06.04.2020 23:06
for all
179 views
    
rating - | no usr.
 © Дистанційне Навчання З Фізики

Розв’язування задач з теми: Рух тіла під дією кількох сил

Розв’язування задач з теми: Рух тіла під дією кількох сил 9 клас Лише осмислені знання приносять плоди.
В. Борисов

Мета онлайн уроку: закріпити знання під час дистанційного навчання з теми «Рух тіла під дією кількох сил» (рух тіла чи системи тіл вздовж горизонтальної поверхні або по вертикалі); продовжувати формувати навички та вміння розв’язувати фізичні задачі, застосовувати отримані знання.

Актуалізація опорних знань. Перевірка знань

Перевірочна самостійна робота

Завдання 1.

Що називають рівнодійною сил? Як обчислити рівнодійну?

Завдання 2.

Запишіть перший, другий та третій закони Ньютона.

Застосування набутих знань по темі «Рух тіла під дією кількох сил»

Опрацьовуємо задачі в робочих зошитах. Але спочатку ще раз уважно перечитайте алгоритм розв’язування задач із динаміки з попереднього уроку, перед тим, як почати розв’язувати нові задачі.

Розв’язуємо в робочому зошиті задачу 3 з параграфу §35 за підручником «Фізика 9 клас, В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий», уважно аналізуючи усі дії. Обов’язково робимо малюнок до вправ. Після цього, приступаємо до виконання задач поданих нижче.

Задача 1.

На гладенькому горизонтальному столі розташовані два бруски різної маси, зв’язані ниткою. Систему тіл тягнуть, прикладаючи силу в горизонтальному напрямі більшої маси, внаслідок чого система рухається з прискоренням. Зобразіть сили, які діють на систему тіл.

Тепер можна відкласти ручку на деякий час. І перед тим, як приступити до виконання наступних задач, обов’язково передивитися першу частину відео (задачі 1-3) з прикладами розв’язання наступних подібних вправ.PlayVideo YouTube

Задача 2.

Потяг масою 106 кг за 1 хв 40 с збільшив швидкість із 54 км/год до 72 км/год. Знайдіть силу тяги, якщо коефіцієнт опору руху дорівнює 0.03. Відповідь запишіть в кН.

Підказка: Подібні задачі розглядалися на попередньому уроці. Тому при виникненні проблем з розв’язком, передивіться ще раз відео з уроку «Рух тіла під дією кількох сил».


Задача 3.

Сталеву відливку масою m піднімають із води із прискоренням а за допомогою троса, жорсткість якого дорівнює k. Густина сталі ρ1, густина води ρ2. Знайдіть видовження х троса. Силою опору води знехтуйте.

Підказка: На сталеву відливу будуть діяти 3 сили: сила пружності (обчислюємо через закон Гука), силу Архімеда (пригадуємо формулу з 7 класу) та сила тяжіння.

Домашнє завдання

Вправи до онлайн уроку «Розв’язування задач з теми: Рух тіла під дією кількох сил», які вкаже ваш учитель фізики.

Наприклад, Вправа 35, завдання 3 за підручником «Фізика 9 клас, В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий».2020 р.

Обговорення

Візьміть участь в обговоренні

  • Поскаржитись