13.05.2020 20:24
для всіх
1679
    
  - | -  
 © Дистанційне Навчання З Фізики

Розв’язування задач з теми: Ланцюгова реакція поділу ядер Урану. Термоядерні реакції

Розв’язування задач з теми: Ланцюгова реакція поділу ядер Урану. Термоядерні реакції 11 клас

Мета онлайн уроку: закріпити знання під час дистанційного навчання з теми «Ланцюгова реакція поділу ядер Урану. Термоядерні реакції»; формувати навички та вміння розв’язувати фізичні задачі, застосовувати отримані знання про будову ядра, енергію зв’язку, радіоактивність та закон збереження енергії

Важкість розв’язання якоюсь мірою входить у саме поняття задачі: там, де немає труднощів, немає і задачі.
Д. Пойя

Слайд 1

Актуалізація опорних знань. Перевірка знань

Перед початком розв’язування задач варто переглянути другу частину відео з попереднього уроку, де вчителем фізики показаний процес розв’язання вправ покроково.

PlayVideo YouTube

Слайд 2

Також, пройдіть ще раз тест з попереднього уроку, для актуалізації пройденого матеріалу.

Тест на тему "Ланцюгова ядерна реакція поділу ядер Урану. Термоядерні реакції"

ТЕСТ / КВЕСТ
Контрольні запитання до онлайн уроку "Ланцюгова реакція поділу ядер Урану. Термоядерні реакції" під час дистанційного навчання.

Слайд 3

Застосування набутих знань по темі «Розв’язування задач на ядерні та термоядерні реакції»

Опрацьовуємо дистанційно задачі в робочих зошитах.

Задача 1.

Допишіть рівняння реакції та визначте енергетичний вихід даної ядерної реакції, в якій зафіксовано перетворення атомів Нітрогену в атоми Оксигену. Відповідь запишіть в МеВ та заокругліть до двох знаків після коми.

37Li + 11H → 24He + …

Нижче подані маси поданих частинок.

MLi=7, 016004 а.о.м.

mHe=4, 002603 а.о.м.

mO=16, 9991333 а.о.м.

mH=1, 007825 а.о.м.

Підказка: Пригадуємо, що таке енергія зв’язку. Далі за законом збереження енергії визначаємо, на скільки змінилася енергія зв’язку кожного атома. Різниця і стане шуканим значенням енергетичного виходу. Розв’язок схожої задачі поданий у вказаному вище відео.


Слайд 4

Задача 2.

Ізотоп Торію 232Th перетворився в ізотоп Бісмуту 212Bi. Скільки α-розпадів і β-розпадів відбулося при цьому? Напишіть їх усі.

Підказка: Використовуємо радіоактивний ряд Торію, малюнок нижче.

Радіоактивний ряд Торію

Слайд 5

Задача 3.

Яка енергія виділяється при поділі одного ядра Урану 92235U, якщо на атомній електростанції потужністю 7000 кВт і коефіцієнтом корисної дії 24% витрата урану становить 30 г на добу?

Підказка: Треба пригадати формули для визначення ККД та кількості ядер (молярна маса Урану-235 рівна М=235·10-3 кг/моль).

Слайд 6

Домашнє завдання

Вправи до онлайн уроку «Розв’язування задач на ядерні та термоядерні реакції», які вкаже ваш учитель фізики.

Наприклад, Вправа 42, завдання 4, 5 за підручником «Фізика 11 клас, В. Г. Бар’яхтар, С. О. Довгий».2020 р.


Запрошуємо школярів та вчителів приєднатися до спільноти Facebook "Дистанційне навчання: Фізика":

Перейти на сторінку в ФБ


Візьміть участь в обговоренні

+++ +++
  • Зберегти, як скаргу
Дописи відсутні!