26.06.2021 18:15
для всіх
8657
    
  15 | 15  
 © Дано:

Вправа № 16

PlayВправа № 16

7 кл, фізика, Бар’яхтар, Довгий

Розв’язки задач з Вправи № 16 з підручника фізика 7 клас (В. Г. Бар’яхтар, Ф. Я. Божинова, С. О. Довгий, О. О. Кірюхіна). Подані відео-підказки до завдань (1, 2, 3, 4, 5, 6) допоможуть перевірити правильність виконання домашнього завдання.

Щоб отримати повний доступ до відповідей ГДЗ без обмежень спочатку підпишіться на youtube-канал "Дано:"

Підписатися на Дано

Пам’ятай, розв’язки з ГДЗ (Готові Домашні Завдання) треба використовувати лише як підказки.

Вправа № 16 до §16 «Густина. Одиниці густини»

1. У циліндрі під поршнем міститься кисень. Поршень починають опускати (див. рисунок). Як при цьому змінюється: а) маса газу? б) об’єм газу? в) густина газу?

Відповідь:

а) маса не міняється; б) об’єм зменшується; в) густина збільшується.


2. Густина платини дорівнює 21500 кг/м3. Якою є маса платини об’ємом 1 м3? об’ємом 1 см3?

Відповідь:

Густина речовини вказує, що в 1 м3 міститься 21500 кг або 21.5 т платини. Якщо 1 см3 у 1000000 разів менший за 1 м3, то в 1 см3 містить в 1000000 разів менше платини, тобто 0, 0215 кг або 21, 5 г.


3. Значення якої величини ми насправді порівнюємо, коли говоримо: «легкий, мов повітря», «важкий, як свинець»?

Відповідь:

Порівняємо значення густини, адже велика хмара має більшу масу, аніж свинцево грузило з вудки.


4. У яких випадках маси тіл однакового об’єму будуть рівними?

Відповідь:

Якщо у тіл однакова густина, тобто тіла зроблені з однієї речовини.


5. Одна з двох однакових посудин наповнена рідким медом, друга — олією. Маса якої рідини більша і в скільки разів?

Відповідь:

Маса більша там, де більша густина. По таблиці можна побачити, що густина меду більша та становить 1, 42 г/см3, а густина олії – усього 0, 9 г/см3. Поділивши 1, 42 на 0, 9, ми бачимо, що мед важчий приблизно в 1, 6 разів.


6. Два кубики мають однакову масу. Перший кубик виготовлений з оргскла, другий — з дуба. Об’єм якого кубика є меншим і в скільки разів?

Відповідь:

Об’єм менший того кубика, у якого більша густина. Густина сухого дуба – 0, 8 г/см3, оргскла – 1, 2 г/см3. Отже, кубик з оргскла буде менший. Поділивши 1, 2 на 0, 8, бачимо, що об’єм відрізняється в 1, 5 разів.


PlayВправа № 16

Візьміть участь в обговоренні

+++ +++
  • Зберегти, як скаргу
Не знайдено або поки відсутні!