28.05.2021 13:37
для всіх
14905
    
  14 | 14  
 © Дано:

Вправа № 6

9 кл, фізика, Бар’яхтар, Довгий

Розв’язки задач з Вправи № 6 з підручника фізика 9 клас (В. Г. Бар’яхтар, Ф. Я. Божинова, С. О. Довгий, О. О. Кірюхіна). Подані відео-підказки до завдань (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) допоможуть перевірити правильність виконання домашнього завдання.

Щоб отримати повний доступ до відповідей ГДЗ без обмежень спочатку підпишіться на youtube-канал "Дано:"

Підписатися на Дано

Пам’ятай, розв’язки з ГДЗ (Готові Домашні Завдання) треба використовувати лише як підказки.

Вправа № 6 до §6 «Електромагніти та їх застосування»

1. Замість магнітом’якої сталі для виготовлення осердя електромагніта використали магнітожорсткий матеріал. Які недоліки матиме такий електромагніт?

Відповідь:

Після вимикання довгий час електромагніт буде утримувати усі примагнічені предмети.

2. Намотавши на залізний цвях ізольований дріт і з’єднавши кінці дроту з батареєю гальванічних елементів, одержали найпростіший електромагніт (рис. 1). Визначте полюси цього електромагніта.

Рисунок до Вправи № 6 (2),  9 кл

Відповідь:

Уявно розмістивши праву руку на котушці можна дійти висновку, що на вістрі цвяха утвориться південний полюс.

3. До якої пари затискачів електромагнітного реле (рис. 2) слід приєднати джерело слабкого (керувального) струму?

Рисунок до Вправи № 6 (3),  9 кл

Відповідь:

До затискачів В та С.

4. Як зміниться підіймальна сила електромагніта, якщо пересунути повзунок реостата праворуч (рис. 3)? Відповідь обґрунтуйте.

Рисунок до Вправи № 6 (4),  9 кл

Відповідь:

При русі реостата праворуч зменшується опір, отже, за законом Ома, збільшується сила струму. А значить підіймальна сила зросте.

5. На рис. 4 подано схему будови пристрою, який автоматично спрацьовує за певної температури. Назвіть основні частини цього пристрою, поясніть принцип його дії. Де доцільно встановлювати такі автоматичні пристрої?

Рисунок до Вправи № 6 (5),  9 кл

Відповідь:

Цей пристрій складається з електромагнітного реле, дзвінка та двох джерел живлення.

Працює пристрій слідуючим чином: коли температура піднімається до максимального значення, рідина всередині термометра замикає коло та вмикає реле. Воно в свою чергу замикає контакти та вмикає дзвінок, сигналізуючи, що температура надто висока.

Такий пристрій доцільно ставити на котли та інші обігрівальні прилади, щоб забезпечити можливість вибуху із-за високих температур в системі. Також можна використати для створення протипожежної системи.

6. Скориставшись рисунком, спробуйте розібратися, як працює електричний дзвінок. Якщо не вийде, то зверніться до додаткових джерел інформації.

Рисунок до Вправи № 6 (6),  9 кл

Відповідь:

Коли ми вмикаємо кнопку 4, через електромагніт 3 починає проходити струм, що створює магнітне поле і він починає притягувати молоточок 1, який одразу стукає в дзвінок 2. Одночасно, під час удару молоточка розмикається контакт 6, який розмикає коло електромагніту і він вимикається, молоточок повертається на попереднє положення. Це призводить, що контакт 6 теж повертається на місце та замикає розімкнене коло. Все починається спочатку і так по колу. Дзвінок дзвонить.

7. Скористайтеся додатковими джерелами інформації та дізнайтеся про технологію магнітної сепарації і про те, в яких пристроях використовують цю технологію. Підготуйте коротке повідомлення.

Відповідь:

Про магнітні сепаратори можна прочитати в повідомленні «Що таке магнітний сепаратор і для чого він призначений».

8. Дайте характеристику сили як фізичної величини: що вона характеризує, яким символом її позначають, скалярна це величина чи векторна, якими є її одиниці в СІ.

Відповідь:

Сила – це фізична величина, яка є мірою взаємодії одного тіла на іше. Сила F – векторна фізична величина. Одиниці сили в СІ – 1 Н (ньютон).

Візьміть участь в обговоренні

+++ +++
  • Зберегти, як скаргу
Не знайдено або поки відсутні!