17.09.2021 20:44
для всіх
3664
    
  4 | 4  
 © Дано:

Вправа № 15

10 кл, фізика, Бар’яхтар, Довгий

Розв’язки задач з Вправи № 15 з підручника фізика 10 клас (В. Г. Бар’яхтар, Ф. Я. Божинова, С. О. Довгий, О. О. Кірюхіна). Подані відео-підказки до завдань (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) допоможуть перевірити правильність виконання домашнього завдання.

Щоб отримати повний доступ до відповідей ГДЗ без обмежень спочатку підпишіться на youtube-канал "Дано:"

Підписатися на Дано

Пам’ятай, розв’язки з ГДЗ (Готові Домашні Завдання) треба використовувати лише як підказки.

Вправа № 15 до §15 «Механічна робота. Кінетична енергія. Потужність»

1. Наведіть приклади ситуацій, коли сила, що діє на тіло, виконує додатну роботу; від’ємну роботу; не виконує роботи.

Відповідь:

Працюючий двигун автомобіля при русі авто виконує додатню роботи

Сила тяжіння при підкиданні каменя вгору виконує від’ємну роботу.

Сила тяжіння при русі шайби по льодові виконує нульову роботу.


2. Яку роботу потрібно виконати, щоб рівномірно підняти вантаж масою 10 кг на висоту 5 м?

PlayVideo YouTube

3. Під час космічних польотів серйозною небезпекою може стати зіткнення корабля з невеликими високошвидкісними метеоритами. Визначте кінетичну енергію метеорита масою 1 кг, який рухається зі швидкістю 60 км/с.

PlayVideo YouTube

4. На рисунку показано сили, що діють на деяке тіло. Установіть відповідність між можливим напрямком руху тіла та знаком роботи сили.

1 v1

2 v2

3 v3

А A1 > 0, A2 < 0, A3 = 0

Б A1 > 0, A2 > 0, A3 < 0

В A1 < 0, A2 > 0, A3 > 0

Г A1 = 0, A2 < 0, A3 > 0

Відповідь:

1. А.

2. Б.

3. Г.


5. Автомобіль масою 1 т збільшив швидкість свого руху від 10 до 20 м/с. Визначте роботу рівнодійної сил, які діють на автомобіль.

PlayVideo YouTube

6. Ракета, яка летить зі швидкістю v0, розігналася до вдвічі більшої швидкості. У результаті згоряння палива повна маса ракети зменшилася вдвічі порівняно з її масою на початку розгону. У скільки разів змінилася при цьому кінетична енергія ракети?

PlayVideo YouTube

7. Автомобіль масою 2 т рушає з місця з прискоренням 2 м/с2 і розганяється на горизонтальній ділянці дороги до швидкості 20 м/с. Визначте роботу сили тяги та середню потужність двигуна автомобіля, якщо коефіцієнт опору рухові дорівнює 0, 01.

PlayVideo YouTube

8. Коли людина стоїть і тримає важкий вантаж, вона не виконує роботи, адже в цьому випадку переміщення вантажу дорівнює нулю. Чому ж тоді людина втомлюється? Спробуйте відповісти на це питання самостійно. Якщо не вийде, скористайтеся додатковими джерелами інформації.

Відповідь:

Насправді, м’язи людини постійно скорочуються, тобто, виконують роботу. Просто це скорочення не завжди помітне.


9. Згадайте, який ще вид механічної енергії, крім кінетичної, ви знаєте. Наведіть приклади тіл, що мають цю енергію.

Відповідь:

Крім кінетично енергії, існує ще потенціальна енергія. Вона проявляється внаслідок взаємодії тіл.

Приклади тіл з потенціальною енергією: розтягнута пружина, взаємодія двох магнітів, піднятий над землею предмет.

Візьміть участь в обговоренні

+++ +++
  • Зберегти, як скаргу
Не знайдено або поки відсутні!