10.06.2021 20:01
для всіх
5232
    
  6 | 6  
 © Дано:

Вправа № 6

11 кл, фізика, Бар’яхтар, Довгий

Розв’язки задач з Вправи № 6 за підручником фізика 11 клас (В. Г. Бар’яхтар, Ф. Я. Божинова, С. О. Довгий, О. О. Кірюхіна). Подані відповіді та відео-підказки до завдань (1, 2, 3, 4) допоможуть перевірити, чи правильно було виконане домашнє завдання.

Щоб отримати повний доступ до відповідей ГДЗ без обмежень спочатку підпишіться на youtube-канал "Дано:"

Підписатися на Дано

Пам’ятай, подані розв’язки з ГДЗ (Готові Домашні Завдання) треба використовувати лише як підказки.

Вправа № 6 до §6 «Електричний струм в електролітах. Електроліз»

1. Через розчин мідного купоросу (CuSO4) досить довгий час пропускають електричний струм. Як змінюється маса міді, що виділяється на катоді за одиницю часу, якщо напруга на електродах є незмінною?

Відповідь:

Внаслідок електролізу розчин почне нагріватися. При збільшенні температури сила струму у ньому зростатиме, отже маса міді, що виділяється на катоді за одиницю часу, буде збільшуватися. Хоча під кінець процесу концентрація розчину зменшуватиметься, тому швидкість нарощування шару міді на електроді почне зменшуватися.


2. Заповніть таблицю.

Відповідь:

Для заповнення таблиці використовуємо перший закон Фарадея, а саме формулу m=kIt й похідні від неї k=m/It та t=m/kI. Згідно таблиці, в другому рядку має стояти «Нікель».

Проскрольте таблицю вліво →

Речовина, яка виділилася на катоді

Час електролізу

Сила струму під час електролізу

назва

маса

електрохімічний еквівалент

Мідь

6, 6 г

0, 66 мг/Кл

7 год

0, 4 А

Нікель

0, 65 г

0, 3 мг/Кл

1 год

0, 6 А

Алюміній

1, 35 г

0, 09 мг/Кл

50 хв

5 А


3. Дві однакові електролітичні ванни заповнені розчином аргентум(І) нітрату. Концентрація розчину у ванні 1 більша, ніж у ванні 2. Визначте, на катоді якої ванни виділиться більше срібла, якщо ванни з’єднані: а) послідовно; б) паралельно.

Відповідь:

а) при послідовному з’єднанні сила струму однакова у всіх елементах кола, тому за законом Фарадея в обох ваннах виділиться однакова кількість срібла.

б) при паралельному з’єднанні загальна сила струму буде рівною сумі сил струму на кожному елементі. І за законом Ома, вона обернено пропорційно залежить від опору. Якщо в першій ванні концентрація більша, значить опір там менший, отже сила струму у ній буде більша. А за законом Фарадея, це означає, що саме в ній виділиться більше срібла.


4. На рисунку наведено зображення електричного кола, до складу якого входить електролітична ванна з водним розчином цинк сульфату. Напруга на електродах становить 2 В; густина цинку — 7100 кг/м3. Визначте:

а) який електрод є катодом, який — анодом;

б) на якому електроді виділяється цинк;

в) за який час на електроді утвориться шар цинку завтовшки 6, 8 мкм і яка енергія буде на це витрачена.

Рисунок до Вправи № 6 (4),  11 кл

PlayVideo YouTube

Візьміть участь в обговоренні

+++ +++
  • Зберегти, як скаргу
Не знайдено або поки відсутні!