22.06.2021 14:12
для всіх
5287
    
  2 | 2  
 © Дано:

Вправа № 8

11 кл, фізика, Бар’яхтар, Довгий

Розв’язки задач з Вправи № 8 за підручником фізика 11 клас (В. Г. Бар’яхтар, Ф. Я. Божинова, С. О. Довгий, О. О. Кірюхіна). Подані відповіді та відео-підказки до завдань (1, 2, 3, 4) допоможуть перевірити, чи правильно було виконане домашнє завдання.

Щоб отримати повний доступ до відповідей ГДЗ без обмежень спочатку підпишіться на youtube-канал "Дано:"

Підписатися на Дано

Пам’ятай, подані розв’язки з ГДЗ (Готові Домашні Завдання) треба використовувати лише як підказки.

Вправа № 8 до §8 «Електричний струм у вакуумі. Електровакуумні прилади»

1. Установіть відповідність між потенціалами керувальних пластин електронно-променевої трубки та напрямком відхилення світної точки на її екрані (рисунок).

1 ϕ12, ϕ34

2 ϕ12, ϕ34

3 ϕ12, ϕ34

А Відхиляється вгору

Б Відхиляється вниз

В Відхиляється ліворуч

Г Відхиляється праворуч угору

Відповідь:

1 – А; 2 – Г; 3 – В.


2. Яку найменшу швидкість повинен мати електрон, щоб вилетіти з поверхні катоду, покритого барій оксидом?

PlayVideo YouTube

3. В електронно-променевій трубці потік електронів проходить прискорювальну різницю потенціалів 10 кВ. Якої середньої швидкості набувають електрони? Вважайте, що початкова швидкість руху електронів дорівнює нулю.

PlayVideo YouTube

4. У більшості електронно-променевих трубок керування електронним пучком відбувається за допомогою магнітного поля. На рисунку електронний пучок відхиляється вліво. Згадайте правило лівої руки та визначте, як напрямлено керувальне магнітне поле, які котушки його створюють і який напрямок струму в цих котушках.

Рисунок до Вправи № 8 (4),  11 кл 	 

Відповідь:

За правилом лівої руки, якщо відігнутий великий палець вказує напрям відхилення, то лінії магнітної індукції будуть входити в долоню. В даному випадку руку напрямляємо проти руху (адже це негативно заряджені частинки), тому магнітні лінії будуть йти згори вниз. Отже котушки зліва та справа вимкнені. Працюють лише котушки нижня та верхня. Щоб дізнатися напрям струму, треба скористатися правою рукою. Потрібно обхватити котушку так, щоб напрям великого пальця вказував на північ (на хід ліній магнітної індукції), тоді чотири пальці вкажуть напрям струму. В даному випадку струм в обох котушках тече за годинниковою стрілкою, якщо дивитися на котушки згори.

Візьміть участь в обговоренні

+++ +++
  • Зберегти, як скаргу
Не знайдено або поки відсутні!