15.04.2020 20:18
for all
88 views
    
rating - | no usr.
 © Дистанційне Навчання З Фізики

Розв’язування задач з теми: Принцип дії теплових двигунів. Холодильна машина

Розв’язування задач з теми: Принцип дії теплових двигунів. Холодильна машина 10 клас Набуття будь-якого пізнання завжди корисне для розуму.
Л. да Вінчі

Мета онлайн уроку: закріпити знання під час дистанційного навчання з теми «Принцип дії теплових двигунів. Холодильна машина»; формувати навички та вміння розв’язувати якісні й кількісні фізичні задачі, застосовувати набуті знання.

Актуалізація опорних знань. Перевірка знань

Пригадайте, що таке «теплові двигуни» та «холодильні машини». Пройдіть ще раз тест с попереднього уроку, для остаточного засвоєння пройденої теми.

Контрольні запитання до онлайн уроку "Принцип дії теплових двигунів. Холодильна машина" під час дистанційного навчання.

Далі, передивіться уважно відео з прикладами розв’язаних задач по темі «Принцип дії теплових двигунів. Холодильна машина». Ці знання вам знадобляться, щоб виконати «дистанційну класну роботу», розв’язавши всі подані нижче вправи. Бажаю успіху!

PlayVideo YouTube

Застосування набутих знань по темі «Принцип дії теплових двигунів. Холодильна машина»

Опрацьовуємо дистанційно задачі в робочих зошитах.

Задача 1.

Температура нагрівника ідеальної теплової машини 1070С, а холодильника – 120С. Машина отримує від нагрівника кількість теплоти, яка дорівнює 6·104 Дж. Обчисліть ККД машини та кількість теплоти, віддану холодильнику.

Підказка: Використовуємо дві формули для визначення ККД теплового двигуна.

Задача 2.

Кисень масою 100 г нагріли за постійного об’єму, при цьому внутрішня енергія кисню змінилася на 1300 Дж. На скільки змінилася температура газу? Вважайте, що питома теплоємність кисню за постійного об’єму дорівнює 650 Дж/(кг·К).

Підказка: Пригадуємо перший закон термодинаміки при ізохорному процесі.


Задача 3.

У закритому балоні міститься газ. Під час охолодження внутрішня енергія газу зменшилася на 525 Дж. Яку кількість теплоти віддав газ? Чи виконав він роботу?

Підказка: Дуже проста задача, її можна навіть усно розв’язати.


Домашнє завдання

Вправи до онлайн уроку «Розв’язування задач з теми: Принцип дії теплових двигунів. Холодильна машина», які вкаже ваш учитель фізики.

Наприклад, Вправа 39, завдання 4 за підручником «Фізика 10 клас, В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий».2020 р.

Обговорення

Візьміть участь в обговоренні

  • Поскаржитись