23.02.2021 16:12
для всіх
10129
    
  9 | 9  
 © Дано:

Вправа № 28

9 клас

Розв’язки задач з Вправи № 28 з підручника фізика 9 клас (В. Г. Бар’яхтар, Ф. Я. Божинова, С. О. Довгий, О. О. Кірюхіна). Подані відео-підказки до завдань (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) допоможуть перевірити правильність виконання домашнього завдання.

Щоб отримати повний доступ до відповідей ГДЗ без обмежень спочатку підпишіться на youtube-канал "Дано:"

Підписатися на Дано

Пам’ятай, розв’язки з ГДЗ (Готові Домашні Завдання) треба використовувати лише як підказки.

Вправа № 28 до §28 «Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення. Швидкість рівноприскореного прямолінійного руху»

2. Із яким прискоренням рухається автомобіль, що рушає з місця, якщо через 10 с після початку руху він набуває швидкості 15 м/с?


PlayVideo YouTube

3. Кульку штовхнули вгору похилою площиною, надавши швидкості 2 м/с. Визначте швидкість руху кульки через 0, 5 с; через 1 с; через 1, 5 с після початку руху, якщо прискорення руху кульки 2 м/с2. Поясніть результати.

PlayVideo YouTube

4. Під час прямолінійного руху з незмінним прискоренням 0, 2 м/с2 велосипедист сягає швидкості 5 м/с за 25 с. Якою була початкова швидкість руху велосипедиста?


PlayVideo YouTube

5. Скільки часу потрібно автобусу для зміни швидкості руху від 54 км/год до 5 м/с? Прискорення автобуса є незмінним і дорівнює 0, 5 м/с2.


PlayVideo YouTube

6. Дано рівняння проекції швидкості руху для трьох тіл, які рухаються вздовж осі OX: а) vx=2+t; б) vx=−20+5t; в) vx=10−3t. Усі величини подано в одиницях СІ. Для кожного тіла з’ясуйте: 1) як рухалося тіло; 2) якими є початкова швидкість і прискорення руху тіла; 3) якщо тіло зупиниться, то через який час.

PlayVideo YouTube

7. На рисунку подано графіки залежності ax(t) для двох тіл. Для кожного тіла запишіть рівняння залежності vx(t) і побудуйте графік цієї залежності, якщо v01x=−4 м/с, v02x=8 м/с.

Рисунок до Вправи № 28 (7),  9 кл

PlayVideo YouTube

8. На рисунку подано графіки залежності vx(t) для чотирьох тіл. Для кожного тіла запишіть рівняння проекції швидкості руху, побудуйте графік залежності ax(t).

Рисунок до Вправи № 28 (8),  9 кл

PlayVideo YouTube

9. Тіло рухалося рівноприскорено тривалий час. На рисунку подано графік залежності vx(t) для цього тіла починаючи з певного моменту часу. Визначте час, коли тіло змінило напрямок швидкості свого руху.

Рисунок до Вправи № 28 (9,  10),  9 кл

PlayVideo YouTube

10. Скориставшись рисунком, визначте шлях, який подолало тіло за перші 4 с спостереження.

Рисунок до Вправи № 28 (9,  10),  9 кл


PlayVideo YouTube

Візьміть участь в обговоренні

+++ +++
  • Зберегти, як скаргу
 18.02.2023 23:21  Ґлеб => © 

спасибі вам