01.03.2021 17:29
for all
28 views
    
rating - | no usr.
 © Дано:

Вправа № 29

9 клас

Розв’язки задач з Вправи № 29 з підручника фізика 9 клас (В. Г. Бар’яхтар, Ф. Я. Божинова, С. О. Довгий, О. О. Кірюхіна). Подані відео-підказки до завдань (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) допоможуть перевірити правильність виконання домашнього завдання.

Пам’ятай, розв’язки з ГДЗ (Готові Домашні Завдання) треба використовувати лише як підказки.

Вправа № 29 до §29 «Переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху. Рівняння координати»

1. Лижник, що рухається зі швидкістю 1 м/с, починає спускатися з гори. Визначте довжину спуску, якщо лижник проїхав його за 10 с. Вважайте, що прискорення лижника було незмінним і дорівнювало 0, 5 м/с2.


PlayVideo YouTube

2. Пасажирський потяг загальмував, змінивши свою швидкість від 54 км/год до 5 м/с. Визначте відстань, яку пройшов потяг під час гальмування, якщо прискорення потяга було незмінним і дорівнювало 1 м/с2.


PlayVideo YouTube

3. Гальмо легкового автомобіля є справним, якщо за швидкості 8 м/с гальмівний шлях автомобіля дорівнює 7, 2 м. Визначте час гальмування та прискорення руху автомобіля.

PlayVideo YouTube

4. Рівняння координат двох тіл, які рухаються вздовж осі OX, мають вигляд: x1=8−2t+t2; x2=−2−5t+2t2.

1) Для кожного тіла визначте: а) яким є його рух; б) початкову координату; в) модуль і напрямок початкової швидкості; г) прискорення руху.

2) Знайдіть час і координату зустрічі тіл.

3) Для кожного тіла запишіть рівняння vx(t) і sx(t), побудуйте графіки проекцій швидкості та переміщення.

PlayVideo YouTube

5. На рисунку подано графік проекції швидкості руху для деякого тіла. Визначте шлях і переміщення тіла протягом 4 с від початку відліку часу. Запишіть рівняння координати, якщо в момент часу t=0 тіло було в точці з координатою –20 м.

Рисунок до Вправи № 29 (5),  9 кл

PlayVideo YouTube

6. Два автомобілі почали рух з одного пункту в одному напрямку, причому другий автомобіль виїхав на 20 с пізніше. Обидва автомобілі рухаються рівноприскорено з прискоренням 0, 4 м/с2. Через який інтервал часу після початку руху першого автомобіля відстань між ними буде 240 м?


PlayVideo YouTube

7. Ескалатор у метро піднімається зі швидкістю 2, 5 м/с. Чи може людина на ескалаторі перебувати в стані спокою в системі відліку, пов’язаній із Землею? Якщо може, то за яких умов? Чи можна за цих умов рух людини вважати рухом за інерцією? Обґрунтуйте свою відповідь.


PlayVideo YouTube


Запрошуємо школярів підписатися на канал youtube "Готові Домашні Завдання (ГДЗ): Фізика":

Перейти до ГДЗ на YouTube


Обговорення

Візьміть участь в обговоренні

  • Поскаржитись