24.09.2021 19:01
для всіх
903
    
  1 | 1  
 © Дано:

Вправа № 12

8 кл, фізика, Бар’яхтар, Довгий

Розв’язки задач з Вправи № 12 за підручником фізика 8 клас (В. Г. Бар’яхтар, Ф. Я. Божинова, С. О. Довгий, О. О. Кірюхіна). Подані відповіді та відео-підказки до завдань (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) допоможуть перевірити, чи правильно було виконане домашнє завдання.

Щоб отримати повний доступ до відповідей ГДЗ без обмежень спочатку підпишіться на youtube-канал "Дано:"

Підписатися на Дано

Пам’ятай, подані розв’язки з ГДЗ (Готові Домашні Завдання) треба використовувати лише як підказки.

Вправа № 12 до §12 «Питома теплота плавлення»

1. Яка кількість теплоти необхідна, щоб розплавити 500 г міді, взятої за температури плавлення?

PlayVideo YouTube

2. Яке тіло має більшу внутрішню енергію: алюмінієвий брусок масою 1 кг, узятий за температури плавлення, чи 1 кг розплавленого алюмінію за тієї самої температури? На скільки більшу?

Відповідь:

Більшу внутрішню енергію має розплавлений алюміній. І рівна вона за значенням питомій теплоті плавлення алюмінію, тобто становить 393 кДж.


3. Яка кількість теплоти виділиться під час кристалізації 100 кг сталі та подальшого її охолодження до 0°С? Початкова температура сталі дорівнює 1400°С.

PlayVideo YouTube

4. Яка кількість теплоти потрібна для перетворення 25 г льоду, взятого за температури –15°С, на воду за температури 10°С?

PlayVideo YouTube

5. У гарячу воду поклали лід, маса якого дорівнює масі води. Після того як весь лід розтанув, температура води зменшилася до 0°С. Якою була початкова температура води, якщо початкова температура льоду дорівнювала 0°С?

PlayVideo YouTube

6. На рисунку зображено графіки залежності температури від кількості відданої теплоти в процесі кристалізації двох речовин однакової маси. Яка речовина має вищу температуру плавлення? більшу питому теплоту плавлення? більшу питому теплоємність у рідкому стані?

Рисунок до Вправи № 12 (6),  8 кл

Відповідь:

Вищу температуру плавлення має перша речовина.

Більшу питому теплоту плавлення має друга речовина.

Більшу питому теплоємність у рідкому стані має друга речовина.


7. Свинцева куля, яка рухалася зі швидкістю 300 м/с, ударилась об металеву пластину і зупинилась. Яка частина свинцю розплавилась, якщо вважати, що свинець повністю поглинув енергію, яка виділилася під час удару? Початкова температура кулі 27°С.

PlayVideo YouTube

8. На дні посудини намерз лід. У посудину налили води. Чи зміниться рівень води в посудині після того, як увесь лід розтане? Якщо зміниться, то як?

Відповідь:

Коли лід розтане, об’єм збільшиться, адже лід має меншу густину, ніж вода.

Візьміть участь в обговоренні

+++ +++
  • Зберегти, як скаргу
Не знайдено або поки відсутні!