20.08.2021 20:07
для всіх
4111
    
  8 | 8  
 © Все Для Нуш

Календарно-тематичний план з Я досліджую світ для 4 класу НУШ

Календарно-тематичний план з Я досліджую світ для 4 класу НУШ Бібік Н. М., Бондарчук Г. П.

Календарно-тематичний план на 2021-2022 н. р. (1, 2 семестр) до підручника Я досліджую світ 4 клас (Бібік Н. М., Бондарчук Г. П.) за типовою освітньою програмою. Планування розраховане на нову програму для загальноосвітніх шкіл нової української школи (НУШ), кількість годин – 92 (3 години на тиждень, 46 годин – 1 семестр, 46 годин – 2 семестр). Календарний план розроблений за програмою О. Я. Савченко. Підручник Бібік Н. М. рекомендований МОН України. Посилання для скачування міститься під таблицею.


Приклад планування

Проскрольте таблицю вліво →

Дата проведення

Тема уроку

Мета уроку

Очікувані результати та індекс очікуваного результату в ТОП

Методичний коментар

Змістова лінія

  1. 1

Україна — мій край, моя Батьківщина!


Розширити й уточнити уявлення дітей про країну проживання, формувати усвідомлення своєї приналежності до держави України, бажання пізнавати її, виховувати допитливість, патріотичні почуття; розвивати інтерес до пізнання історії свого краю; стимулювати бажання висловлювати свої почуття в спільній діяльності

Учень/учениця цікавиться історією і культурою свого краю; накопичує відповідну інформацією

[4 ГІО 8.3]

Поєднання пізнавальної і дослідницької діяльності; спостереження.

Практичний блок:

- складання розповіді про свій край за зразком;

- проведення інтерв’ю серед однокласників;

- планування уявної подорожі Україною; створення листівки «Завітайте до України»;

- рольова гра «Ми - екскурсоводи»

- ведення «Щоденника спостережень»

Людина в суспільстві

  1. 2.

Основні символи держави


Узагальнити, доповнити й розширити уявлення учнів про державні символи України; формувати інтерес до пізнання історії свого краю, бажання колекціонувати враження від подорожей Україною; розвивати патріотичні почуття, шанобливе ставлення до символів держави

Учень/учениця знає зміст основних символів держави (Гімн, Прапор, Герб, державна мова) [4 ГІО 1.3]

Поєднання пізнавальної і дослідницької діяльності; встановлення причиново-наслідкових зв’язків; робота в групах; моделювання способів поведінки в уявних ситуаціях; розв’язання пізнавальних завдань

Практичний блок:

- краєзнавча розвідка;

- мовленнєві вправиЛюдина в суспільстві

Правила життя в суспільстві


Формувати уявлення учнів про необхідність дотримуватися правил життя в суспільстві, можливі наслідки і відповідальність за правопорушення; виховувати негативне ставлення до обману, фактів крадіжки, втечі з дому; формувати протидію непослуху, недотриманню слова тощо; аналізувати ситуації морального вибору

Учень/учениця має уявлення про права та обов’язки; право на життя; рівноправність людей, право кожного на захист, любов і піклування; право на працю, захист, відпочинок; право на освіту;[4 ГІО 6.2]

Наводить та оцінює приклади позитивного й негативного ставлення до старших і молодших, знає про можливі правопорушення серед дітей; [4 ГІО 6.2]

Наводить приклади відповідальності за скоєні правопорушення

Поєднання пізнавальної і дослідницької діяльності; встановлення причиново-наслідкових зв’язків; робота в групах; моделювання способів поведінки в уявних ситуаціях; розв’язання пізнавальних завдань

Практичний блок:

- рольова гра «Ми – громадяни»;

- розігрування ситуацій морального вибору

Людина в суспільстві

Життя людини — найвища цінність


Формувати і збагачувати уявлення учнів про життя як найвищу цінність; формувати ідеал людини, яку варто наслідувати; викликати інтерес до пізнавальної діяльності, спрямованої на пізнання людей

