05.11.2020 01:01
для всіх
6476
    
  3 | 3  
 © Дистанційне Навчання З Фізики

Визначення маси і розмірів небесних тіл

Визначення маси і розмірів небесних тіл 11 клас

Мета онлайн уроку: ознайомити учнів під час очного або дистанційного навчання із методами визначення розмірів і маси небесних тіл

Є все таки в цьому житті одна-єдина гідна людини справа – дізнаватися правду про світ і про своє місце в цьому світі.
М. Коперник

Слайд 1

Активізація пізнавальної діяльності учнів. Актуалізація опорних знань. Перевірка знань

Пройдемо інтерактивний тест онлайн уроку «Закони Кеплера. Закон всесвітнього тяжіння», щоб пригадати та остаточно закріпити пройдений матеріал.

Тест "Закони Кеплера. Закон всесвітнього тяжіння"

Контрольні запитання до онлайн уроку "Закони Кеплера. Закон всесвітнього тяжіння" для очного та дистанційного навчання.

Вивчення нового матеріалу «Визначення маси і розмірів небесних тіл»

Опрацьовуємо очно або дистанційно параграф «Визначення маси і розмірів небесних тіл», §1.6 на ст. 28-29 за підручником «Астрономія 11 клас, М. П. Пришляк». Пишемо конспект.

Слайд 2

Визначення маси небесних тіл

Визначення маси небесних тіл

Масу небесного тіла можна визначити:

1)Гравіметричним методом (за допомогою закону всесвітнього тяжіння).

2) За третім законом Кеплера.

Слайд 3

Гравіметричний метод вимірювання маси небесного тіла

Закон всесвітнього тяжіння дозволяє обчислити масу Землі та інших небесних тіл.

Закон всесвітнього тяжіння

Сила тяжіння. Формула

Гравіметричний метод вимірювання маси

Слайд 4

Вимірювання маси небесного тіла за третім законом Кеплера

Пригадаємо спочатку класичний третій закон Кеплера:

Квадрати сидеричних періодів обертання планет навколо Сонця відносяться як куби великих півосей їхніх орбіт.

Третій закон Кеплера. Формули

А тепер сформулюємо уточнений третій закон Кеплера, який дозволяє визначати маси планет:

Квадрати сидеричних періодів супутників, помножені на суму мас головного тіла й супутника, відносяться як куби великих півосей орбіт супутників.

Вимірювання маси за третім законом Кеплера. Формула

На основі уточненого Ньютоном третього закону Кеплера можна обчислити маси планет, що мають супутники, а також масу Сонця.

Слайд 5

Визначення розмірів небесних тіл

Щоб визначити лінійний розмір небесного тіла, потрібно виміряти кут, під яким ми бачимо його радіус, і знати відстань до нього. Відстань, як нам вже відомо, можна визначити методом горизонтального паралакса, методом річного паралакса або за допомогою радіолокації.

Визначення розмірів небесних тіл

Тоді:

Визначення розмірів небесних тіл. Формула

Слайд 6

Маси небесних тіл

Для зручності, маси небесних тіл порівнюють із масою Сонця.

Маса Сонця становить: M = (1, 98847 ± 0, 00007)•1030 кг.

Сонце

Сонячна маса перевищує масу Землі майже в 332946 разів. Близько 99, 86% маси Сонячної системи припадає саме на Сонце, а загальна маса усіх планет становить лише 0, 0013 M, причому більша частина сумарної маси планет належить Юпітеру (його маса у 1047, 56 разів менша за сонячну).

Маса більшості окремих зір у Всесвіті складає від 0, 08 до 50 M☉, а маса чорних дір і цілих галактик може сягати мільйонів і мільярдів мас нашого світила.

А зараз трохи відпочинемо та переглянемо цікаве відео «Розміри планет Сонячної системи та відстані між ними. (В масштабі площі України)».

PlayVideo YouTube

При дистанційному навчанні, на завершення варто переглянути ще одне відео, котре узагальнює поданий матеріал останніх двох уроків.

PlayVideo YouTube

Слайд 7

Закріплення набутих знань

Пройдемо інтерактивний тест онлайн уроку «Визначення маси і розмірів небесних тіл», побудований на основі контрольних запитань параграфа та додаткових завдань, для остаточного закріплення поданого матеріалу.

Тест "Визначення маси і розмірів небесних тіл"

Контрольні запитання до онлайн уроку з астрономії "Визначення маси і розмірів небесних тіл" для очного та дистанційного навчання.

Слайд 8

Розв’язування задач

Задача 1

Чому дорівнює лінійний радіус Місяця, якщо його видно з відстані 400000 км під кутом 0, 5⁰?

Слайд 9

Домашнє завдання

Завдання до онлайн уроку «Визначення маси і розмірів небесних тіл», які вкаже ваш учитель астрономії.

Наприклад, за допомогою програми Star Chart або даних з Інтернету (за допомогою астрономічного календаря, тощо), визначте, які зараз планети можна спостерігати в вечірній час біля вашого знаку зодіаку.


Запрошуємо школярів та вчителів приєднатися до спільноти Facebook "Дистанційне навчання: Фізика":

Перейти на сторінку в ФБ


Візьміть участь в обговоренні

+++ +++
  • Зберегти, як скаргу
Не знайдено або поки відсутні!