07.09.2021 19:08
для всіх
11471
    
  11 | 11  
 © Дано:

Вправа № 12

PlayВправа № 12

11 кл, фізика, Бар’яхтар, Довгий

Розв’язки задач з Вправи № 12 за підручником фізика 11 клас (В. Г. Бар’яхтар, Ф. Я. Божинова, С. О. Довгий, О. О. Кірюхіна). Подані відповіді та відео-підказки до завдань (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) допоможуть перевірити, чи правильно було виконане домашнє завдання.

Щоб отримати повний доступ до відповідей ГДЗ без обмежень спочатку підпишіться на youtube-канал "Дано:"

Підписатися на Дано

Пам’ятай, подані розв’язки з ГДЗ (Готові Домашні Завдання) треба використовувати лише як підказки.

Вправа № 12 до §12 «Сила Лоренца»

1. У циклотронах на заряджену частинку діють і електричне поле, і магнітне поле. Яке поле «відповідає» за збільшення швидкості руху частинки? Яке поле «керує» рухом частинки по колу?

Відповідь:

За збільшення швидкості руху частинки відповідає електричне поле, а ось «керує» частинкою – магнітне поле.


2. Визначте: напрямок руху частинки (рис. 1); знак заряду частинки (рис. 2); напрямок магнітного поля, в якому рухається частинка (рис. 3).

Рисунок до Вправи № 12 (2), 11 кл

PlayVideo YouTube

3. Чому дві однойменно заряджені нерухомі частинки завжди відштовхуються, а ті самі частинки, розігнані до величезних швидкостей, можуть як відштовхуватися, так і притягуватися?

Відповідь:

Тому що частинки розігнані електричним полем до великої швидкості з прискоренням є джерелом електромагнітного поля і їхні поля внаслідок цього можуть як притягуватися, так і відштовхуватися, долаючи навіть сили відштовхування електромагнітної взаємодії.


4. В однорідне магнітне поле індукцією 5, 6 мТл протон влітає зі швидкістю 3·106 м/с перпендикулярно до ліній магнітної індукції поля. Визначте силу, яка діє на протон, і радіус його траєкторії.

PlayVideo YouTube

5. Електрон починає рух зі стану спокою, проходить прискорювальну різницю потенціалів 125 В і потрапляє в однорідне магнітне поле індукцією 5, 0 мТл, де рухається по колу. Визначте радіус цього кола.

PlayVideo YouTube

6. Електрон влітає в однорідне магнітне поле під кутом 60° до ліній магнітної індукції і рухається гвинтовою лінією діаметром 10 см. Визначте швидкість руху електрона, магнітну індукцію поля та крок гвинтової лінії, якщо період обертання електрона 60 мкс.

PlayVideo YouTube

7. Початок космонавтики ознаменувався низкою відкриттів, одним із яких було відкриття радіаційних поясів Землі. Поясніть, чому магнітне поле Землі є «пасткою» для заряджених частинок — частинки ніби накручуються на магнітні лінії планети.

Відповідь:

Тому що влітаючи в магнітне поле під кутом, заряджені частинки починають гвинтоподібно рухатись, накручуюсь на лінії магнітної індукції Землі.


PlayВправа № 12

Візьміть участь в обговоренні

+++ +++
  • Зберегти, як скаргу
Не знайдено або поки відсутні!