Учень/учениця аргументує неприпустимість заподіяння будь-якої шкоди собі й іншим; [4 СЗО 1.1] пояснює можливості людини; значення знань, освіти, працелюбства в досягненні успіхів і спілкуванні; [4 ПРО 1.6] пояснює, від чого залежить безпека вдома, в школі, в довкіллі [4 СЗО 2.1]Поєднання пізнавальної, ігрової і дослідницької діяльності; спостереження; встановлення причиново-наслідкових зв’язків; Практичний блок:

- розв’язання ситуаційних завдань;

- моделювання і розігруванння ситуацій;

- драматизація казки;

- складання колективної розповіді

Людина

Поспішайте творити добро

Формувати бажання бути добрим, подільчивим; стимулювати бажання помічати, оцінювати вияви позитивних рис поведінки; переконувати в перевагах добрих вчинків; з’ясувати зміст понять «доброта», «милосердя», «співчутливість»

Учень/учениця розуміє значення добрих взаємин, їх перевагу над конфліктами, сутність доброзичливості, милосердя, поступливості, наполегливості, відповідальності; [4 ГІО 6.1]

Поєднання пізнавальної, ігрової і дослідницької діяльності; спостереження; встановлення причиново-наслідкових зв’язків; Практичний блок:

- проведення інтерв’ю серед однокласників на задану тему;

- складання колажу добрих справ;

- планування і проведення акцій добродійностіЛюдина серед людей

Неповторність кожної людини

Розвивати інтерес до пізнання людини в ставленні до інших; учити розпізнавати вияви характеру, оцінювати поведінку в життєвих ситуаціях з погляду її значення для інших

Учень/учениця має уявлення про неповторність кожної людини (зовнішність, поведінка, характер);

[4 ПРО 1.1]


Поєднання пізнавальної, ігрової і дослідницької діяльності; спостереження; встановлення причиново-наслідкових зв’язків; Практичний блок:

- Мовленнєві вправляння етичного змісту;

- Презентація результатів дослідження походження імені

- Рольова гра «Мої уподобання»

- Складання розповіді «Я – це Я»


Людина

Я та інші

Розширювати та збагачувати уявлення про себе, свої можливості. Виховувати повагу до себе та інших. Заохочувати позитивне ставлення до інших; вправляти у виявах культурної поведінки

Учень/учениця має уявлення про культуру взаємин людей у сім’ї, школі, на вулиці; [4 ГІО 7.1]

наводить приклади такої поведінки, де виявляються ці риси; [4 ГІО 8.1]

встановлює зв’язки між конкретними вчинками і ставленням людей, розуміє необхідність культурної поведінки в громадських місцях (транспорті, музеї, бібліотеці, тощо); [4 ГІО 2.3], [4 СЗО 2.4]

Поєднання пізнавальної, ігрової і дослідницької діяльності; спостереження; встановлення причиново-наслідкових зв’язків; Практичний блок:

- Інсценізація ситуацій з твору;

- Складання порад головному герою;

- Придумування варіантів закінчення твору


Людина серед людей

Зовнішність людини. Акуратність

Формувати потребу стежити за своїм зовнішнім виглядом; розвивати уміння самостійно дбати про акуратність

Учень/учениця має уявлення про неповторність кожної людини (зовнішність, поведінка, здібності, характер); [4 ПРО 1.1]

Поєднання пізнавальної, ігрової і дослідницької діяльності; спостереження; встановлення причиново-наслідкових зв’язків;

Практичний блок:

- опрацювання інструкції з акуратності;

- добір життєвих ситуацій на задану тему

Людина2021-2022 н. р.


Скачати в форматі doc

Візьміть участь в обговоренні

+++ +++
  • Зберегти, як скаргу
Не знайдено або поки відсутні!