26.06.2021 17:02
для всіх
6489
    
  12 | 12  
 © Дано:

Вправа № 10

11 кл, фізика, Бар’яхтар, Довгий

Розв’язки задач з Вправи № 10 за підручником фізика 11 клас (В. Г. Бар’яхтар, Ф. Я. Божинова, С. О. Довгий, О. О. Кірюхіна). Подані відповіді та відео-підказки до завдань (1, 2, 3, 4, 5) допоможуть перевірити, чи правильно було виконане домашнє завдання.

Щоб отримати повний доступ до відповідей ГДЗ без обмежень спочатку підпишіться на youtube-канал "Дано:"

Підписатися на Дано

Пам’ятай, подані розв’язки з ГДЗ (Готові Домашні Завдання) треба використовувати лише як підказки.

Вправа № 10 до §10 «Магнітне поле»

1. На рис. 1 зображено лінії магнітного поля, створеного двома соленоїдами.

1) Який напрямок має вектор магнітної індукції у точці В? у точці С?

2) У якій точці — А, В чи С — магнітна індукція поля є найбільшою?

3) Чи існують у цьому магнітному полі ділянки, на яких поле є однорідним?

4) Визначте полюси джерел струму, до яких підключено соленоїди.

Рисунок до Вправи № 10 (1),  11 кл

Відповідь:

1) В точці В вектор магнітної індукції буде йти по дотичній в тому ж напрямку, що і зображена поряд лінія. В точці С вектор буде йти вздовж ліній магнітної індукції зліва направо.

2) Найбільша магнітні індукція в точці С, адже густота магнітних ліній в даній точці найбільша.

3) Так, однорідне поле в точці С.

4) Обхвативши правою рукою кожен соленоїд так, щоб відігнутий великий палець вказував на північ (на вихід магнітних ліній з котушки), чотири пальці вкажуть на напрям струму. А знаючи, що за напрям прийнято напрям струму від + до –, бачимо, що позитивний полюс джерела ввімкнено до правих провідників соленоїдів.


2. Як установиться магнітна стрілка після замкнення кола (рис. 2)?

Рисунок до Вправи № 10 (2),  11 кл

Відповідь:

Струм тече від позитивного полюса джерела, отже соленоїд потрібно взяти правою рукою з під низу. В даному випадку великий палець правої руки покаже північ справа, тому стрілка повернеться до соленоїда північною частиною стрілки.


3. Укажіть напрямок вектора магнітної індукції в кожній із точок (рис. 3).

Рисунок до Вправи № 10 (3),  11 кл

Відповідь:

Лівий малюнок. За правилом свердлика лінії будуть йти навколо провідника проти годинникової стрілки. Отже у всіх точках напрямок вектора буде йти по дотичній колових ліній та в напрямку даних ліній.

Правий малюнок. За правилом свердлика ми бачимо, що в точках А та С вектор магнітної індукції буде спрямований перпендикулярно до рисунка та спрямований всередину книги, в точках В та D вектор магнітної індукції буде спрямований перпендикулярно до рисунка та напрямлений в напрямку з книги до нас.


4. За поданими в таблиці даними складіть задачі та розв’яжіть їх.

PlayVideo YouTube

Відповідь:

Проскрольте таблицю вліво →

Довжина

Сила струму

Модуль індукції

Макс. сила Ампера

2 см

7, 1 А

2, 1 мТл

0, 3 мН

5 м

20 А

50 мкТл

5 мН

10 см

15 А

30 мТл

45 мН


5. Чи мають лінії магнітної індукції початок? кінець? Чи можуть вони перетинатися? торкатись одна одної? мати розрив? Відповідь обґрунтуйте.

Відповідь:

Лінії магнітної індукції не мають не початку, не кінця, адже магнітне поле є вихровим полем. Також лінії магнітної індукції не можуть мати розривів та перетинатися.

Візьміть участь в обговоренні

+++ +++
  • Зберегти, як скаргу
Не знайдено або поки відсутні!