зберегти, як скаргу
 27.09.2021 19:13  Альона => © 

В які країні зробили електро автомобілі??