23.02.2021 16:12
for all
55 views
    
rating - | no usr.
 © Дано:

Вправа № 28

9 клас

Розв’язки задач з Вправи № 28 з підручника фізика 9 клас (В. Г. Бар’яхтар, Ф. Я. Божинова, С. О. Довгий, О. О. Кірюхіна). Подані відео-підказки до завдань (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) допоможуть перевірити правильність виконання домашнього завдання.

Пам’ятай, розв’язки з ГДЗ (Готові Домашні Завдання) треба використовувати лише як підказки.

Вправа № 28 до §28 «Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення. Швидкість рівноприскореного прямолінійного руху»

2. Із яким прискоренням рухається автомобіль, що рушає з місця, якщо через 10 с після початку руху він набуває швидкості 15 м/с?


PlayVideo YouTube

3. Кульку штовхнули вгору похилою площиною, надавши швидкості 2 м/с. Визначте швидкість руху кульки через 0, 5 с; через 1 с; через 1, 5 с після початку руху, якщо прискорення руху кульки 2 м/с2. Поясніть результати.

PlayVideo YouTube

4. Під час прямолінійного руху з незмінним прискоренням 0, 2 м/с2 велосипедист сягає швидкості 5 м/с за 25 с. Якою була початкова швидкість руху велосипедиста?


PlayVideo YouTube

5. Скільки часу потрібно автобусу для зміни швидкості руху від 54 км/год до 5 м/с? Прискорення автобуса є незмінним і дорівнює 0, 5 м/с2.


PlayVideo YouTube

6. Дано рівняння проекції швидкості руху для трьох тіл, які рухаються вздовж осі OX: а) vx=2+t; б) vx=−20+5t; в) vx=10−3t. Усі величини подано в одиницях СІ. Для кожного тіла з’ясуйте: 1) як рухалося тіло; 2) якими є початкова швидкість і прискорення руху тіла; 3) якщо тіло зупиниться, то через який час.

PlayVideo YouTube

7. На рисунку подано графіки залежності ax(t) для двох тіл. Для кожного тіла запишіть рівняння залежності vx(t) і побудуйте графік цієї залежності, якщо v01x=−4 м/с, v02x=8 м/с.

Рисунок до Вправи № 28 (7),  9 кл

PlayVideo YouTube

8. На рисунку подано графіки залежності vx(t) для чотирьох тіл. Для кожного тіла запишіть рівняння проекції швидкості руху, побудуйте графік залежності ax(t).

Рисунок до Вправи № 28 (8),  9 кл

PlayVideo YouTube

9. Тіло рухалося рівноприскорено тривалий час. На рисунку подано графік залежності vx(t) для цього тіла починаючи з певного моменту часу. Визначте час, коли тіло змінило напрямок швидкості свого руху.

Рисунок до Вправи № 28 (9,  10),  9 кл

PlayVideo YouTube

10. Скориставшись рисунком, визначте шлях, який подолало тіло за перші 4 с спостереження.

Рисунок до Вправи № 28 (9,  10),  9 кл


PlayVideo YouTube


Запрошуємо школярів підписатися на канал youtube "Готові Домашні Завдання (ГДЗ): Фізика":

Перейти до ГДЗ на YouTube


Обговорення

Візьміть участь в обговоренні

  • Поскаржитись