07.04.2020 22:38
for all
121 views
    
rating - | no usr.
 © Дистанційне Навчання З Фізики

Розв’язування задач з теми: Постулати Бора

Розв’язування задач з теми: Постулати Бора 11 клас Навчання мистецтву розв’язувати задачі – це виховання волі.
Д. Пойя

Мета онлайн уроку: закріпити знання під час дистанційного навчання з теми «Постулати Бора»; формувати навички та вміння розв’язувати фізичні задачі, застосовувати отримані знання про планетарну будову атома, постулати Бора, фізичні основи квантової механіки.

Актуалізація опорних знань. Перевірка знань

Перед початком розв’язування задач, важливо пригадати пройдений матеріал, тому обов’язково пройдіть інтерактивний тест з попереднього уроку, щоб пригадати вивчений матеріал про «постулати Бора» та «енергетичні рівні атома».

Контрольні запитання до онлайн уроку "Дослід Резерфорда. Постулати Бора. Енергетичні рівні атома" під час дистанційного навчання.

Застосування набутих знань по темі «Розв’язування задач на постулати Бора»

Опрацьовуємо дистанційно задачі в робочих зошитах.

Задача 1.

Атом Вольфраму після поглинання кванта світла з довжиною хвилі 1.45·10-10 м переходить з одного стаціонарного стану в інший. Як і на скільки змінилася енергія атома?

Підказка: Пригадуємо формулу для розрахунку енергії фотона (або другий постулат Бора) та формулу хвилі.

Задача 2.

На малюнку зображено схему енергетичних рівнів атома Гідрогену і значення енергій у стаціонарних станах. Яка енергія випромінюється під час переходу атома з першого збудженого стану в основний, з другого збудженого стану в перший та з другого збудженого стану в основний?

Підказка: Підглянути розв’язок можна в третій задачі з відео з попереднього уроку «Дослід Резерфорда. Постулати Бора. Енергетичні рівні атома».

Схема енергетичних рівнів атома Гідрогену

Задача 3.

Для йонізації атома Нідрогену необхідна енергія 14.53 еВ. Визначте частоту хвилі випромінювання, яка спричинить йонізацію атома.

Підказка: Підглянути розв’язок можна в четвертій задачі з відео з попереднього уроку.

Домашнє завдання

Вправи до онлайн уроку «Розв’язування задач на постулати Бора», які вкаже ваш учитель фізики.

Наприклад, Вправа 36, завдання 4, 6 за підручником «Фізика 11 клас, В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий».2020 р.

Обговорення

Візьміть участь в обговоренні

  • Поскаржитись