01.03.2021 17:29
для всіх
3858
    
  2 | 2  
 © Дано:

Вправа № 29

9 кл, фізика, Бар’яхтар, Довгий

Розв’язки задач з Вправи № 29 з підручника фізика 9 клас (В. Г. Бар’яхтар, Ф. Я. Божинова, С. О. Довгий, О. О. Кірюхіна). Подані відео-підказки до завдань (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) допоможуть перевірити правильність виконання домашнього завдання.

Щоб отримати повний доступ до відповідей ГДЗ без обмежень спочатку підпишіться на youtube-канал "Дано:"

Підписатися на Дано

Пам’ятай, розв’язки з ГДЗ (Готові Домашні Завдання) треба використовувати лише як підказки.

Вправа № 29 до §29 «Переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху. Рівняння координати»

1. Лижник, що рухається зі швидкістю 1 м/с, починає спускатися з гори. Визначте довжину спуску, якщо лижник проїхав його за 10 с. Вважайте, що прискорення лижника було незмінним і дорівнювало 0, 5 м/с2.


PlayVideo YouTube

2. Пасажирський потяг загальмував, змінивши свою швидкість від 54 км/год до 5 м/с. Визначте відстань, яку пройшов потяг під час гальмування, якщо прискорення потяга було незмінним і дорівнювало 1 м/с2.


PlayVideo YouTube

3. Гальмо легкового автомобіля є справним, якщо за швидкості 8 м/с гальмівний шлях автомобіля дорівнює 7, 2 м. Визначте час гальмування та прискорення руху автомобіля.

PlayVideo YouTube

4. Рівняння координат двох тіл, які рухаються вздовж осі OX, мають вигляд: x1=8−2t+t2; x2=−2−5t+2t2.

1) Для кожного тіла визначте: а) яким є його рух; б) початкову координату; в) модуль і напрямок початкової швидкості; г) прискорення руху.

2) Знайдіть час і координату зустрічі тіл.

3) Для кожного тіла запишіть рівняння vx(t) і sx(t), побудуйте графіки проекцій швидкості та переміщення.

PlayVideo YouTube

5. На рисунку подано графік проекції швидкості руху для деякого тіла. Визначте шлях і переміщення тіла протягом 4 с від початку відліку часу. Запишіть рівняння координати, якщо в момент часу t=0 тіло було в точці з координатою –20 м.

Рисунок до Вправи № 29 (5),  9 кл

PlayVideo YouTube

6. Два автомобілі почали рух з одного пункту в одному напрямку, причому другий автомобіль виїхав на 20 с пізніше. Обидва автомобілі рухаються рівноприскорено з прискоренням 0, 4 м/с2. Через який інтервал часу після початку руху першого автомобіля відстань між ними буде 240 м?


PlayVideo YouTube

7. Ескалатор у метро піднімається зі швидкістю 2, 5 м/с. Чи може людина на ескалаторі перебувати в стані спокою в системі відліку, пов’язаній із Землею? Якщо може, то за яких умов? Чи можна за цих умов рух людини вважати рухом за інерцією? Обґрунтуйте свою відповідь.


PlayVideo YouTube

Візьміть участь в обговоренні

+++ +++
  • Зберегти, як скаргу
Не знайдено або поки відсутні!