12.11.2021 17:30
для всіх
673
    
  - | -  
 © Дано:

Вправа № 16

11 кл, фізика, Бар’яхтар, Довгий

Розв’язки задач з Вправи № 16 за підручником фізика 11 клас (В. Г. Бар’яхтар, Ф. Я. Божинова, С. О. Довгий, О. О. Кірюхіна). Подані відповіді та відео-підказки до завдань (1, 2, 3, 4) допоможуть перевірити, чи правильно було виконане домашнє завдання.

Щоб отримати повний доступ до відповідей ГДЗ без обмежень спочатку підпишіться на youtube-канал "Дано:"

Підписатися на Дано

Пам’ятай, подані розв’язки з ГДЗ (Готові Домашні Завдання) треба використовувати лише як підказки.

Вправа № 16 до §16 «Електромагнітні поле»

1. Заряд на пластинах повітряного конденсатора зменшується. Чи існують між пластинами конденсатора і електрична, і магнітна складові електромагнітного поля?

Рисунок до Вправи № 16 (1), 11 кл

Відповідь:

Так, існує і магнітне, і електричне поля. Адже при зменшенні заряду відбувається зміна електричного поля, яке в свою чергу створює магнітне поле.


2. Чи будуть навколо провідника зі струмом у системі відліку, пов’язаній із цим провідником, існувати і електричне, і магнітне поля, якщо: а) сила струму в провіднику не змінюється? б) сила струму в провіднику збільшується?

Відповідь:

а) Якщо сила струму в провіднику стала, тоді існуватиме лише магнітне поле.

б) Якщо сила струму в провіднику змінюватиметься, тоді змінне магнітне поле створюватиме електричне поле.


3. Електрон рухається в електромагнітному полі. У деякий момент електрон потрапляє в точку, де швидкість його руху становить 80 км/с і напрямлена вертикально вгору (рисунок). Визначте силу, що діє на електрон з боку поля, якщо магнітна індукція B поля в цій точці дорівнює 0,05 Тл і напрямлена від нас, а напруженість E поля дорівнює 3 кН/Кл і напрямлена вертикально вниз. Визначте прискорення руху електрона в цій точці.

Рисунок до Вправи № 16 (3), 11 кл

PlayVideo YouTube

4. Коли в металевому провіднику тече постійний електричний струм, вільні електрони рухаються в певному напрямку і тому біля провідника існує магнітне поле. Електричне поле відсутнє, адже в цілому провідник є електрично нейтральним. Тепер уявіть, що ви рухаєтесь уздовж провідника зі швидкістю, яка дорівнює швидкості напрямленого руху електронів у провіднику. Відносно вас електрони не рухаються, а отже, і не створюють магнітне поле. При цьому провідник залишається нейтральним. Виходить, що в пов’язаній із вами системі відліку обидві складові електромагнітного поля зникли! Чи так це? Якщо ні, то де помилка?

Відповідь:

Ні, це не так. Помилка в тому, що якщо електрони відносно нас нерухомі, то сам провідник відносно нас та електронів рухомий. Тому відносно нас рухаються йони кристалічних граток, а отже магнітне поле і відносно нас в даному випадку існує.

Візьміть участь в обговоренні

+++ +++
  • Зберегти, як скаргу
Не знайдено або поки відсутні!